หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
การอนุญาตตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พุทธศักราช 2545 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

 

 

ลำดับ จังหวัด จำนวนเรื่องที่อนุญาตตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ ลำดับ จังหวัด จำนวนเรื่องที่อนุญาตตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ ลำดับ จังหวัด จำนวนเรื่องที่อนุญาตตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์
 1  กำแพงเพชร 11   27  ราชบุรี  23 53  อำนาจเจริญ  -
 2  เชียงราย 13   28  ลพบุรี  39 54  อุดรธานี  355
 3  เชียงใหม่ 90   29 สมุทรปราการ   11 55   อุบลราชธานี  2
 4  ตาก  72  30  สมุทรสงคราม  29 56  จันทบุรี  24
 5  นครสวรรค์  20  31  สมุทรสาคร  7 57  ฉะเชิงเทรา  17
6  น่าน  27 32  สระบุรี  6 58  ชลบุรี  7
7  พะเยา  16 33  สิงห์บุรี  158 59  ตราด  359
8  พิจิตร  49 34  สุพรรณบุรี  20 60  นครนายก  37
9  พิษณุโลก  19 35  อ่างทอง  62 61  ปราจีนบุรี  80
10  เพชรบูรณ์ 70  36  กาฬสินธุ์  167 62  ระยอง  11
11  แพร่  1,020 37  ขอนแก่น  108 63  สระแก้ว  14
12  แม่ฮ่องสอน  1 38  ชัยภูมิ  53 64  กระบี่  8
13  ลำปาง  503 39  นครพนม  107 65  ชุมพร 5,176 
14  ลำพูน  2,736 40  นครราชสีมา  1,275 66  ตรัง 19 
15  สุโขทัย 619  41  บึงกาฬ 48  67  นครศรีธรรมราช  105
16  อุตรดิตถ์  19 42  บุรีรัมย์  136 68  นราธิวาส  5
17  อุทัยธานี  7 43  มหาสารคาม  290 69  ปัตตานี
18  กรุงเทพมหานคร  36 44  มุกดาหาร  23 70  พังงา  12
19  กาญจนบุรี  17 45  ยโสธร  903 71  พัทลุง  321
20  ชัยนาท  124 46  ร้อยเอ็ด  2 72  ภูเก็ต  7
21  นครปฐม  21 47  เลย  1,013 73  ยะลา  2
22  นนทบุรี  1 48  ศรีสะเกษ  239 74  ระนอง  14
23  ปทุมธานี  38 49  สกลนคร  221 75  สงขลา  1,794
24  ประจวบคีรีขันธ์  59 50  สุรินทร์  21 76  สตูล 24 
25  พระนครศรีอยุธยา  123 51  หนองคาย 77  สุราษฎร์ธานี  134
26  เพชรบุรี  91 52  หนองบัวลำภู  -      
รวม 19,290

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :