หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 7 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2542 หน่วยปลูกป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ 6 (ปลูกป่าประชาอาสา)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
331
2542 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อ.สระโบสถ์ แปลงที่ 2 จ.ลพบุรี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
14
2542 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
   พื้นที่ : ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง
   ที่ตั้ง : ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
20
2542 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอแม่วาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าวาง
   ที่ตั้ง : ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
338
2542 โครงการปลูกป่าประชาอาสาอำเภอห้วยคต
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
740
2542 โครงการพัฒนาเฉพาะพื้นที่ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก
900
2542 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภออ่าวลึก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
12
 
รวม
2,355
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :