หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านโคกก่ง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านโคกก่ง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2549
ที่ตั้ง : ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
เนื้อที่ : 137 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบลุ่ม ดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : บ้านโคกก่ง (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2549ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 1605.2/10767
ผู้ตรวจสอบ : 1.นายสุรัช อรรคดี 2. นายสุชิน เสมสวัสดิ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าหนาแน่นสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้ เช่น ต้นกุง บก จิก มะม่วงป่า พอก บาก และพลง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรส่งเสริมให้จัดทำโครงการป่าชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :