หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
สวนป่าดงแม่เผด  

ข้อมูลทั่วไป

สวนป่าดงแม่เผด

ปีที่เริ่มโครงการ : 2546
ที่ตั้ง : ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
เนื้อที่ : 1890 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทโครงการ : กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า : ป่าสวงนแห่งชาติดงแม่เผด

ข้อมูลกิจกรรม

No.ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบเนื้อที่(ไร่)
12555 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายทวี แก้วภูมิเห่ 200
22554 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายทวี แก้วภมูิแห่ 500
32552 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายทวี แก้วภูมแห่ 200
42548 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายทวี แก้วภูมิแห่ 300
52547 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายทวี แก้วภูมิแห่ 490
62546 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายทวี แก้วภูมิแห่ 400

ข้อมูลสภาพป่า

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :