หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
การอนุญาตตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พุทธศักราช 2545 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

 

 

ลำดับ จังหวัด จำนวนเรื่อง ลำดับ จังหวัด จำนวนเรื่อง ลำดับ จังหวัด จำนวนเรื่อง ลำดับ จังหวัด จำนวนเรื่อง
ที่อนุญาตตาม  ที่อนุญาตตาม  ที่อนุญาตตาม  ที่อนุญาตตาม 
พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์
1 สระบุรี 14 21 กาญจนบุรี 13 41 กาฬสินธุ์ 16 61 แม่ฮ่องสอน 3
2 ชัยนาท 28 22 สุพรรณบุรี 189 42 อุดรธานี 289 62 สุราษฏร์ธานี 1,388
3 ลพบุรี 932 23 ราชบุรี 783 43 หนองคาย 10 63 ระนอง 17
4 สิงห์บุรี 63 24 สมุทรสาคร 6 44 เลย 82 64 ชุมพร 70
5 พระนครศรีอยุธยา 15 25 นครปฐม 24 45 สกลนคร 82 65 นครศรีธรรมราช 56
6 นนทบุรี 10 26 นครสวรรค์ 109 46 นครพนม 157 66 กระบี่ 83
7 ปทุมธานี 5 27 อุทัยธานี 11 47 หนองบัวลำภู 6 67 พังงา 31
8 สมุทรปราการ 1 28 กำแพงเพชร 67 48 พิษณุโลก 115 68 ภูเก็ต 18
9 อ่างทอง 67 29 นครราชสีมา 267 49 อุตรดิตถ์ 78 69 ตรัง 209
10 ชลบุรี 91 30 ชัยภูมิ - 50 เพชรบูรณ์ 118 70 สงขลา 436
11 ระยอง 160 31 บุรีรัมย์ 350 51 พิจิตร 72 71 สตูล 13
12 จันทบุรี 154 32 อุบลราชธานี 835 52 ตาก 62 72 พัทลุง 15
13 ตราด 75 33 สุรินทร์ 112 53 สุโขทัย 49 73 ปัตตานี 10
14 สระแก้ว 9 34 ศรีสะเกษ 315 54 แพร่ 410 74 ยะลา 19
15 ปราจีนบุรี 295 35 มุกดาหาร 65 55 น่าน 101 75 นราธิวาส 369
16 ฉะเชิงเทรา 477 36 ยโสธร 76 56 ลำปาง 418      
17 นครนายก 4 37 อำนาจเจริญ 180 57 เชียงราย 53      
18 เพชรบุรี 14 38 ขอนแก่น 85 58 พะเยา 63      
19 ประจวบคีรีขันธ์ 60 39 มหาสารคาม 37 59 เชียงใหม่ 192      
20 สมุทรสงคราม 64 40 ร้อยเอ็ด 37 60 ลำพูน 82      
รวม 11,291

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :