หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
การอนุญาตตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พุทธศักราช 2545 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

 

ลำดับ จังหวัด จำนวนเรื่องที่อนุญาตตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ ลำดับ จังหวัด จำนวนเรื่องที่อนุญาตตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ ลำดับ จังหวัด จำนวนเรื่องที่อนุญาตตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์
 1  กำแพงเพชร 10   27  ราชบุรี  49 53  อำนาจเจริญ  -
 2  เชียงราย  28  ลพบุรี 54  อุดรธานี
 3  เชียงใหม่ 276   29 สมุทรปราการ   3 55   อุบลราชธานี  5
 4  ตาก  12  30  สมุทรสงคราม  11 56  จันทบุรี 12 
 5  นครสวรรค์  -  31  สมุทรสาคร  8 57  ฉะเชิงเทรา  -
6  น่าน  12 32  สระบุรี  14 58  ชลบุรี
7  พะเยา  14 33  สิงห์บุรี  - 59  ตราด  66
8  พิจิตร  - 34  สุพรรณบุรี  27 60  นครนายก
9  พิษณุโลก  - 35  อ่างทอง  11 61  ปราจีนบุรี 24 
10  เพชรบูรณ์ 14  36  กาฬสินธุ์  23 62  ระยอง  19
11  แพร่  18 37  ขอนแก่น  - 63  สระแก้ว
12  แม่ฮ่องสอน  - 38  ชัยภูมิ  7 64  กระบี่  18
13  ลำปาง  833 39  นครพนม  15 65  ชุมพร  -
14  ลำพูน  - 40  นครราชสีมา  82 66  ตรัง  -
15  สุโขทัย 50  41  บึงกาฬ  11 67  นครศรีธรรมราช  29
16  อุตรดิตถ์  3 42  บุรีรัมย์  30 68  นราธิวาส  -
17  อุทัยธานี  19 43  มหาสารคาม  - 69  ปัตตานี
18  กรุงเทพมหานคร  25 44  มุกดาหาร  2,067 70  พังงา 17 
19  กาญจนบุรี  11 45  ยโสธร  - 71  พัทลุง  13
20  ชัยนาท  307 46  ร้อยเอ็ด  - 72  ภูเก็ต  8
21  นครปฐม 47  เลย  27 73  ยะลา  -
22  นนทบุรี  11 48  ศรีสะเกษ  7 74  ระนอง
23  ปทุมธานี  10 49  สกลนคร  84 75  สงขลา  363
24  ประจวบคีรีขันธ์  29 50  สุรินทร์  2 76  สตูล  22
25  พระนครศรีอยุธยา  18 51  หนองคาย  - 77  สุราษฎร์ธานี  5
26  เพชรบุรี  15 52  หนองบัวลำภู      
รวม  4,793

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :