หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 19 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 943
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากำแพงเพชร
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ระกา
   บ้าน : ลานหิน หมู่ที่ : ตำบล : ลานดอกไม้
   อำเภอ : เมืองกำแพงเพชร จังหวัด : กำแพงเพชร
8
2 รหัสไฟป่า : 944
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากำแพงเพชร
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ระกา
   บ้าน : เขาแก้ว หมู่ที่ : ตำบล : วังควง
   อำเภอ : พรานกระต่าย จังหวัด : กำแพงเพชร
4
3 รหัสไฟป่า : 945
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากำแพงเพชร
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง
   บ้าน : สันติสุข หมู่ที่ : ตำบล : ท่าขุนราม
   อำเภอ : เมืองกำแพงเพชร จังหวัด : กำแพงเพชร
40
4 รหัสไฟป่า : 946
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากำแพงเพชร
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก
   บ้าน : ศรีไกรลาศ หมู่ที่ : 7 ตำบล : นาบ่อคำ
   อำเภอ : เมืองกำแพงเพชร จังหวัด : กำแพงเพชร
5
5 รหัสไฟป่า : 947
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากำแพงเพชร
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง
   บ้าน : นาบ่อคำ หมู่ที่ : 1 ตำบล : นาบ่อคำ
   อำเภอ : เมืองกำแพงเพชร จังหวัด : กำแพงเพชร
30
6 รหัสไฟป่า : 948
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากำแพงเพชร
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ลานหิน หมู่ที่ : ตำบล : ลานดอกไม้
   อำเภอ : เมืองกำแพงเพชร จังหวัด : กำแพงเพชร
5
7 รหัสไฟป่า : 949
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากำแพงเพชร
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ศรีโยธิน หมู่ที่ : 7 ตำบล : หนองปลิง
   อำเภอ : เมืองกำแพงเพชร จังหวัด : กำแพงเพชร
7
8 รหัสไฟป่า : 950
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากำแพงเพชร
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ระกา
   บ้าน : คุยป่ารัง หมู่ที่ : ตำบล : วังควง
   อำเภอ : พรานกระต่าย จังหวัด : กำแพงเพชร
7
9 รหัสไฟป่า : 951
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากำแพงเพชร
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองหว้ยทราย
   บ้าน : โพธิ์พัฒนา หมู่ที่ : ตำบล : ถ้ำกระต่ายทอง
   อำเภอ : พรานกระต่าย จังหวัด : กำแพงเพชร
6
10 รหัสไฟป่า : 952
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากำแพงเพชร
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองหว้ยทราย
   บ้าน : ขุนแผนพัฒนา หมู่ที่ : ตำบล : ท่าไม้
   อำเภอ : พรานกระต่าย จังหวัด : กำแพงเพชร
2
11 รหัสไฟป่า : 953
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากำแพงเพชร
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ระกา
   บ้าน : หนองวัวดำ หมู่ที่ : ตำบล : โกสัมพี
   อำเภอ : โกสัมพีนคร จังหวัด : กำแพงเพชร
12
12 รหัสไฟป่า : 954
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากำแพงเพชร
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ระกา
   บ้าน : คลองกระแชง หมู่ที่ : ตำบล : โกสัมพี
   อำเภอ : โกสัมพีนคร จังหวัด : กำแพงเพชร
40
13 รหัสไฟป่า : 955
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากำแพงเพชร
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ระกา
   บ้าน : วังตาปรั่ง หมู่ที่ : ตำบล : วังควง
   อำเภอ : พรานกระต่าย จังหวัด : กำแพงเพชร
10
14 รหัสไฟป่า : 956
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากำแพงเพชร
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองหว้ยทราย
   บ้าน : หนองจระเข้ หมู่ที่ : ตำบล : ท่าไม้
   อำเภอ : พรานกระต่าย จังหวัด : กำแพงเพชร
25
15 รหัสไฟป่า : 957
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากำแพงเพชร
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ระกา
   บ้าน : ลานทอง หมู่ที่ : ตำบล : วังควง
   อำเภอ : พรานกระต่าย จังหวัด : กำแพงเพชร
60
16 รหัสไฟป่า : 958
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากำแพงเพชร
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองหว้ยทราย
   บ้าน : น้ำดิบมะพร้าว หมู่ที่ : ตำบล : ท่าไม้
   อำเภอ : พรานกระต่าย จังหวัด : กำแพงเพชร
25
17 รหัสไฟป่า : 959
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากำแพงเพชร
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ระกา
   บ้าน : คลองกระแชง หมู่ที่ : ตำบล : โกสัมพี
   อำเภอ : โกสัมพีนคร จังหวัด : กำแพงเพชร
15
18 รหัสไฟป่า : 960
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากำแพงเพชร
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ระกา
   บ้าน : ลานทอง หมู่ที่ : ตำบล : วังควง
   อำเภอ : พรานกระต่าย จังหวัด : กำแพงเพชร
30
19 รหัสไฟป่า : 961
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากำแพงเพชร
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ระกา
   บ้าน : หนองทราย หมู่ที่ : 10 ตำบล : วังควง
   อำเภอ : พรานกระต่าย จังหวัด : กำแพงเพชร
200
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :