หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 20 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 981
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ
   บ้าน : เดิ่น หมู่ที่ : 3 ตำบล :
   อำเภอ : ด่านซ้าย จังหวัด : เลย
15
2 รหัสไฟป่า : 982
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าโคกภูเหล็ก
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : จังหวัด : เลย
120
3 รหัสไฟป่า : 2471
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชม
   บ้าน : หมู่ที่ : 2 ตำบล : เชียงคาน
   อำเภอ : เชียงคาน จังหวัด : เลย
70
4 รหัสไฟป่า : 2472
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชม
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : เชียงคาน
   อำเภอ : เชียงคาน จังหวัด : เลย
-
5 รหัสไฟป่า : 2473
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่า พรบ. 2484
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : เชียงคาน
   อำเภอ : เชียงคาน จังหวัด : เลย
1
6 รหัสไฟป่า : 2474
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชม
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : เชียงคาน
   อำเภอ : เชียงคาน จังหวัด : เลย
40
7 รหัสไฟป่า : 2475
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : สวนป่าเอกชน
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : เชียงคาน
   อำเภอ : เชียงคาน จังหวัด : เลย
20
8 รหัสไฟป่า : 2476
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชม
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : นาซ่าว
   อำเภอ : เชียงคาน จังหวัด : เลย
27
9 รหัสไฟป่า : 2477
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชม
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : เชียงคาน
   อำเภอ : เชียงคาน จังหวัด : เลย
25
10 รหัสไฟป่า : 2478
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าโคกใหญ่
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : ศรีสองรัก
   อำเภอ : เมืองเลย จังหวัด : เลย
80
11 รหัสไฟป่า : 2479
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าโคกใหญ่
   บ้าน : บ้านน้ำแคม หมู่ที่ : ตำบล : น้ำแคม
   อำเภอ : ท่าลี่ จังหวัด : เลย
70
12 รหัสไฟป่า : 2480
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าชุมชนบ้านน้ำแคม
   บ้าน : น้ำแคม หมู่ที่ : ตำบล : หนองผือ
   อำเภอ : ท่าลี่ จังหวัด : เลย
70
13 รหัสไฟป่า : 2481
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ
   บ้าน : บ้านนามาลา หมู่ที่ : ตำบล : นามาลา
   อำเภอ : นาแห้ว จังหวัด : เลย
2
14 รหัสไฟป่า : 2482
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : ปากหมัน
   อำเภอ : ด่านซ้าย จังหวัด : เลย
30
15 รหัสไฟป่า : 2483
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชม
   บ้าน : บ้านผาแบ่น หมู่ที่ : 8 ตำบล : บุฮม
   อำเภอ : เชียงคาน จังหวัด : เลย
25
16 รหัสไฟป่า : 2484
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ
   บ้าน : บ้านนามาลา หมู่ที่ : 1 ตำบล : นามาลา
   อำเภอ : นาแห้ว จังหวัด : เลย
120
17 รหัสไฟป่า : 2485
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชม
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : เชียงคาน
   อำเภอ : เชียงคาน จังหวัด : เลย
60
18 รหัสไฟป่า : 2486
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชม
   บ้าน : บ้านผาแบ่น หมู่ที่ : ตำบล : บุฮม
   อำเภอ : เชียงคาน จังหวัด : เลย
40
19 รหัสไฟป่า : 2487
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชม
   บ้าน : บ้านผาแบ่น หมู่ที่ : ตำบล : บุฮม
   อำเภอ : เชียงคาน จังหวัด : เลย
10
20 รหัสไฟป่า : 2488
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชม
   บ้าน : บ้านธาตุ หมู่ที่ : ตำบล : ธาตุ
   อำเภอ : เชียงคาน จังหวัด : เลย
85
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :