หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 19 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 1103
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลพบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์
   บ้าน : ห้วยหิน หมู่ที่ : 1 ตำบล : เขาแหลม
   อำเภอ : ชัยบาดาล จังหวัด : ลพบุรี
20
2 รหัสไฟป่า : 1106
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลพบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าซับลังกา
   บ้าน : หินลาว หมู่ที่ : 8 ตำบล : กุดตาเพชร
   อำเภอ : ลำสนธิ จังหวัด : ลพบุรี
60
3 รหัสไฟป่า : 1107
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลพบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์
   บ้าน : สามัคคี หมู่ที่ : 2 ตำบล : บ้านใหม่สามัคคี
   อำเภอ : ชัยบาดาล จังหวัด : ลพบุรี
30
4 รหัสไฟป่า : 1108
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลพบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์
   บ้าน : ด่านจันทร์ หมู่ที่ : 6 ตำบล : นิยมชัย
   อำเภอ : สระโบสถ์ จังหวัด : ลพบุรี
20
5 รหัสไฟป่า : 1109
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลพบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์
   บ้าน : วังมโนราห์ หมู่ที่ : 12 ตำบล : นิยมชัย
   อำเภอ : สระโบสถ์ จังหวัด : ลพบุรี
40
6 รหัสไฟป่า : 1110
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลพบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์
   บ้าน : หน้าค่าย หมู่ที่ : 5 ตำบล : เขาแหลม
   อำเภอ : ชัยบาดาล จังหวัด : ลพบุรี
20
7 รหัสไฟป่า : 1111
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลพบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าชัยบาดาล
   บ้าน : เหวตาบัว หมู่ที่ : 4 ตำบล : เขาน้อย
   อำเภอ : ลำสนธิ จังหวัด : ลพบุรี
40
8 รหัสไฟป่า : 1112
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลพบุรี
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ :
   บ้าน : ห้วยบง หมู่ที่ : 3 ตำบล : พัฒนานิคม
   อำเภอ : พัฒนานิคม จังหวัด : ลพบุรี
40
9 รหัสไฟป่า : 1113
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลพบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าซับลังกา
   บ้าน : สามแยก หมู่ที่ : 3 ตำบล : นาโสม
   อำเภอ : ชัยบาดาล จังหวัด : ลพบุรี
2
10 รหัสไฟป่า : 1114
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลพบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าชัยบาดาล
   บ้าน : หมู่ที่ : 5 ตำบล : ซับตะเคียน
   อำเภอ : ชัยบาดาล จังหวัด : ลพบุรี
15
11 รหัสไฟป่า : 2672
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลพบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าซับลังกา
   บ้าน : บ้านหนองพรม หมู่ที่ : 2 ตำบล : กุดตาเพชร
   อำเภอ : ลำสนธิ จังหวัด : ลพบุรี
20
12 รหัสไฟป่า : 2673
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลพบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าชัยบาดาล
   บ้าน : หมู่ที่ : 5 ตำบล : ซับตะเคียน
   อำเภอ : ชัยบาดาล จังหวัด : ลพบุรี
15
13 รหัสไฟป่า : 2674
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลพบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าชัยบาดาล
   บ้าน : บ้านเขาน้อย หมู่ที่ : ตำบล : เขาน้อย
   อำเภอ : ลำสนธิ จังหวัด : ลพบุรี
30
14 รหัสไฟป่า : 2675
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลพบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ : 2 ตำบล : วังเพลิง
   อำเภอ : โคกสำโรง จังหวัด : ลพบุรี
15
15 รหัสไฟป่า : 2676
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลพบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าซับลังกา
   บ้าน : บ้านวังเชื่อม หมู่ที่ : 7 ตำบล : กุดตาเพชร
   อำเภอ : ลำสนธิ จังหวัด : ลพบุรี
15
16 รหัสไฟป่า : 2678
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลพบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าซับลังกา
   บ้าน : บ้านพิทักษ์ไพร หมู่ที่ : 7 ตำบล : กุดตาเพชร
   อำเภอ : ลำสนธิ จังหวัด : ลพบุรี
10
17 รหัสไฟป่า : 2679
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลพบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าซับลังกา
   บ้าน : บ้านวังเชื่อม หมู่ที่ : 7 ตำบล : กุดตาเพชร
   อำเภอ : ลำสนธิ จังหวัด : ลพบุรี
10
18 รหัสไฟป่า : 2680
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลพบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าซับลังกา
   บ้าน : บ้านวังเชื่อม หมู่ที่ : 7 ตำบล : กุดตาเพชร
   อำเภอ : ลำสนธิ จังหวัด : ลพบุรี
20
19 รหัสไฟป่า : 2681
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลพบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าซับลังกา
   บ้าน : บ้านช่องสำราญ หมู่ที่ : 4 ตำบล : กุดตาเพชร
   อำเภอ : ลำสนธิ จังหวัด : ลพบุรี
5
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :