หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ท้องที่เกิดไฟป่า :
No.จังหวัดที่เกิดไฟป่าความถี่
(ครั้ง)
พื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 ลพบุรี19427
2 สระบุรี575
3 ระยอง1300
4 จันทบุรี1120
5 ปราจีนบุรี5106
6 นครนายก136
7 สระแก้ว7935
8 นครราชสีมา452,173
9 บุรีรัมย์392
10 สุรินทร์7268
11 ศรีสะเกษ211,451
12 อุบลราชธานี281,026
13 ยโสธร1100
14 ชัยภูมิ241,237
15 บึงกาฬ180
16 หนองบัวลำภู15
17 ขอนแก่น11377
18 อุดรธานี35928
19 เลย20910
20 กาฬสินธุ์10157
21 สกลนคร662,198
22 นครพนม185
23 มุกดาหาร19274
24 เชียงใหม่3917,758
25 ลำพูน2038,349
26 ลำปาง2325,834
27 อุตรดิตถ์372,098
28 แพร่3469,270
29 น่าน1768,867
30 พะเยา621,066
31 เชียงราย1168,825
32 แม่ฮ่องสอน1382,485
33 นครสวรรค์14647
34 อุทัยธานี441,770
35 กำแพงเพชร19531
36 ตาก25911,880
37 สุโขทัย481,773
38 พิษณุโลก1437,295
39 เพชรบูรณ์823,822
40 กาญจนบุรี6204
41 สุพรรณบุรี12572
42 เพชรบุรี222,130
43 ประจวบคีรีขันธ์120
44 นครศรีธรรมราช383,348
45 สุราษฎร์ธานี630
46 ชุมพร2295
47 สงขลา12
48 ตรัง115
49 พัทลุง1600
 
รวม
2,732102,844
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :