หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
สวนป่าแม่วังช้าง  

ข้อมูลทั่วไป

สวนป่าแม่วังช้าง

ปีที่เริ่มโครงการ : 2547
ที่ตั้ง : ต.พระธาติขิงแกง นาปรัง อ.จุน ปง จ.พะเยา
เนื้อที่ : 1200 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทโครงการ : กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยม ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จุน

ข้อมูลกิจกรรม

No.ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบเนื้อที่(ไร่)
12554 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายพิพัฒน์ สุดเสน่ห์ 1,200
22553 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายพิพัฒน์ สุดเสน่ห์ 1,000
32553 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายพิพัฒน์ สุดเสน่ห์ 200
42548 ปลูกป่า นายพิพัฒน์ สุดเสน่ห์ 1,000
52547 ปลูกป่า นายพิพัฒน์ สุดเสน่ห์ 200

ข้อมูลสภาพป่า

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :