หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการพัฒนาเฉพาะพื้นที่ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก  

ข้อมูลทั่วไป

โครงการพัฒนาเฉพาะพื้นที่ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ปีที่เริ่มโครงการ : 2542
ที่ตั้ง : ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก
เนื้อที่ : 900 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทโครงการ : กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า : ป่าแม่สอด

ข้อมูลกิจกรรม

No.ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบเนื้อที่(ไร่)
12546 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายปิยมิตร แสงทอง 55
22546 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายปิยมิตร แสงทอง 23
32546 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายปิยมิตร แสงทอง 22
42545 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายปิยมิตร แสงทอง 100
52544 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายปิยมิตร แสงทอง 35
62544 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายปิยมิตร แสงทอง 165
72543 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายปิยมิตร แสงทอง 200
82542 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายปิยมิตร แสงทอง 170
92542 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายปิยมิตร แสงทอง 40
102542 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายปิยมิตร แสงทอง 90

ข้อมูลสภาพป่า

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :