หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 18 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งขวาห้วยทับทันที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งขวาห้วยทับทัน
   ที่ตั้ง : ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
170
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งขวาห้วยทับทันที่ 1 จังหวัดศรีสะเกษ
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งขวาห้วยทับทัน
   ที่ตั้ง : ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
170
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งขวาห้วยทับทันที่ 3 จังหวัดศรีสะเกษ
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งขวาห้วยทับทัน
   ที่ตั้ง : ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
170
2536 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งขวาห้วยศาลาที่ 1 ศรีสะเกษ (หน่วยปลูกป่าสาธิต (ห้วยศาลา))
   พื้นที่ : หน่วยพิทักษ์ป่าโอตราว
   ที่ตั้ง : ต.ปรือใหญ่ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
1,100
2551 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพระวิหาร ที่ 1 จังหวัดศรีสะเกษ
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพระวิหาร
   ที่ตั้ง : ต.ละลาย อ.กัทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
77
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดศรีสะเกษ
   พื้นที่ : ป่าสาธารณประโยชน์วัดป่าหนองปิง
   ที่ตั้ง : ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
2
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งขวาห้วยทับทัน ที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ
   พื้นที่ : ป่าฝั่งขวาห้วยทับทัน
   ที่ตั้ง : ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งขวาห้วยทับทัน ที่ 1 จังหวัดศรีสะเกษ
   พื้นที่ : ป่าฝั่งขวาห้วยทับทัน
   ที่ตั้ง : ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งขวาห้วยทับทัน ที่ 3 จังหวัดศรีสะเกษ
   พื้นที่ : ป่าฝั่งขวาห้วยทับทัน
   ที่ตั้ง : ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
300
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตามมติ ครม. ป่าฝั่งซ้ายห้วยศาลาที่ 1 จังหวัดศรีสะเกษ
   พื้นที่ : ป่าตามมติ ครม. ป่าฝั่งซ้ายห้วยศาลา
   ที่ตั้ง : ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าฝั่งซ้ายห้วยศาลา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
200
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดศรีสะเกษ แปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
300
2551 โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
   พื้นที่ : ป่าฝั่งซ้่ายห้วยศาลา
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
300
2564 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งขวาห้วยทับทัน ที่ 1 จังหวัดศรีสะเกษ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
120
2564 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพระวิหาร ที่ 4 จังหวัดศรีสะเกษ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
120
2564 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพระวิหาร ที่ 3 จังหวัดศรีสะเกษ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
120
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตามมติครม.ป่าฝั่งซ้ายห้วยศาลาที่1จังหวัดศรีสะเกษ
   พื้นที่ : ป่าตามมติ ครม. ป่าฝั่งซ้ายห้วยศาลาที่1
   ที่ตั้ง : ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
400
2559 หน่วยพื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาห้วยศาลาที่ 1 จังหวัดศรีสะเกษ
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งขวาห้วยศาลา
   ที่ตั้ง : ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
200
 
รวม
4,549
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :