หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 116 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 845
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา
   บ้าน : ร้องส้มมวง หมู่ที่ : 8 ตำบล : ชัยนาม
   อำเภอ : วังทอง จังหวัด : พิษณุโลก
50
2 รหัสไฟป่า : 846
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย
   บ้าน : โบ่งแค่ หมู่ที่ : 10 ตำบล : คันโช้ง
   อำเภอ : วัดโบสถ์ จังหวัด : พิษณุโลก
50
3 รหัสไฟป่า : 893
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู
   บ้าน : อุมแพ หมู่ที่ : 4 ตำบล : ท่าพล
   อำเภอ : เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด : เพชรบูรณ์
60
4 รหัสไฟป่า : 894
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู
   บ้าน : ยาวีเหนือ หมู่ที่ : 1 ตำบล : วังชมภู
   อำเภอ : เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด : เพชรบูรณ์
70
5 รหัสไฟป่า : 895
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู
   บ้าน : พันธ์ม้า หมู่ที่ : 13 ตำบล : บ้านโตก
   อำเภอ : เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด : เพชรบูรณ์
60
6 รหัสไฟป่า : 896
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู
   บ้าน : จะวะสิต หมู่ที่ : 1 ตำบล : ริมสีม่วง
   อำเภอ : เขาค้อ จังหวัด : เพชรบูรณ์
30
7 รหัสไฟป่า : 897
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู
   บ้าน : สะแกงาม หมู่ที่ : 8 ตำบล : บ้านโตก
   อำเภอ : เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด : เพชรบูรณ์
160
8 รหัสไฟป่า : 910
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก
   บ้าน : ซับเพิก หมู่ที่ : 6 ตำบล : หนองย่างทอย
   อำเภอ : ศรีเทพ จังหวัด : เพชรบูรณ์
196
9 รหัสไฟป่า : 983
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าขอนแก่น
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาสวนกวาง
   บ้าน : นาอ่างทอง หมู่ที่ : 7 ตำบล : เขาสวนกวาง
   อำเภอ : เขาสวนกวาง จังหวัด : ขอนแก่น
40
10 รหัสไฟป่า : 990
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าชุมชนภูสนาม
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : บะยาว
   อำเภอ : วังสามหมอ จังหวัด : อุดรธานี
10
11 รหัสไฟป่า : 991
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าหมากหญ้า
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : กุดหมากไฟ
   อำเภอ : หนองวัวซอ จังหวัด : อุดรธานี
30
12 รหัสไฟป่า : 992
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : จังหวัด : อุดรธานี
20
13 รหัสไฟป่า : 1002
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสกลนคร
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดงชมภูพาน และป่าดงกะเฉอ
   บ้าน : นาเจริญ หมู่ที่ : 1 ตำบล : กกปลาซิว
   อำเภอ : ภูพาน จังหวัด : สกลนคร
80
14 รหัสไฟป่า : 1003
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสกลนคร
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดงชมภูพาน และป่าดงกะเฉอ
   บ้าน : ภูพาน หมู่ที่ : 5 ตำบล : โคกภู
   อำเภอ : ภูพาน จังหวัด : สกลนคร
5
15 รหัสไฟป่า : 1043
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าชัยภูมิ
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ภูขี้ไก่
   บ้าน : หนองพลวง หมู่ที่ : 2 ตำบล : วังชมภู
   อำเภอ : หนองบัวแดง จังหวัด : ชัยภูมิ
15
16 รหัสไฟป่า : 1044
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าชัยภูมิ
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าข้างวัดเพิกใหญ่
   บ้าน : สงแคน หมู่ที่ : 6 ตำบล : ชีบน
   อำเภอ : บ้านเขว้า จังหวัด : ชัยภูมิ
30
17 รหัสไฟป่า : 1062
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครราชสีมา
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าสูงเนิน
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : จังหวัด : นครราชสีมา
20
18 รหัสไฟป่า : 1097
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสระแก้ว
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : จังหวัด : สระแก้ว
500
19 รหัสไฟป่า : 1098
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสระแก้ว
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : โคคลาน
   อำเภอ : ตาพระยา จังหวัด : สระแก้ว
10
20 รหัสไฟป่า : 1099
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสระแก้ว
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : จังหวัด : สระแก้ว
5
21 รหัสไฟป่า : 1103
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลพบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์
   บ้าน : ห้วยหิน หมู่ที่ : 1 ตำบล : เขาแหลม
   อำเภอ : ชัยบาดาล จังหวัด : ลพบุรี
20
22 รหัสไฟป่า : 1104
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลพบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่ามวกเหล็ก และป่าทับกวางแปลงที่ 2
   บ้าน : ชำผักแผว หมู่ที่ : 4 ตำบล : ชำผักแพว
   อำเภอ : แก่งคอย จังหวัด : สระบุรี
20
23 รหัสไฟป่า : 1105
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลพบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่ามวกเหล็ก และป่าทับกวางแปลงที่ 2
   บ้าน : เขาจำปา หมู่ที่ : 5 ตำบล : หนองปลาไหล
   อำเภอ : เมืองสระบุรี จังหวัด : สระบุรี
20
24 รหัสไฟป่า : 1106
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลพบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าซับลังกา
   บ้าน : หินลาว หมู่ที่ : 8 ตำบล : กุดตาเพชร
   อำเภอ : ลำสนธิ จังหวัด : ลพบุรี
60
25 รหัสไฟป่า : 1107
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลพบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์
   บ้าน : สามัคคี หมู่ที่ : 2 ตำบล : บ้านใหม่สามัคคี
   อำเภอ : ชัยบาดาล จังหวัด : ลพบุรี
30
26 รหัสไฟป่า : 1108
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลพบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์
   บ้าน : ด่านจันทร์ หมู่ที่ : 6 ตำบล : นิยมชัย
   อำเภอ : สระโบสถ์ จังหวัด : ลพบุรี
20
27 รหัสไฟป่า : 1109
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลพบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์
   บ้าน : วังมโนราห์ หมู่ที่ : 12 ตำบล : นิยมชัย
   อำเภอ : สระโบสถ์ จังหวัด : ลพบุรี
40
28 รหัสไฟป่า : 1117
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาทุ่งดินดำ และป่าเขาตาเก้า
   บ้าน : โข้ง หมู่ที่ : 4 ตำบล : บ้านโข้ง
   อำเภอ : อู่ทอง จังหวัด : สุพรรณบุรี
80
29 รหัสไฟป่า : 1118
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยขมิ้น ป่าพุน้ำร้อน และป่าหนองหญ้าไทร
   บ้าน : ทุ่งดินดำ หมู่ที่ : 17 ตำบล : ด่านช้าง
   อำเภอ : ด่านช้าง จังหวัด : สุพรรณบุรี
30
30 รหัสไฟป่า : 1119
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยขมิ้น ป่าพุน้ำร้อน และป่าหนองหญ้าไทร
   บ้าน : หมู่ที่ : 2 ตำบล : หนองมะค่าโมง
   อำเภอ : ด่านช้าง จังหวัด : สุพรรณบุรี
40
1234
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :