หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
การอนุญาตตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พุทธศักราช 2545 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

 

 

ลำดับ จังหวัด จำนวนเรื่องที่อนุญาตตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ ลำดับ จังหวัด จำนวนเรื่องที่อนุญาตตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ ลำดับ จังหวัด จำนวนเรื่องที่อนุญาตตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์
 1  กำแพงเพชร  27  ราชบุรี  24 53  อำนาจเจริญ 1,236
 2  เชียงราย  28  ลพบุรี  45 54  อุดรธานี  -
 3  เชียงใหม่ 585   29 สมุทรปราการ   9 55   อุบลราชธานี  3
 4  ตาก  21  30  สมุทรสงคราม  - 56  จันทบุรี  6
 5  นครสวรรค์  492  31  สมุทรสาคร  4 57  ฉะเชิงเทรา -
6  น่าน  - 32  สระบุรี  6 58  ชลบุรี  53
7  พะเยา  - 33  สิงห์บุรี  75 59  ตราด  194
8  พิจิตร  - 34  สุพรรณบุรี  - 60  นครนายก  -
9  พิษณุโลก  - 35  อ่างทอง  36 61  ปราจีนบุรี  -
10  เพชรบูรณ์ 138  36  กาฬสินธุ์  57 62  ระยอง  27
11  แพร่  - 37  ขอนแก่น  122 63  สระแก้ว  182
12  แม่ฮ่องสอน  2 38  ชัยภูมิ  - 64  กระบี่  19
13  ลำปาง  933 39  นครพนม  27 65  ชุมพร
14  ลำพูน  - 40  นครราชสีมา  571 66  ตรัง
15  สุโขทัย 288  41  บึงกาฬ 16  67  นครศรีธรรมราช  50
16  อุตรดิตถ์  40 42  บุรีรัมย์  108 68  นราธิวาส 2
17  อุทัยธานี  - 43  มหาสารคาม  5 69  ปัตตานี
18  กรุงเทพมหานคร  26 44  มุกดาหาร  10 70  พังงา  -
19  กาญจนบุรี  12 45  ยโสธร  16 71  พัทลุง  63
20  ชัยนาท  910 46  ร้อยเอ็ด  4 72  ภูเก็ต  17
21  นครปฐม  19 47  เลย  133 73  ยะลา  10
22  นนทบุรี  9 48  ศรีสะเกษ  87 74  ระนอง  23
23  ปทุมธานี  13 49  สกลนคร  217 75  สงขลา  758
24  ประจวบคีรีขันธ์  45 50  สุรินทร์  9 76  สตูล
25  พระนครศรีอยุธยา  48 51  หนองคาย 77  สุราษฎร์ธานี  55
26  เพชรบุรี  30 52  หนองบัวลำภู  -      
รวม 7,890

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :