หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รหัสไฟป่า 1127  

ข้อมูลไฟป่า

หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่าเพชรบุรี
ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้
ท้องที่เกิดไฟป่า : บ้าน ม.1 ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
วันที่เกิดไฟป่า : 6 พฤษภาคม 2560
เวลาการดับไฟ เริ่มดับ : 15.00 ดับเสร็จ : 15.00
พื้นที่เเสียหาย : 5 ไร่
สเหตุที่เกิดไฟป่า : เผาป่าเพื่อเก็บหาของป่า
หมายเหตุ :


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :