หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
การอนุญาตตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พุทธศักราช 2545 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

  

ลำดับ จังหวัด จำนวนเรื่อง ลำดับ จังหวัด จำนวนเรื่อง ลำดับ จังหวัด จำนวนเรื่อง ลำดับ จังหวัด จำนวนเรื่อง
ที่อนุญาตตาม  ที่อนุญาตตาม  ที่อนุญาตตาม  ที่อนุญาตตาม 
พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์
1 เชียงใหม่ 86 21 ลพบุรี 858 41 กาญจนบุรี 10 61 อุทัยธานี 64
2 แม่ฮ่องสอน - 22 อุดรธานี 20 42 นครปฐม 46 62 นครพนม 1,542
3 ลำพูน 82 23 เลย 43 43 สุพรรณบุรี 212 63 สกลนคร 89
4 เชียงราย 17 24 หนองบัวลำภู - 44 สมุทรสาคร 3 64 อุบลราชธานี 70
5 พะเยา 734 25 หนองคาย 409 45 สมุทรสงคราม 161 65 อำนาจเจริญ -
6 น่าน 78 26 ขอนแก่น 76 46 สมุทรปราการ 2 66 ยโสธร 65
7 ลำปาง 211 27 มหาสารคาม 36 47 เพชรบุรี 2 67 ปราจีนบุรี 28
8 แพร่ 790 28 กาฬสินธุ์ 75 48 ประจวบคีรีขันธ์ 27 68 สระแก้ว 16
9 อุตรดิตถ์ 7 29 ร้อยเอ็ด 14 49 สุราษฎร์ธานี 159 69 นครนายก 9
10 ตาก 15 30 มุกดาหาร 3 50 ชุมพร 5 70 ฉะเชิงเทรา 23
11 พิษณุโลก 28 31 นครราชสีมา 164 51 ระนอง 2 71 กระบี่ 19
12 สุโขทัย 15 32 สุรินทร์ 60 52 นครศรีธรรมราช 106 72 พังงา 16
13 กำแพงเพชร 24 33 บุรีรัมย์ 407 53 ตรัง 46 73 ภูเก็ต 20
14 สระุบุรี 3 34 ชัยภูมิ - 54 พัทลุง 19 74 นราธิวาส 43
15 ปทุมธานี 10 35 ศรีสะเกษ 248 55 สงขลา 209 75 ยะลา 6
16 พระนครศรีอยุธยา 52 36 ชลบุรี 48 56 สตูล 14  76  บึงกาฬ  7
17 นนทบุรี 11 37 ระยอง 35 57 ปัตตานี 2      
18 อ่างทอง 44 38 จันทบุรี 22 58 นครสวรรค์ 8      
19 สิงห์บุรี 72 39 ตราด 96 59 เพชรบูรณ์ 22      
20 ชัยนาท 9 40 ราชบุรี 1,904 60 พิจิตร 77      
รวม 9,955

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :