หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 10 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2541 โครงการปลูกป่าประชาอาสาจังหวัดบุรีรัมย์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
-
2541 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอวานรนิวาส
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
205
2541 โครงการปลูกป่าอาสาอำเภอเมือง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
230
2541 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภออ่าวลึก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
8
2541 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภออ่าวลึก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
5
2541 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภออ่าวลึก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
6
2541 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง
60
2541 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง แปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.กะเปอร์ อ. จ.ระนอง
40
2541 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.กะเปอร์ อ. จ.ระนอง
100
2541 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง แปลงที่ 4
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
140
 
รวม
794
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :