หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

 

 

 

จังหวัด ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้
โดยใช้เครื่องจักร
(อนุญาต 1)
ใบอนุญาตตั้งโรงงาน
แปรรูปไม้โดยใช้แรงคน
(อนุญาต 2)
ใบอนุญาต
ทำการ
แปรรูปไม้
เพื่อการค้า
(อนุญาต 3)
(ใบ)
ใบอนุญาต 
ทำการ
แปรรูปไม้
มิใช่เพื่อการค้า
(อนุญาต 4)
(ใบ)
ใบอนุญาต
ตั้งโรงค้าไม้
แปรรูป
(อนุญาต 5)
(ใบ)
ใบอนุญาต
มีไม้แปรรูป
ไว้ใน
ครอบครอง
(อนุญาต 6)
(ใบ)
ใบอนุญาตค้า
หรือมีไว้
ในครอบครอง
เพื่อการค้า
ซึ่งสิ่งประดิษฐ์
เครื่องใช้หรือ
สิ่งอื่นใด
บรรดาที่ทำด้วย
ไม้หวงห้าม
(ใบ)
รวม
ใบอนุญาต
ทั้งหมด
(ใบ)
(ก)
เพื่อแปรรูปไม้
จำหน่าย
(ใบ)
(ข)
ลักษณะ
อุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง
(ใบ)
(ค)
เพื่อแปรรูป
ไม้ยางพารา
และไม้ 13 ชนิด
(ใบ)
เพื่อ
ประดิษฐกรรม
(ใบ)
เพื่อแปรรูปไม้
จำหน่าย
(ใบ)
เพื่อ
ประดิษฐกรรม
(ใบ)
กรุงเทพมหานคร 20 6 0 669 0 3 0

391  626  1,715 
กำแพงเพชร 1 34  48  14  115  216 
เชียงราย 0 0 20  49  75  162 
เชียงใหม่ 2 84 0 18 58  154  321 
ตาก 1 29  13  94  139 
นครสวรรค์ 0 35  25  66  127 
น่าน 0 24  13  17  33  89 
พะเยา 0 13  19  44 
พิจิตร 5 0 14  17  26  59  128 
พิษณุโลก 0 17  20  16  26  52  138 
เพชรบูรณ์ 2 17  30  38  90 
แพร่ 2 215  138  99  405  865 
แม่ฮ่องสอน 2 1 11  22 

ลำปาง

2 104  32  110  267 
ลำพูน 1 40  10  16  82  151 
สุโขทัย 1 24  35  19  105  197 
อุตรดิตถ์ 2 16  11  42  83 
อุทัยธานี 1 10  31 
กาญจนบุรี 4 40  35  50  149 
ฉะเชิงเทรา 1 15  65  32  33  147 
ชัยนาท 0 12  20  45 
นครนายก 0 39  12  29  80 
นครปฐม 0 78  24  63  108  280 
นนทบุรี 28 206  111  172  520 
ปทุมธานี 7 125  97  100  337 
ประจวบคีรีขันธ์ 1 14  26  27  0  31 102 
ปราจีนบุรี 1 13  39  12  32  97 
พระนครศรีอยุธยา 14 19  198  99  269  606 
เพชรบุรี 0 40  21  25  90 
ราชบุรี 1 0 0 87  33  80  206 
ลพบุรี 1 11  29  27  39  107 
สมุทรปราการ 0  162 0 0 0 114 0 90 369
สมุทรสงคราม 4 30  25  27  94 
สมุทรสาคร 4 12  110  58  64  249 
สระแก้ว 0 20  18  10  39  90 
สระบุรี 0 52  20  39  113 
สิงห์บุรี 1 21  28  38  91 
สุพรรณบุรี 4 93  17  46  92  256 
อ่างทอง 5 56  32  50  149 
กาฬสินธุ์ 1 11  16  13  32  74 
ขอนแก่น 2 19  57  54  85  227 
ชัยภูมิ 0 0 11  13  18  37  46  125 
นครพนม 0 18  10  22  62 
นครราชสีมา 7 38  51  41  123  109  370 
บุรีรัมย์ 3 24  14  25  31  108 
บึงกาฬ 0 21
มหาสารคาม 0 33  29  21  92 
มุกดาหาร 1 10  18  32 
ยโสธร 0 12  11  12  17  61 
ร้อยเอ็ด 0 18  50  51  22  38  179 
เลย 0 0 20  21  18  31  90 
ศรีสะเกษ 2 16  33  48  19  15  133 
สกลนคร 0 30  19  35  91 
สุรินทร์ 0 17  24  29  44  120 
หนองคาย 0 32  37  21  52  151 
หนองบัวลำภู 0 16  36 
อำนาจเจริญ 0 11  11  28 
อุดรธานี 1 16  24  12  59 
อุบลราชธานี 4 13  62  29  30  0 59  197 
จันทบุรี 0 0  8 16  30  34  92 
ชลบุรี 3 18  137  102  69  329 
ตราด 2 23  16  15  66 
ระยอง 3 47  61  36  41  194 
กระบี่ 1 22  13  20  14  70 
ชุมพร 3 33  32  30  17  115 
ตรัง 1 59  20  11  100 
นครศรีธรรมราช 0 0 77  37  18  49  39  220 
นราธิวาส 2 11  22  34  73 
ปัตตานี 0 14  24  11  55 
พังงา 4 26  17  15  71 
พัทลุง 0 20  20  19  72 
ภูเก็ต 0 33  34  52  119 
ยะลา 2 26  14  58 
ระนอง 4 18  15  55 
สงขลา 1 42  51  60  40  199 
สตูล 0 10  11  17  41 
สุราษฎร์ธานี 8 112  51  53  32  264 
 รวม (ใบ) 173 105  1,028  3,848  18  589  187  17  2,825  4,621  13,411 
                         

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :