หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 28 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 1037
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุบลราชธานี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดงภูโหล่น
   บ้าน : นาหว้า หมู่ที่ : 3 ตำบล : สำโรง
   อำเภอ : โพธิ์ไทร จังหวัด : อุบลราชธานี
100
2 รหัสไฟป่า : 1038
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุบลราชธานี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดงภูโหล่น
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : สำโรง
   อำเภอ : โพธิ์ไทร จังหวัด : อุบลราชธานี
10
3 รหัสไฟป่า : 1039
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุบลราชธานี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดงภูโหล่น
   บ้าน : ชาด หมู่ที่ : ตำบล : หนามแท่ง
   อำเภอ : ศรีเมืองใหม่ จังหวัด : อุบลราชธานี
5
4 รหัสไฟป่า : 1040
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุบลราชธานี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดงตาหวัง
   บ้าน : สร้างกุ้ง หมู่ที่ : ตำบล : สองคอน
   อำเภอ : โพธิ์ไทร จังหวัด : อุบลราชธานี
32
5 รหัสไฟป่า : 1041
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุบลราชธานี
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าชุมชนภูหินเหล็กไฟ
   บ้าน : นาหว้า หมู่ที่ : 3 ตำบล : สำโรง
   อำเภอ : โพธิ์ไทร จังหวัด : อุบลราชธานี
5
6 รหัสไฟป่า : 1042
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุบลราชธานี
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าชุมชนภูหินเหล็กไฟ
   บ้าน : นาหว้า หมู่ที่ : 3 ตำบล : สำโรง
   อำเภอ : โพธิ์ไทร จังหวัด : อุบลราชธานี
15
7 รหัสไฟป่า : 2565
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุบลราชธานี
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : บ้านอ่างประดู่ หมู่ที่ : 6 ตำบล : ช่องเม็ก
   อำเภอ : สิรินธร จังหวัด : อุบลราชธานี
9
8 รหัสไฟป่า : 2566
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุบลราชธานี
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : บ้านอ่างประดู่ หมู่ที่ : 6 ตำบล : ช่องเม็ก
   อำเภอ : สิรินธร จังหวัด : อุบลราชธานี
30
9 รหัสไฟป่า : 2567
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุบลราชธานี
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
   บ้าน : บ้านสะเอิงทอง หมู่ที่ : ตำบล : สำโรง
   อำเภอ : โพธิ์ไทร จังหวัด : อุบลราชธานี
300
10 รหัสไฟป่า : 2568
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุบลราชธานี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดงภูโหล่น
   บ้าน : บ้านพะเนียด หมู่ที่ : ตำบล : หนามแท่ง
   อำเภอ : ศรีเมืองใหม่ จังหวัด : อุบลราชธานี
80
11 รหัสไฟป่า : 2569
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุบลราชธานี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดงขุมคำ
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : สารภี
   อำเภอ : โพธิ์ไทร จังหวัด : อุบลราชธานี
5
12 รหัสไฟป่า : 2570
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุบลราชธานี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าช่องเม็ก
   บ้าน : บ้านอ่างประดู่ หมู่ที่ : 6 ตำบล : ช่องเม็ก
   อำเภอ : สิรินธร จังหวัด : อุบลราชธานี
10
13 รหัสไฟป่า : 2571
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุบลราชธานี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดงขุมคำ
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : ตระการพืชผล จังหวัด : อุบลราชธานี
12
14 รหัสไฟป่า : 2572
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุบลราชธานี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าช่องเม็ก
   บ้าน : บ้านอ่างประดู่ หมู่ที่ : 6 ตำบล : ช่องเม็ก
   อำเภอ : สิรินธร จังหวัด : อุบลราชธานี
1
15 รหัสไฟป่า : 2573
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุบลราชธานี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าช่องเม็ก
   บ้าน : บ้านอ่างประดู่ หมู่ที่ : 7 ตำบล : ช่องเม็ก
   อำเภอ : สิรินธร จังหวัด : อุบลราชธานี
5
16 รหัสไฟป่า : 2574
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุบลราชธานี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดงภูโหล่น
   บ้าน : บ้านร่องคันแยง หมู่ที่ : ตำบล : สำโรง
   อำเภอ : โพธิ์ไทร จังหวัด : อุบลราชธานี
10
17 รหัสไฟป่า : 2575
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุบลราชธานี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดงภูโหล่น
   บ้าน : บ้านคำหมาใน หมู่ที่ : ตำบล : นาเลิน
   อำเภอ : ศรีเมืองใหม่ จังหวัด : อุบลราชธานี
15
18 รหัสไฟป่า : 2576
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุบลราชธานี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดงภูโหล่น
   บ้าน : บ้านนาหว้า หมู่ที่ : ตำบล : นาเลิน
   อำเภอ : ศรีเมืองใหม่ จังหวัด : อุบลราชธานี
50
19 รหัสไฟป่า : 2577
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุบลราชธานี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดงภูโหล่น
   บ้าน : บ้านนาเจริญ หมู่ที่ : ตำบล : สำโรง
   อำเภอ : โพธิ์ไทร จังหวัด : อุบลราชธานี
100
20 รหัสไฟป่า : 2578
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุบลราชธานี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าช่องเม็ก
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : จังหวัด : อุบลราชธานี
7
21 รหัสไฟป่า : 2579
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุบลราชธานี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าบุณฑริก
   บ้าน : บ้านนาหว้า หมู่ที่ : ตำบล : สำโรง
   อำเภอ : โพธิ์ไทร จังหวัด : อุบลราชธานี
15
22 รหัสไฟป่า : 2580
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุบลราชธานี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าช่องเม็ก
   บ้าน : บ้านอ่างประดู่ หมู่ที่ : 6 ตำบล : ช่องเม็ก
   อำเภอ : สิรินธร จังหวัด : อุบลราชธานี
20
23 รหัสไฟป่า : 2581
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุบลราชธานี
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าชุมชน
   บ้าน : บ้านสารภี หมู่ที่ : ตำบล : สารภี
   อำเภอ : โพธิ์ไทร จังหวัด : อุบลราชธานี
20
24 รหัสไฟป่า : 2582
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุบลราชธานี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดงภูโหล่น
   บ้าน : บ้านนาหว้า หมู่ที่ : ตำบล : นาเลิน
   อำเภอ : ศรีเมืองใหม่ จังหวัด : อุบลราชธานี
10
25 รหัสไฟป่า : 2583
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุบลราชธานี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดงภูโหล่น
   บ้าน : บ้านนาหว้า หมู่ที่ : ตำบล : นาเลิน
   อำเภอ : ศรีเมืองใหม่ จังหวัด : อุบลราชธานี
20
26 รหัสไฟป่า : 2584
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุบลราชธานี
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าชุมชนบ้านสารภี
   บ้าน : บ้านสารภี หมู่ที่ : ตำบล : สารภี
   อำเภอ : โพธิ์ไทร จังหวัด : อุบลราชธานี
15
27 รหัสไฟป่า : 2585
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุบลราชธานี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดงภูโหล่น
   บ้าน : บ้านร่องเข หมู่ที่ : ตำบล : นาเลิน
   อำเภอ : ศรีเมืองใหม่ จังหวัด : อุบลราชธานี
120
28 รหัสไฟป่า : 2586
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุบลราชธานี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดงภูโหล่น
   บ้าน : บ้านนาหว้า หมู่ที่ : ตำบล : สำโรง
   อำเภอ : โพธิ์ไทร จังหวัด : อุบลราชธานี
5
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :