หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 130 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกระสัง-ลำพญากลาง แปลงที่ 1 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าดงกระสัง-ลำพญากลาง
   ที่ตั้ง : ต. อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
300
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่า ประชาอาสา อำเภอครบุรี แปลง 3 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
200
2551 โครงการป่าสงวนแห่งชาติป่าดงพญาเย็น (วันต้นไม้ประจำปีของชาติ)
   พื้นที่ : ดงพญาเย็น
   ที่ตั้ง : ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
50
2551 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าเขาประดู่ แปลง 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดนครราชสีมา แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเสียดอ้า ป่าเขายกยูง ป่าเขาอ่างหิน
   ที่ตั้ง : ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดนครราชสีมา แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนฯ ป่าเขาเสียดอ้า เขานกยูง และเขาอ่างหิน
   ที่ตั้ง : ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
200
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าเขาตำแย
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าาต้นน้ำธาร จังหวัดนครราชสีมา แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเสียดอ้า เขาอ่างหิน เขานกยูง
   ที่ตั้ง : ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
200
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดนครราชสีมา แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเสียดอ้า
   ที่ตั้ง : ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารจังหวัดนครราชสีมา แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง
   ที่ตั้ง : ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
200
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง (ปี 2552)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง
   ที่ตั้ง : ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
300
2555 สวนป่ากลางดง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเสียดอ้า ป่าเขานกยูงป่าเขาอ่างหิน และป่าสงวนแห่งชาติป่าดงพญาเย็น
   ที่ตั้ง : ต. อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
1,000
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจ ถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดนครราชสีมา แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเต็ง-จักราช
   ที่ตั้ง : ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเต็ง-จักราช ปี 2552 แปลงที่ 2
   พื้นที่ : โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเต็ง-จักราช (ปี 2552) จังหวัดนครราชสีมา แปลงที่ 2
   ที่ตั้ง : ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดนครราชสีมา แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนฯป่าเขาหนองเต็ง-จักราช
   ที่ตั้ง : ต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดนครราชสีมา แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
200
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนด้วยเงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ. 2553 สวนป่ากลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเสียดอ้า ป่าเขานกยูง ป่าเขาอ่างหิน ปี 2552
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเสียดอ้า ป่าเขานกยูง ป่าเขาอ่างหิน
   ที่ตั้ง : ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
200
2546 แปลงปลูกป่าป่าสงวนแห่งชาติป่าครบุรี (วันต้นไม้ประจำปีของชาติปี 46)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าครบุรี
   ที่ตั้ง : ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
500
2549 สวนป่าโป่งคลุ่ม
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
400
2551 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงพญาเย็น
   พื้นที่ : ป่าดงพญาเย็น
   ที่ตั้ง : ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
200
2548 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภอวังน้ำเขียว(แปลง1 แปลง 2)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
150
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ภูซับเลือดม้า-คลองมะไฟ แปลง1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
300
2555 หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ นม.10 (วะภูแก้ว) จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าสูงเนิน
   ที่ตั้ง : ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
200
2547 โครงการปลูกป่าและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภอครบุรี แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
500
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
350
2549 โครงการฟื้นฟูป่าโป่งคลุ่ม-ป่าครบุรี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดนครราชสีมา แปลงที่ 7
   พื้นที่ : ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484
   ที่ตั้ง : ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
200
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าซับเลือดม้า-คลองมะไฟ แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าซับเลือดม้า-คลองมะไฟ
   ที่ตั้ง : ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
300
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง
   พื้นที่ : ป่าเขาภูหลวง
   ที่ตั้ง : ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
1,370
2534 หน่วยปลูกป่าสาธิตที่ 1 (ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
2,390
2544 โครงการปลูกป่าประชาอาสาจังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
1,362
2534 หน่วยปลูกป่าสาธิตที่ 2 (ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
11,628
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดนครราชสีมา แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าหนองแวงดงพญาเย็น
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.นครราชสีมา
300
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดนครราชสีมา แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเสียดอ้า ป่าเขานกยูง ป่าเขาอ่างหิน
   ที่ตั้ง : ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
200
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่า ประชาอาสา อำเภอวังน้ำเขียว
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
65
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูซับเลือดม้า - คลองมะไฟ แปลง 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
300
2554 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดนครราชสีมา แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าเตรียมการสงวนฯ ป่าเขาประดู่
   ที่ตั้ง : ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
300
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดนครราชสีมา แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าเขาเสียดอ้า ป่าเขานกยูง ป่าเขาอ่างหิน
   ที่ตั้ง : ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเตรียมการสงวนป่าเขาประดู่ (ปี 2552)
   พื้นที่ : ป่าเตรียมการสงวนป่าเขาประดู่
   ที่ตั้ง : ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
300
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดนครราชสีมา แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าหนองเต็ง-จักราช
   ที่ตั้ง : ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเต็ง-จักราช (ปี 2552)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเต็ง-จักราช
   ที่ตั้ง : ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
300
2548 หน่วยปลูกป่าสาธิตที่ 1 (นครราชสีมา)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
2,150
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกระสัง-ลำพญากลาง แปลงที่ 2 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าดงกระสัง-ลำพญากลาง
   ที่ตั้ง : ต. อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
300
2549 สวนป่าลำพระเพลิง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
300
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเต็งและป่าจักราชที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเต็งและป่าจักราช
   ที่ตั้ง : ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
189
2559 สวนป่ากลางดง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเสียดอ้า ป่าเขานกยูง และป่าเขาอ่างหิน
   ที่ตั้ง : ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
55
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดนครราชสีมา แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าเขาภูหลวง
   ที่ตั้ง : ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดนครราชสีมา แปลง 7
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
200
2554 หน่วยปลูกป่าสาธิตที่ 1 (นครราชสีมา)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง
   ที่ตั้ง : ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
200
2553 แปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2553 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ที่สาธารณะประโยชน์
   ที่ตั้ง : ต.พลกรัง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
10
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง ที่ 2 (นครราชสีมา)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
-
2547 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง ที่ 2 (นครราชสีมา)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
-
2551 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าเขาประดู่ แปลง 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเต็งและป่าจักราช ที่ 1
   พื้นที่ : ป่าหนองเต็งและป่าจักราช
   ที่ตั้ง : ต.เฉลิมพระเกียรติ อ.จักราช จ.นครราชสีมา
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาประดู่ ที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
400
2550 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูซับเลือดม้าและป่าคลองมะไฟ ที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
-
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกระสัง-ลำพญากลาง แปลงที่ 3 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงกระสัง-ลำพญากลาง
   ที่ตั้ง : ต. อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
200
2554 โครงการปลูกป่า 84 ปี เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
84
2553 หน่วยฟื้นฟูสภาะป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเต็งและป่าจักราชที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเต็งและป่าจักราช
   ที่ตั้ง : ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
200
2551 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเต็งและป่าจักราชที่ 1 (แปลงที่ 2)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเต็งและป่าจักราช
   ที่ตั้ง : ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงพญาเย็นที่ 2 จ.นครราชสีมา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
200
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาประดู่ที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาประดู่
   ที่ตั้ง : ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
200
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี ที่7 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
200
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรีที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
300
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี ที่ 10 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี
   ที่ตั้ง : ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
300
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเต็งและป่าจักราชที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเต็งและป่าจักราช
   ที่ตั้ง : ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
105
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนเเห่งชาตืป่าเขาภูหลวงที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าเขาภูหลวง
   ที่ตั้ง : ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
150
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนเเห่งชาติ ป่าเสียดอ้าป่าเขานกยูงเเละป่าอ่างหินที่2
   พื้นที่ : สัก หว้า มะค่าโมง ประดู ขี้เหล็ก
   ที่ตั้ง : ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
200
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนเเห่งชาติเข้าภูหลวงที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าเขาภูหลวง
   ที่ตั้ง : ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
150
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรีที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
300
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเสียดอ้า ป่าเขานกยูง ป่าเขาอ่างหินที่1 53 แปลง2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
200
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเสียดอ้า ป่าเขานกยูง ป่าเขาอ่างหินที่1 53 แปลง3
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองน้ำเเดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
200
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี ที่ 8
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี
   ที่ตั้ง : ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี ที่ 20
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงใหญ่
   ที่ตั้ง : ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
300
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเสียดอ้า ป่าเขานกยูง ป่าเขาอ่างหินที่1 54 แปลง2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองน้ำเเดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
200
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรีที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี ที่ 17
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี
   ที่ตั้ง : ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
300
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวงที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง
   ที่ตั้ง : ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
150
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวงที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง
   ที่ตั้ง : ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
70
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาประดู่ที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาประดู่
   ที่ตั้ง : ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
300
2561 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดนครราชสีมา แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
4
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี ที่ 13 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี
   ที่ตั้ง : ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
200
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี ที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี
   ที่ตั้ง : ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
300
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี ที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี
   ที่ตั้ง : ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
300
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรีที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
300
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรีที่ 14 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
200
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรีที่15 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี
   ที่ตั้ง : ต.ซับสะเดา อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
200
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี ที่ 21
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงใหญ่
   ที่ตั้ง : ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี ที่ 16
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี
   ที่ตั้ง : ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี ที่ 9
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี
   ที่ตั้ง : ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี ที่ 17
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี
   ที่ตั้ง : ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
300
2551 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเต็งและป่าจักราชที่ 1 (แปลงที่ 1)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเต็งและป่าจักราช
   ที่ตั้ง : ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
300
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเต็งและจักราชที่1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเต็งและป่าจักราช
   ที่ตั้ง : ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
200
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนเเห่งชาติ ป่าเขาเสียดอ้า ป่าเขานกยูง ป่าเขาอ่างหินที่ 2
   พื้นที่ : สัก หว้า มะค่าโมง ประดู่ ขี้เหล็ก
   ที่ตั้ง : ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
200
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนเเห่งชาติป่าเข้าภูหลวงที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าเขาภูหลวง
   ที่ตั้ง : ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
200
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวงที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าเขาภูหลวง
   ที่ตั้ง : ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
150
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวงที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง
   ที่ตั้ง : ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
130
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี ที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี
   ที่ตั้ง : ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
400
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาประดู่ที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาประดู่
   ที่ตั้ง : ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
200
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรีที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรีป
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
300
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า(ตามมาตรา 25 เเห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนเเห่งชาติ พ.ศ.2507 เเละพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่1 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
300
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเสียดอ้า ป่าเขานกยูง ป่าเขาอ่างหินที่1 53 แปลง4
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองน้ำเเดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
100
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเสียดอ้า ป่าเขานกยูง ป่าเขาอ่างหินที่1 55 แปลง2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองน้ำเเดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
100
2561 สวนป่ากลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา แปลง1
   พื้นที่ : ป่ากลางดง
   ที่ตั้ง : ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
200
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี ที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี
   ที่ตั้ง : ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี ที่ 8
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี
   ที่ตั้ง : ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
300
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวงที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง
   ที่ตั้ง : ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
200
2561 โคงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2553 อ.เมือง จ. นครราชสีมา
   พื้นที่ : -
   ที่ตั้ง : ต.พลกรัง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
10
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี ที่5 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี
   ที่ตั้ง : ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
300
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี ที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี
   ที่ตั้ง : ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
550
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรีที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
300
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรีที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
300
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรีที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรีป
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
300
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเสียดอ้า ป่าเขานกยูง ป่าเขาอ่างหินที่ 1 53 แปลง1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองน้ำเเดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
200
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเสียดอ้า ป่าเขานกยูง ป่าเขาอ่างหินที่1 54 แปลง1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองน้ำเเดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
84
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเสียดอ้า ป่าเขานกยูง ป่าเขาอ่างหินที่1 54 โลกร้อน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองน้ำเเดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
200
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเสียดอ้า ป่าเขานกยูง ป่าเขาอ่างหินที่1 55 แปลง1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
100
2561 สวนป่ากลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 57 แปลง1
   พื้นที่ : สวนกลางดง
   ที่ตั้ง : ต.หนองน้ำเเดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
200
2561 สวนป่ากลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 59 แปลง1
   พื้นที่ : สวนป่ากลางดง
   ที่ตั้ง : ต.หนองน้ำเเดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
50
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ (ตามม. 25ฯ) ที่4 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.นครราชสีมา
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี ที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี
   ที่ตั้ง : ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี ที่ 17
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี
   ที่ตั้ง : ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี ที่ 19
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงใหญ่
   ที่ตั้ง : ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
300
2561 สวนป่ากลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
300
2561 สวนป่ากลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่ากลางดง
   ที่ตั้ง : ต.กลางดง,หนองน้ำเเดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
200
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี ที่ 16
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี
   ที่ตั้ง : ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี ที่ 19
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี
   ที่ตั้ง : ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี ที่ 21
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี
   ที่ตั้ง : ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
200
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรีที4 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี
   ที่ตั้ง : ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
300
 
รวม
48,556
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :