หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 35 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 990
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าชุมชนภูสนาม
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : บะยาว
   อำเภอ : วังสามหมอ จังหวัด : อุดรธานี
10
2 รหัสไฟป่า : 991
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าหมากหญ้า
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : กุดหมากไฟ
   อำเภอ : หนองวัวซอ จังหวัด : อุดรธานี
30
3 รหัสไฟป่า : 992
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : จังหวัด : อุดรธานี
20
4 รหัสไฟป่า : 993
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่ากุดจับ
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : ขอนยูง
   อำเภอ : กุดจับ จังหวัด : อุดรธานี
6
5 รหัสไฟป่า : 994
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า และป่าหนองหญ้าไขย
   บ้าน : นาโปร่ง หมู่ที่ : ตำบล : บะยาว
   อำเภอ : วังสามหมอ จังหวัด : อุดรธานี
20
6 รหัสไฟป่า : 995
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่ากุดจับ
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : กุดจับ จังหวัด : อุดรธานี
3
7 รหัสไฟป่า : 996
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าชุมชน
   บ้าน : น้อยพัฒนา หมู่ที่ : ตำบล : บะยาว
   อำเภอ : วังสามหมอ จังหวัด : อุดรธานี
20
8 รหัสไฟป่า : 997
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าหมากหญ้า
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : กุดหมากไฟ
   อำเภอ : หนองวัวซอ จังหวัด : อุดรธานี
15
9 รหัสไฟป่า : 998
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : สุมณฑา หมู่ที่ : ตำบล : ผาสุก
   อำเภอ : วังสามหมอ จังหวัด : อุดรธานี
4
10 รหัสไฟป่า : 999
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า และป่าหนองหญ้าไขย
   บ้าน : น้อยสุมณฑา หมู่ที่ : 13 ตำบล : ผาสุก
   อำเภอ : วังสามหมอ จังหวัด : อุดรธานี
40
11 รหัสไฟป่า : 1000
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า และป่าหนองหญ้าไขย
   บ้าน : หมู่ที่ : 1 ตำบล : ผาสุก
   อำเภอ : วังสามหมอ จังหวัด : อุดรธานี
50
12 รหัสไฟป่า : 2467
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ 1 (อุดรธานี)
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าหมากหญ้า
   บ้าน : บ้านหนองแสง หมู่ที่ : 6 ตำบล : กุดหมากไฟ
   อำเภอ : หนองวัวซอ จังหวัด : อุดรธานี
30
13 รหัสไฟป่า : 2468
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ 1 (อุดรธานี)
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าหมากหญ้า
   บ้าน : บ้านหนองแสง หมู่ที่ : 7 ตำบล : กุดหมากไฟ
   อำเภอ : หนองวัวซอ จังหวัด : อุดรธานี
10
14 รหัสไฟป่า : 2469
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ 1 (อุดรธานี)
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าหมากหญ้า
   บ้าน : บ้านหนองแสง หมู่ที่ : 6 ตำบล : กุดหมากไฟ
   อำเภอ : หนองวัวซอ จังหวัด : อุดรธานี
50
15 รหัสไฟป่า : 2470
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ 1 (อุดรธานี)
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าหมากหญ้า
   บ้าน : บ้านคำหมากคูณ หมู่ที่ : ตำบล : หนองอ้อ
   อำเภอ : หนองวัวซอ จังหวัด : อุดรธานี
50
16 รหัสไฟป่า : 2493
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าหมากหญ้า
   บ้าน : บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ : ตำบล : อูบมุง
   อำเภอ : หนองวัวซอ จังหวัด : อุดรธานี
30
17 รหัสไฟป่า : 2494
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าหมากหญ้า
   บ้าน : บ้านผาสิงห์ หมู่ที่ : ตำบล : หมากหญ้า
   อำเภอ : หนองวัวซอ จังหวัด : อุดรธานี
2
18 รหัสไฟป่า : 2495
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าหมากหญ้า
   บ้าน : บ้านผาสิงห์ หมู่ที่ : ตำบล : หมากหญ้า
   อำเภอ : หนองวัวซอ จังหวัด : อุดรธานี
20
19 รหัสไฟป่า : 2496
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าหมากหญ้า
   บ้าน : บ้านโคกหนองแซง หมู่ที่ : ตำบล : โนนหวาย
   อำเภอ : หนองวัวซอ จังหวัด : อุดรธานี
30
20 รหัสไฟป่า : 2497
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าหมากหญ้า
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : หนองอ้อ
   อำเภอ : หนองวัวซอ จังหวัด : อุดรธานี
20
21 รหัสไฟป่า : 2498
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าหมากหญ้า
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : กุดหมากไฟ
   อำเภอ : หนองวัวซอ จังหวัด : อุดรธานี
40
22 รหัสไฟป่า : 2499
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าหมากหญ้า
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : กุดหมากไฟ
   อำเภอ : หนองวัวซอ จังหวัด : อุดรธานี
50
23 รหัสไฟป่า : 2500
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าหมากหญ้า
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : กุดหมากไฟ
   อำเภอ : หนองวัวซอ จังหวัด : อุดรธานี
-
24 รหัสไฟป่า : 2501
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าหมากหญ้า
   บ้าน : บ้านหนองแสง หมู่ที่ : 6 ตำบล : กุดหมากไฟ
   อำเภอ : หนองวัวซอ จังหวัด : อุดรธานี
30
25 รหัสไฟป่า : 2502
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าหมากหญ้า
   บ้าน : บ้านหนองแสง หมู่ที่ : 6 ตำบล : กุดหมากไฟ
   อำเภอ : หนองวัวซอ จังหวัด : อุดรธานี
10
26 รหัสไฟป่า : 2503
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าหมากหญ้า
   บ้าน : บ้านหนองแสง หมู่ที่ : 6 ตำบล : กุดหมากไฟ
   อำเภอ : หนองวัวซอ จังหวัด : อุดรธานี
50
27 รหัสไฟป่า : 2504
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าหมากหญ้า
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : หนองอ้อ
   อำเภอ : หนองวัวซอ จังหวัด : อุดรธานี
50
28 รหัสไฟป่า : 2505
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าหมากหญ้า
   บ้าน : บ้านอูบมุงเหนือ หมู่ที่ : 9 ตำบล : อูบมุง
   อำเภอ : หนองวัวซอ จังหวัด : อุดรธานี
40
29 รหัสไฟป่า : 2506
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าหมากหญ้า
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : กุดหมากไฟ
   อำเภอ : หนองวัวซอ จังหวัด : อุดรธานี
40
30 รหัสไฟป่า : 2507
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าทม และป่าข่า
   บ้าน : บ้านราษสมบูรณ์ หมู่ที่ : 9 ตำบล : ท่าลี่
   อำเภอ : กุมภวาปี จังหวัด : อุดรธานี
40
12
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :