หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 32 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงมูลที่ 2 จังหวัดกาฬสินธุ์
   พื้นที่ : ป่าดงมูล
   ที่ตั้ง : ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
120
2547 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น(ป่าภูสิงห์ แปลงที่ 1)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
1,000
2546 สวนป่าดงระแนง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงแม่เผด
   ที่ตั้ง : ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
100
2547 สวนป่าดอนลำดวน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดกาฬสินธุ์ แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงแม่เผด
   ที่ตั้ง : ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ป่าภูนาขาม (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าภูนาขาม
   ที่ตั้ง : ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
300
2546 สวนป่าดงแม่เผด
   พื้นที่ : ป่าสวงนแห่งชาติดงแม่เผด
   ที่ตั้ง : ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
1,890
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดกาฬสินธุ์ แปลงที่ 4
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าดงแม่แผด แปลงที่ 2 (ปี2553)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงแม่เผด
   ที่ตั้ง : ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
300
2551 หน่วยปลูกป่าสาธิตที่ 1 (ป่าดงแม่เผด) ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
200
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแก้งกะอาม
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
300
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดกาฬสินธุ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
4
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าดงแม่เผด
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
200
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงมูล ที่ 4
   พื้นที่ : ป่าดงมูล
   ที่ตั้ง : ต.กุดจิก อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
170
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงมูล แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวน แห่งชาติป่าดงมูล แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงมูล
   ที่ตั้ง : ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
200
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงมูล ที่ 2
   พื้นที่ : ป่าดงมูล
   ที่ตั้ง : ต.กุดจิก อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
170
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวน แห่งชาติป่าดงมูล แปลงที่ 3
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.กาฬสินธุ์
-
2553 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าดงแม่เผด แปลงที่ 1 (ปี2553)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงแม่เผด
   ที่ตั้ง : ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
300
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูพาน แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูพาน
   ที่ตั้ง : ต. อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าดงหมู
   ที่ตั้ง : ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูโหล่ย (ปี 2552)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
300
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูโหล่ย แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูโหล่ย
   ที่ตั้ง : ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
200
2551 หน่วยปลูกป่าสาธิต (ป่าดงแม่เผด)
   พื้นที่ : ป่าดงแม่เผด
   ที่ตั้ง : ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดกาฬสินธุ์ แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าดงมูล
   ที่ตั้ง : ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดกาฬสินธุ์ แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนฯ ป่าดงแม่แผด
   ที่ตั้ง : ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดกาฬสินธุ์ แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนฯป่าดงแม่เผด
   ที่ตั้ง : ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดกาฬสินธุ์ แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสวนแห่งชาติภูโหล่ย
   ที่ตั้ง : ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
200
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจ ถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดกาฬสินธุ์ แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงแม่เผด
   ที่ตั้ง : ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
300
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่าฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าดงแม่เผด
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.กาฬสินธุ์
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดกาฬสินธุ์ แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดกาฬสินธุ์ แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าดงแม่เผด
   ที่ตั้ง : ต. อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
300
 
รวม
9,454
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :