หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 259 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 657
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าตาก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า
   บ้าน : อยู่สุขเจริญ หมู่ที่ : 2 ตำบล : หนองบัวใต้
   อำเภอ : เมืองตาก จังหวัด : ตาก
10
2 รหัสไฟป่า : 658
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าตาก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่สลิดปละป่าโป่งแดง
   บ้าน : หนองนก หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : เมืองตาก จังหวัด : ตาก
100
3 รหัสไฟป่า : 659
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าตาก
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ยางโองนอก หมู่ที่ : 7 ตำบล : แม่สลิด
   อำเภอ : บ้านตาก จังหวัด : ตาก
60
4 รหัสไฟป่า : 660
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าตาก
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ท่าไม้แดง หมู่ที่ : ตำบล : วังหิน
   อำเภอ : เมืองตาก จังหวัด : ตาก
100
5 รหัสไฟป่า : 661
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าตาก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่สลิดปละป่าโป่งแดง
   บ้าน : หมู่ที่ : 6 ตำบล : วังจันทร์
   อำเภอ : สามเงา จังหวัด : ตาก
20
6 รหัสไฟป่า : 662
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าตาก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่สลิดปละป่าโป่งแดง
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : วังจันทร์
   อำเภอ : สามเงา จังหวัด : ตาก
30
7 รหัสไฟป่า : 663
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าตาก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่สลิดปละป่าโป่งแดง
   บ้าน : ตลุกมะขาม หมู่ที่ : 7 ตำบล : โป่งแดง
   อำเภอ : เมืองตาก จังหวัด : ตาก
8
8 รหัสไฟป่า : 664
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าตาก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่สลิดปละป่าโป่งแดง
   บ้าน : หนองนกปีกกา หมู่ที่ : 3 ตำบล : โป่งแดง
   อำเภอ : เมืองตาก จังหวัด : ตาก
20
9 รหัสไฟป่า : 665
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าตาก
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : เกาะอ้ายด้วน หมู่ที่ : 1 ตำบล : วังหิน
   อำเภอ : เมืองตาก จังหวัด : ตาก
2
10 รหัสไฟป่า : 666
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าตาก
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ไร่ หมู่ที่ : 2 ตำบล : วังหิน
   อำเภอ : เมืองตาก จังหวัด : ตาก
1
11 รหัสไฟป่า : 667
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าตาก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่สลิดปละป่าโป่งแดง
   บ้าน : สระทอง หมู่ที่ : 8 ตำบล : สมอโคน
   อำเภอ : บ้านตาก จังหวัด : ตาก
200
12 รหัสไฟป่า : 668
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าตาก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่สลิดปละป่าโป่งแดง
   บ้าน : สระทอง หมู่ที่ : 8 ตำบล : สมอโคน
   อำเภอ : บ้านตาก จังหวัด : ตาก
200
13 รหัสไฟป่า : 669
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าตาก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่สลิดปละป่าโป่งแดง
   บ้าน : สระทอง หมู่ที่ : 8 ตำบล : สมอโคน
   อำเภอ : บ้านตาก จังหวัด : ตาก
3
14 รหัสไฟป่า : 670
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าตาก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่สลิดปละป่าโป่งแดง
   บ้าน : สระทอง หมู่ที่ : 8 ตำบล : สมอโคน
   อำเภอ : บ้านตาก จังหวัด : ตาก
5
15 รหัสไฟป่า : 671
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าตาก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่สลิดปละป่าโป่งแดง
   บ้าน : น้ำดิบควง หมู่ที่ : ตำบล : โป่งแดง
   อำเภอ : เมืองตาก จังหวัด : ตาก
150
16 รหัสไฟป่า : 672
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าตาก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่สลิดปละป่าโป่งแดง
   บ้าน : หมู่ที่ : 7 ตำบล : แม่สลิด
   อำเภอ : บ้านตาก จังหวัด : ตาก
200
17 รหัสไฟป่า : 673
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าตาก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าประจำรักษ์
   บ้าน : น้ำโจน หมู่ที่ : 5 ตำบล : วังหิน
   อำเภอ : เมืองตาก จังหวัด : ตาก
50
18 รหัสไฟป่า : 674
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าตาก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่สลิดปละป่าโป่งแดง
   บ้าน : โป่งแดง หมู่ที่ : 2 ตำบล : โป่งแดง
   อำเภอ : เมืองตาก จังหวัด : ตาก
80
19 รหัสไฟป่า : 675
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าตาก
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าชุมชน
   บ้าน : หมู่ที่ : 8 ตำบล : วังจันทร์
   อำเภอ : สามเงา จังหวัด : ตาก
20
20 รหัสไฟป่า : 676
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าตาก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่สลิดปละป่าโป่งแดง
   บ้าน : โป่งแดง หมู่ที่ : 2 ตำบล : โป่งแดง
   อำเภอ : เมืองตาก จังหวัด : ตาก
50
21 รหัสไฟป่า : 677
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าตาก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่สลิดปละป่าโป่งแดง
   บ้าน : มีสุข หมู่ที่ : 8 ตำบล : วังจันทร์
   อำเภอ : สามเงา จังหวัด : ตาก
80
22 รหัสไฟป่า : 678
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าตาก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าประจำรักษ์
   บ้าน : ลานขวาง หมู่ที่ : 9 ตำบล : วังหิน
   อำเภอ : เมืองตาก จังหวัด : ตาก
300
23 รหัสไฟป่า : 679
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าตาก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าประจำรักษ์
   บ้าน : น้ำโจน หมู่ที่ : 6 ตำบล : วังหิน
   อำเภอ : เมืองตาก จังหวัด : ตาก
300
24 รหัสไฟป่า : 680
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าตาก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า
   บ้าน : ท่าทองแดง หมู่ที่ : 7 ตำบล : นาโบสถ์
   อำเภอ : วังเจ้า จังหวัด : ตาก
50
25 รหัสไฟป่า : 681
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าตาก
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ลานขวาง หมู่ที่ : 9 ตำบล : วังหิน
   อำเภอ : เมืองตาก จังหวัด : ตาก
80
26 รหัสไฟป่า : 682
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าตาก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า
   บ้าน : คลองเชียงทอง หมู่ที่ : 2 ตำบล : ประดาง
   อำเภอ : วังเจ้า จังหวัด : ตาก
100
27 รหัสไฟป่า : 683
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าตาก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าประจำรักษ์
   บ้าน : ลานขวาง หมู่ที่ : 9 ตำบล : วังหิน
   อำเภอ : เมืองตาก จังหวัด : ตาก
300
28 รหัสไฟป่า : 684
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าตาก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า
   บ้าน : วังน้ำเย็น หมู่ที่ : 8 ตำบล : นาโบสถ์
   อำเภอ : วังเจ้า จังหวัด : ตาก
20
29 รหัสไฟป่า : 685
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าตาก
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : โด้งประดู่ หมู่ที่ : ตำบล : วังประจบ
   อำเภอ : เมืองตาก จังหวัด : ตาก
80
30 รหัสไฟป่า : 686
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าตาก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า
   บ้าน : ประดาง หมู่ที่ : 3 ตำบล : ประดาง
   อำเภอ : วังเจ้า จังหวัด : ตาก
50
123456789
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :