หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
การอนุญาตตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พุทธศักราช 2545 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

 

 

ลำดับ จังหวัด จำนวนเรื่อง ลำดับ จังหวัด จำนวนเรื่อง ลำดับ จังหวัด จำนวนเรื่อง ลำดับ จังหวัด จำนวนเรื่อง
ที่อนุญาตตาม  ที่อนุญาตตาม  ที่อนุญาตตาม  ที่อนุญาตตาม 
พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์
1 เชียงใหม่

-

21 ลพบุรี 13 41 กาญจนบุรี 6 61 อุทัยธานี 2
2 แม่ฮ่องสอน - 22 อุดรธานี - 42 นครปฐม 7 62 นครพนม 35
3 ลำพูน 18 23 เลย 13 43 สุพรรณบุรี 23 63 สกลนคร -
4 เชียงราย 6 24 หนองบัวลำภู - 44 สมุทรสาคร - 64 อุบลราชธานี -
5 พะเยา 60 25 หนองคาย - 45 สมุทรสงคราม - 65 อำนาจเจริญ -
6 น่าน - 26 ขอนแก่น 19 46 สมุทรปราการ 21 66 ยโสธร 355
7 ลำปาง - 27 มหาสารคาม - 47 เพชรบุรี 15 67 ปราจีนบุรี -
8 แพร่ 68 28 กาฬสินธุ์ 9 48 ประจวบคีรีขันธ์ 17 68 สระแก้ว -
9 อุตรดิตถ์ 20 29 ร้อยเอ็ด - 49 สุราษฎร์ธานี 1 69 นครนายก -
10 ตาก 34 30 มุกดาหาร - 50 ชุมพร - 70 ฉะเชิงเทรา -
11 พิษณุโลก 11 31 นครราชสีมา 23 51 ระนอง 13 71 กระบี่ 7
12 สุโขทัย - 32 สุรินทร์ 12 52 นครศรีธรรมราช 138 72 พังงา 189
13 กำแพงเพชร 28 33 บุรีรัมย์ 137 53 ตรัง - 73 ภูเก็ต 37
14 สระุบุรี - 34 ชัยภูมิ - 54 พัทลุง - 74 นราธิวาส 1
15 ปทุมธานี 3 35 ศรีสะเกษ - 55 สงขลา 148 75 ยะลา 12
16 พระนครศรีอยุธยา 46 36 ชลบุรี - 56 สตูล -  76  บึงกาฬ  1
17 นนทบุรี 200 37 ระยอง - 57 ปัตตานี -      
18 อ่างทอง 37 38 จันทบุรี - 58 นครสวรรค์ -      
19 สิงห์บุรี 71 39 ตราด - 59 เพชรบูรณ์ -      
20 ชัยนาท - 40 ราชบุรี 43 60 พิจิตร -      
รวม 1,900

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :