หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 31 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2547 ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเศน์นครเขื่อนขันธ์ (2) จังหวัดสมุทรปราการ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บางน้ำผึ้ง,บางยอ,บางกอบัว,บางกระเจ้า,บางกระสอบ,ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
100
2547 โครงการปลูกป่าบ้านเขาเตียน (วันต้นไม้ประจำปีของชาติ)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
80
2547 โครงการปลูกป่าเขาเพนียด (วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 47)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
50
2547 โครงการปรับปรุงฯ ป่าบางละมุง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
1,250
2547 แปลงปลูกป่าป่าแควระบมและป่าสียัด (วันต้นไม้ประจำปีของชาติปี 47)
   พื้นที่ : ป่าแควระบมและป่าสียัด
   ที่ตั้ง : ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
100
2547 โครงการปลูกป่าและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภอครบุรี แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
500
2547 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง ที่ 2 (นครราชสีมา)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
-
2547 สวนป่าดงลาน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
100
2547 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา กึ่งอำเภอโคกโพธิ์ชัย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวง
   ที่ตั้ง : ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
366
2547 สวนป่าดินแดง-วังกุง
   พื้นที่ : ป่าดินแดง-วังกุง
   ที่ตั้ง : ต.คำแคน อ. จ.มหาสารคาม
100
2547 สวนป่าดงหัน-โคกสูง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
200
2547 สวนป่าดอนลำดวน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
200
2547 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น(ป่าภูสิงห์ แปลงที่ 1)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
1,000
2547 โครงการปลูกป่าชดเชยด้วยเงินนอกงบประมาณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา (2) จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
400
2547 สวนป่าแม่ปราบ
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เสริม
   ที่ตั้ง : ต.แม่กัวะ, นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง
450
2547 โครงการฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สาครฝั่งขวา จังหวัดน่าน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน
200
2547 สวนป่าแม่สาคร
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน
1,000
2547 สวนป่าแม่วังช้าง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จุน
   ที่ตั้ง : ต.พระธาติขิงแกง นาปรัง อ.จุน ปง จ.พะเยา
1,200
2547 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภอลานสัก แปลงที่ 1 จังหวัดอุทัยธานี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
1,400
2547 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอลานสัก แปลงที่ 2 จังหวัดอุทัยธานี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
72
2547 โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สานและป่าแม่สูงฝั่งซ้าย
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
800
2547 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่่น (ป่าดงตีนตก แปลงที่ 3) (3) จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
1,100
2547 โครงการปลูกป่าทดแทนการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
1,700
2547 โครงการปลูกป่าทดแทนการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : อำเภอชาติตระการ
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
850
2547 สวนป่าบ้านพัสดุกลาง จังหวัดกาญจนบุรี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
60
2547 โครงการปลูกป่าประชาอาสา จังหวัดเพชรบุรี (สำนักบริหารฯที่ 3 เดิม)
   พื้นที่ : ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้
   ที่ตั้ง : ต.แก่งกระจาน,ห้วยเเม่เพรียง,วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
115
2547 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อำเภอเเก่งกระจาน
   พื้นที่ : ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้
   ที่ตั้ง : ต.สองพี่น้อง,แก่งกระจาน,ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
60
2547 สวนป่าบางขนุน
   พื้นที่ : สวนป่าบางขนุน
   ที่ตั้ง : ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
110
2547 สวนป่าบางขนุน
   พื้นที่ : สวนป่าบางขนุน
   ที่ตั้ง : ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
260
2547 แปลงปลูกป่าป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าชนะ (วันต้นไม้ประจำปี 47)จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
50
2547 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเซกา แปลงที่ 9)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเซกา
   ที่ตั้ง : ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
2,000
 
รวม
15,873
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :