หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอวานรนิวาส  

ข้อมูลทั่วไป

โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอวานรนิวาส

ปีที่เริ่มโครงการ : 2541
ที่ตั้ง : ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
เนื้อที่ : 205 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทโครงการ : กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า :

ข้อมูลกิจกรรม

No.ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบเนื้อที่(ไร่)
12553 ปลูกป่า นายอิสรา ปุราโส 30
22553 ปลูกป่า นายอิสรา ปุราโส 15
32553 ปลูกป่า นายอิสรา ปุราโส 20
42553 ปลูกป่า นายอิสรา ปุราโส 10
52553 ปลูกป่า นายอิสรา ปุราโส 20
62553 ปลูกป่า นายอิสรา ปุราโส 50
72553 ปลูกป่า นายอิสรา ปุราโส 50
82553 ปลูกป่า นายอิสรา ปุราโส 10

ข้อมูลสภาพป่า

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :