หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านแม่ลานใต้  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านแม่ลานใต้
ปีที่เริ่มโครงการ : 2552
ที่ตั้ง : ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
เนื้อที่ : 430 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นที่เนินเขาขาดเล็กสูงจากระดับหมู่บ้านประมาณ 60 เมตร
หมู่บ้าน : แม่ลานใต้ (หมู่ 12)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/3193 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552
ผู้ตรวจสอบ : นายเจษฎา พันสถา
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณทีมีพันธุ์ไม้สำคัญ ได้แก่ ประดู่ แดง ไผ่ซาง ไผ่ไร่ กระพี้ ติ้ว ผักหวาน
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ผู้ตรวจสอบสภาพป่าได้ทำการตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชนอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้าน ชุมชนสามารถดูแล อนุรักษ์พื้นที่ป่าชุมชนมาเป็นเวลานานแล้ว และเป็นแหล่งต้นน้ำสำธารของหมู่บ้าน เห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชน และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :