หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
หน่วยปลูกป่าสาธิตที่ 1 (นครราชสีมา)  

ข้อมูลทั่วไป

หน่วยปลูกป่าสาธิตที่ 1 (นครราชสีมา)

ปีที่เริ่มโครงการ : 2548
ที่ตั้ง : ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 2150 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทโครงการ : กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า :

ข้อมูลกิจกรรม

No.ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบเนื้อที่(ไร่)
12554 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายธีรศักดิ์ คำทวี 300
22554 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายธีรศักดิ์ คำทวี 1,450
32553 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายธีรศักดิ์ คำทวี 2,150
42549 ปลูกป่า นายธีรศักดิ์ คำทวี 180
52549 ปลูกป่า นายธีรศักดิ์ คำทวี 120
62548 ปลูกป่า นายธีรศักดิ์ คำทวี 350
72547 ปลูกป่า นายธีรศักดิ์ คำทวี 350
82546 ปลูกป่า นายธีรศักดิ์ คำทวี 350
92545 ปลูกป่า นายธีรศักดิ์ คำทวี 400

ข้อมูลสภาพป่า

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :