หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านกระทุ่มเหนือ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านกระทุ่มเหนือ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
เนื้อที่ : 418 ไร่ 0 งาน 29 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ ลักษณะดินเป็นดินร่อนป่นทราย
หมู่บ้าน : กระทุ่มเหนือ (หมู่ 15)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 16113/112 ลว 14 กันยายน 2550
ผู้ตรวจสอบ : นายสุพบ เทือกจอหอ
สภาพป่า :
    เป็นป่า เต็ง-รัง พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ไม้เต็ง ไม้รัง พลวง ไม้แดง ไม้ซาด พืชสมุนไพรและพืชอาหารที่พบได้แก่ กระเจียว เปราะหอม ม้ากระทืบโรง มะขามป้อม และเห็ดชนิดต่าง ๆ สัตว์ป่าที่พบ ได้แก่ กิ้งก่า แย้ อึ่งอ่าง นกและงูชนิดต่าง ๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนแห่งนี้ได้การดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากผืนป่าแห่งนี้มาเป็นเวลาติดต่อกันหลายปีแล้ว เพียงแต่ยังไม่มีการจัดตังกรรมการและกฎ กติกา การใช้ประโยชน์จากป่าแต่อย่างใดหากมีการอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :