หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 6 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 1121
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดอนแสลบ และป่าเลาขวัญ
   บ้าน : หนองมะสัง หมู่ที่ : 3 ตำบล : หนองฝ้าย
   อำเภอ : เลาขวัญ จังหวัด : กาญจนบุรี
120
2 รหัสไฟป่า : 1122
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดอนแสลบ และป่าเลาขวัญ
   บ้าน : หนองใหญ่ หมู่ที่ : 4 ตำบล : หนองฝ้าย
   อำเภอ : เลาขวัญ จังหวัด : กาญจนบุรี
40
3 รหัสไฟป่า : 1125
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าโรงงานกระดาษไทย แปลงที่ 6
   บ้าน : พุคลอง หมู่ที่ : 5 ตำบล : เขาโจด
   อำเภอ : ศรีสวัสดิ์ จังหวัด : กาญจนบุรี
-
4 รหัสไฟป่า : 2682
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าวังใหญ่ และป่าแม่น้ำน้อย
   บ้าน : บ้านสามัคคีธรรม หมู่ที่ : 8 ตำบล : บ้องตี้
   อำเภอ : ไทรโยค จังหวัด : กาญจนบุรี
4
5 รหัสไฟป่า : 2683
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่า พรบ. 2484
   บ้าน : บ้านพุประดู่ หมู่ที่ : 7 ตำบล : หนองบัว
   อำเภอ : เมืองกาญจนบุรี จังหวัด : กาญจนบุรี
30
6 รหัสไฟป่า : 2686
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าโรงงานกระดาษไทย แปลงที่ ๖
   บ้าน : บ้านตีนตก หมู่ที่ : 1 ตำบล : เขาโจด
   อำเภอ : ศรีสวัสดิ์ จังหวัด : กาญจนบุรี
10
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :