หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รหัสไฟป่า 2279  

ข้อมูลไฟป่า

หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุตรดิตถ์
ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยเกียงพา และป่าน้ำไคร้
ท้องที่เกิดไฟป่า : บ้าน บ้านห้วยกั้ง ม. ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วันที่เกิดไฟป่า : 7 มีนาคม 2562
เวลาการดับไฟ เริ่มดับ : 12.30 ดับเสร็จ : 12.30
พื้นที่เเสียหาย : 100 ไร่
สเหตุที่เกิดไฟป่า :
หมายเหตุ :


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :