หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

 จังหวัด
 
   ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร (อนุญาต 1)    ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงงานคน (อนุญาต 2)

 ใบอนุญาตทำหารแปรรูปไม้เพื่อการค้า (อนุญาต 3) (ใบ)

 


 

ใบอนุญาตทำการแปรรูปไม้เพื่อการค้า(อนุญาต 4) (ใบ) 
 
ใบอนุญาตตั้งโรงงานค้าไม้แปรรูป (อนุญาต 5) (ใบ) 
 
ใบอนุญาตมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง (อนุญาต 6) (ใบ) 
 
 ใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม (ใบ)
 
รวมใบอนุญาตทั้งหมด (ใบ) 
 

 (ก)

เพื่อแปรรูปไม้จำหน่าย (ใบ)

(ข)

ลักษณะอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (ใบ) 

 (ค)

เพื่อแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ 13 ชนิด (ใบ)

เพื่อประดิษฐกรรม

(ใบ) 

 เพื่อแปรรูปไม้จำหน่าย (ใบ) เพื่อประดิษฐกรรม (ใบ) 
 กรุงเทพมหานคร                        
?กำแพงเพชร?                        
เชียงราย?                        
  ?เชียงใหม่?                        
 ? ตาก?                        
 ?นครสวรรค์?                        
 ?น่าน?                        
?พะเยา?                        
?พิจิตร?                        
? พิษณุโลก?                        
 ?เพชรบูรณ์?                        
 ?แพร่?                        
 ?แม่ฮ่องสอน?                        
 ?ลำปาง?                        
 ? ลำพูน?                        
 ? สุโขทัย?                        
? อุตรดิตถ์?                        
?อุทัยธานี?                        
? กาญจนบุรี?                        
 ?ฉะเชิงเทรา?                        
?ชัยนาท?                        
 ?นครนายก?                        
 ?นครปฐม?                        
 ?นนทบุรี?                        
 ?ปทุมธานี?                        
 ?ประจวบคิริขันธ์?                        
 ประจวบคิริขันธ์                        
 ปราจีนบุรี                        
 พระนครศรีอยุธยา                        
 เพชรบุรี                        
 ราชบุรี                        
 ลพบุรี                        
 สมุทรปราการ                        
 สมุทรสงคราม                        
 สมุทรสาคร                        
 สระแก้ว                        
 สระบุรี                        
 สิงห์บุรี                        
 สุพรรณบุรี                        
 อ่างทอง                        
 กาฬสินธุ์                        
 ขอนแก่น                        
 ชัยภูมิ                        
 นครพนม                        
 นครราชสีมา                        
 บุรีรัมย์                        
 บึงกาฬ                        
 มหาสารคาม                        
 มุกดาหาร                        
 ยโสธร                        
 ร้อยเอ็ด                        
 เลย                        
 ศรีสะเกษ                        
 สกลนคร                        
 สุรินทร์์                        
 หนองคาย                        
 หนองบัวลำภู                        
 อำนาจเจริญ                        
 อุดรธานี                         
 อุบลราชธานี                        
 จันทบุรี                        
 ชลบุรี                        
 ตราด                        
 ระยอง                        
 กระบี่                        
 ชุมพร                        
 ตรัง                        
 นครศรีธรรมราช                        
 นราธิวาส                        
 ปัตตานี                        
 พังงา                        
 พัทลุง                        
 ภูเก็ต                        
 ยะลา                        
 ระนอง                        
 สงขลา                        
 สตูล                        
 สุราษฏร์ธานี                        


 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :