หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ท้องที่เกิดไฟป่า :
No.เดือนที่เกิดไฟป่าความถี่
(ครั้ง)
พื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 มกราคม1164,955
2 มิถุนายน38
3 กุมภาพันธ์66826,793
4 เมษายน56318,931
5 พฤษภาคม542,261
6 มีนาคม1,30347,091
7 กรกฎาคม223,080
8 ตุลาคม137
9 ธันวาคม7275
 
รวม
2,737103,430
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :