หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 
 

 

 
 
 
 
 
ปี พ.ศ. เนื้อที่ (ตารางกิโลเมตร) เนื้อที่ (ไร่) เปอร์เซ็นต์
2516
18,435.00
11,521,875.00
26.07
2519
20,139.00
12,586,875.00
28.48
2521
17,603.00
11,001,875.00
24.89
2525
16,442.00
10,276,250.00
23.25
2528
15,485.00
9,678,125.00
21.90
2531
14,630.00
9,143,750.00
20.69
2532
14,600.00
9,125,000.00
20.65
2534
13,449.00
8,405,625.00
19.02
2536
12,808.00
8,005,000.00
18.11
2538
12,455.00
7,784,375.00
17.61
2541
12,125.00
7,578,125.00
17.15
2543 
17,413.43 
10,883,393.57
24.62
2547 
17,943.29 
11,214,559.00
25.37
2548
17,671.31
11,044,568.75
24.99
2549 
17,295.91 
10,809,943.75 
24.46
2551
18,694.39
13,020,575.00
27.03
2556
17,680.56
11,050,350.00
23.95
2557
17,695.16
11,059,475.00
23.97
2558
17,718.41
11,074,005.17
23.99
2559
17,722.93
11,076,832.92
24.00
2560 17,741.35 11,088,343.45 24.02
2561 17,931.57 11,207,228.70 24.28
2562 17,964.42 11,227,760.46 24.33
2563 17,955.16 11,221,974.88 24.31
2564 17,949.67 11,218,546.38 24.31

 

 
 
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :