หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 232 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 275
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำปาง
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าข้างทางสายลำปาง-แพร่
   บ้าน : วังเงิน หมู่ที่ : 9 ตำบล : วังเงิน
   อำเภอ : แม่ทะ จังหวัด : ลำปาง
15
2 รหัสไฟป่า : 276
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำปาง
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าหญ้าข้างทางรถไฟ
   บ้าน : หัวฝาย หมู่ที่ : 4 ตำบล : กล้วยแพะ
   อำเภอ : เมืองลำปาง จังหวัด : ลำปาง
4
3 รหัสไฟป่า : 277
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำปาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : กล้วยหลวง หมู่ที่ : 1 ตำบล : กล้วยแพะ
   อำเภอ : เมืองลำปาง จังหวัด : ลำปาง
2
4 รหัสไฟป่า : 278
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำปาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หัวฝาย หมู่ที่ : 4 ตำบล : กล้วยแพะ
   อำเภอ : เมืองลำปาง จังหวัด : ลำปาง
3
5 รหัสไฟป่า : 279
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำปาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : แม่ทะ หมู่ที่ : 9 ตำบล : แม่ทะ
   อำเภอ : แม่ทะ จังหวัด : ลำปาง
5
6 รหัสไฟป่า : 280
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำปาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หลังวัดพระธาตุดอยม่วงคำ หมู่ที่ : 9 ตำบล : แม่ทะ
   อำเภอ : แม่ทะ จังหวัด : ลำปาง
30
7 รหัสไฟป่า : 281
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำปาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ผาลาดวังหลวง หมู่ที่ : 4 ตำบล : พระบาท
   อำเภอ : เมืองลำปาง จังหวัด : ลำปาง
50
8 รหัสไฟป่า : 282
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำปาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : โทกหัวช้าง หมู่ที่ : 3 ตำบล : พระบาท
   อำเภอ : เมืองลำปาง จังหวัด : ลำปาง
10
9 รหัสไฟป่า : 283
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำปาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : 1 ตำบล : แม่ทะ
   อำเภอ : แม่ทะ จังหวัด : ลำปาง
10
10 รหัสไฟป่า : 284
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำปาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ผาลาดแม่ทะ หมู่ที่ : 6 ตำบล : แม่ทะ
   อำเภอ : แม่ทะ จังหวัด : ลำปาง
15
11 รหัสไฟป่า : 285
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำปาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ยางและป่าแม่อาง
   บ้าน : หัวฝาย หมู่ที่ : 4 ตำบล :
   อำเภอ : แม่ทะ จังหวัด : ลำปาง
100
12 รหัสไฟป่า : 286
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำปาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ยางและป่าแม่อาง
   บ้าน : หัวฝาย หมู่ที่ : 4 ตำบล :
   อำเภอ : แม่ทะ จังหวัด : ลำปาง
60
13 รหัสไฟป่า : 287
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำปาง
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ดอยพระบาท
   บ้าน : โทกหัวช้าง หมู่ที่ : 3 ตำบล : พระบาท
   อำเภอ : เมืองลำปาง จังหวัด : ลำปาง
70
14 รหัสไฟป่า : 288
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำปาง
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ดอยพระบาท
   บ้าน : หมู่ที่ : 1 ตำบล : แม่ทะ
   อำเภอ : แม่ทะ จังหวัด : ลำปาง
50
15 รหัสไฟป่า : 289
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำปาง
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ดอยพระบาท
   บ้าน : ฝั่งอ่างเก็บน้ำวังเฮือ หมู่ที่ : 4 ตำบล : พระบาท
   อำเภอ : เมืองลำปาง จังหวัด : ลำปาง
200
16 รหัสไฟป่า : 290
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำปาง
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ดอยพระบาท
   บ้าน : หลังวัดวังเฮือ หมู่ที่ : ตำบล : พระบาท
   อำเภอ : เมืองลำปาง จังหวัด : ลำปาง
50
17 รหัสไฟป่า : 291
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำปาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ยางและป่าแม่อาง
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : พระบาท
   อำเภอ : เมืองลำปาง จังหวัด : ลำปาง
50
18 รหัสไฟป่า : 292
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำปาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ยางและป่าแม่อาง
   บ้าน : โทกหัวช้าง หมู่ที่ : 3 ตำบล : พระบาท
   อำเภอ : เมืองลำปาง จังหวัด : ลำปาง
50
19 รหัสไฟป่า : 293
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำปาง
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ดอยพระบาท
   บ้าน : บุญเกิด หมู่ที่ : 4 ตำบล : พระบาท
   อำเภอ : เมืองลำปาง จังหวัด : ลำปาง
150
20 รหัสไฟป่า : 294
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำปาง
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ดอยพระบาท
   บ้าน : บุญเกิด หมู่ที่ : 2 ตำบล : พระบาท
   อำเภอ : เมืองลำปาง จังหวัด : ลำปาง
20
21 รหัสไฟป่า : 295
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำปาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ยางและป่าแม่อาง
   บ้าน : โทกหัวช้าง หมู่ที่ : 3 ตำบล : พระบาท
   อำเภอ : เมืองลำปาง จังหวัด : ลำปาง
30
22 รหัสไฟป่า : 296
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำปาง
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ดอยงู
   บ้าน : ฉลองราช หมู่ที่ : 8 ตำบล : สบป้าด
   อำเภอ : แม่เมาะ จังหวัด : ลำปาง
20
23 รหัสไฟป่า : 297
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำปาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่จาง
   บ้าน : สมเมาะ หมู่ที่ : 4 ตำบล : สบป้าด
   อำเภอ : แม่เมาะ จังหวัด : ลำปาง
1
24 รหัสไฟป่า : 298
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำปาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ยางและป่าแม่อาง
   บ้าน : ผาลาด หมู่ที่ : 4 ตำบล : พระบาท
   อำเภอ : เมืองลำปาง จังหวัด : ลำปาง
50
25 รหัสไฟป่า : 299
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำปาง
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ดอยพระบาท
   บ้าน : แม่ทะ หมู่ที่ : 1 ตำบล : แม่ทะ
   อำเภอ : แม่ทะ จังหวัด : ลำปาง
200
26 รหัสไฟป่า : 300
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำปาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : แม่เมาะหลวง หมู่ที่ : 8 ตำบล : แม่เมาะ
   อำเภอ : แม่เมาะ จังหวัด : ลำปาง
30
27 รหัสไฟป่า : 301
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำปาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : อิ่วเมี่ยง หมู่ที่ : 4 ตำบล : พระบาท
   อำเภอ : เมืองลำปาง จังหวัด : ลำปาง
20
28 รหัสไฟป่า : 302
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำปาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ผาลาด หมู่ที่ : 4 ตำบล : พระบาท
   อำเภอ : เมืองลำปาง จังหวัด : ลำปาง
5
29 รหัสไฟป่า : 303
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำปาง
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : สวนรุกขชาติพระบาท
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : พระบาท
   อำเภอ : เมืองลำปาง จังหวัด : ลำปาง
50
30 รหัสไฟป่า : 304
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำปาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : พระบาท
   อำเภอ : เมืองลำปาง จังหวัด : ลำปาง
30
12345678
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :