หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านภูนก  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านภูนก
ปีที่เริ่มโครงการ : 2552
ที่ตั้ง : ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
เนื้อที่ : 1211 ไร่ 3 งาน 92 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : ภูเขาสูง ชนิดดินเป็นดินปนหิน
หมู่บ้าน : บ้านภูนก (หมู่ 44)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/18984 ลว 15 พ.ย. 59
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.33/14440 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552
ผู้ตรวจสอบ : นายสุพร จังกินา
สภาพป่า :
    ชนิดป่าเป็นป่าเบญจพรรณผสมเต็งรัง มีสภาพป่าเสื่อมโทรมเนื่องจากถูกลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ชนิดไม้เป็นไม้ไผ่ เต็ง รัง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :