หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 22 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2549 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็กที่ 3 จังหวัดสกลนคร
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงชมพูพานและป่า
   ที่ตั้ง : ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
242
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดสกลนคร
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
4
2538 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
15
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
8
2549 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็กที่ 1 จังหวัดสกลนคร
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
242
2541 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอวานรนิวาส
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
205
2555 หน่วยฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงชมภูพาน และป่าดงกระเฌอ ที่ 1
   พื้นที่ : ฟูป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงชมภูพาน และป่าดงกระเฌอ
   ที่ตั้ง : ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร
200
2555 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุดไห ป่านาใน และป่าโนนอุดมที่1 จังหวัดสกลนคร
   พื้นที่ : ป่ากุดไห ป่านาในและป่าโนนอุดม
   ที่ตั้ง : ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
100
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงชมภูพาน และป่าดงกะเฌอ ที่ 10 จังหวัดสกลนคร
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงชมภูพาน และป่าดงกะเฌอ
   ที่ตั้ง : ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร
170
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอที่1 (160ไร่)จังหวัดสกลนคร
   พื้นที่ : ป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอ
   ที่ตั้ง : ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
160
2559 หน่วยฟื้นฝูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอที่ 8 จังหวัดสกลนคร
   พื้นที่ : ป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอ
   ที่ตั้ง : ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
300
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงผาลาดที่1 จังหวัดสกลนคร
   พื้นที่ : ป่าดงผาลาด
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
200
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอที่9 จังหวัดสกลนคร
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร
300
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอที่2 จังหวัดสกลนคร
   พื้นที่ : ป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอ
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร
300
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอที่5จังหวัดสกลนคร
   พื้นที่ : ป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอ
   ที่ตั้ง : ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร
300
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอที่1 จังหวัดสกลนคร
   พื้นที่ : ป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอ
   ที่ตั้ง : ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
300
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอที่9 (170) จังหวัดสกลนคร
   พื้นที่ : ดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอ
   ที่ตั้ง : ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร
170
2559 หน่วยฟื้นฝูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอที่ 3 จังหวัดสกลนคร
   พื้นที่ : ป่าดงชมภูพาน-ป่าดงกะเฌอ
   ที่ตั้ง : ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า(ตามมาตร 25 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก)ที่ 3 จังหวัดสกลนคร
   พื้นที่ : ดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอ
   ที่ตั้ง : ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
170
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า(ตามมาตร 25 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก)ที่ 5 จังหวัดสกลนคร
   พื้นที่ : ดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอ
   ที่ตั้ง : ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
170
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า(ตามมาตร 25 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก)ที่ 2 จังหวัดสกลนคร
   พื้นที่ : ดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอ
   ที่ตั้ง : ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
180
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า(ตามมาตร 25 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก)ที่ 4 จังหวัดสกลนคร
   พื้นที่ : ดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอ
   ที่ตั้ง : ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร
180
 
รวม
4,216
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :