หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตามมติครม.ป่าฝั่งซ้ายห้วยศาลาที่1จังหวัดศรีสะเกษ  

ข้อมูลทั่วไป

หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตามมติครม.ป่าฝั่งซ้ายห้วยศาลาที่1จังหวัดศรีสะเกษ

ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
เนื้อที่ : 400 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทโครงการ : เบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า : ป่าตามมติ ครม. ป่าฝั่งซ้ายห้วยศาลาที่1

ข้อมูลกิจกรรม

No.ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบเนื้อที่(ไร่)
12563 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายไสว คณาเสน 200
22560 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายกฤษชนะ นิสสะ 400
32559 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายกฤษชนะ นิสสะ 400

ข้อมูลสภาพป่า

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :