หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 21 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2560 ป่าชุมชนพลสงคราม
    บ้านหนองหัวแรด (หมู่ 6), บ้านหญ้าคา (หมู่ 5), บ้านมะรุม (หมู่ 7) ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
214-2-80
2560 ป่าชุมชนโคกโสกขี้หนู
    โคกโสกขี้หนู (หมู่ 1), กุดน้ำใส (หมู่ 10), ใหม่ทะเมนชัย (หมู่ 6) ต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,240-2-83
2559 ป่าชุมชนบ้านหินลับ
    หินลับ (หมู่ 12) ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี จ.นครราชสีมา
397-1-34
2559 ป่าชุมชนบ้านซับสะเดา
    ซับสะเดา (หมู่ 11), ซับหญ้าคา (หมู่ 14) ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี จ.นครราชสีมา
592-0-78
2559 ป่าชุมชนภูประดู่เฉลิมพระเกียรติฯ
    บ้านไผ่ (หมู่ 4), บ้านไผ่ (หมู่ 6) ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6,180-1-67
2559 ป่าชุมชนโคกบึงปรือ
    หลุง (หมู่ 1), โนนโบสถ์ (หมู่ 7), ไทรทอง (หมู่ 12) ต.สระจรเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
2,712-3-47
2559 ป่าชุมชนภูหลวง
    บ้านหนองนกเขียน (หมู่ 2), บ้านปอแดง (หมู่ 4), บ้านหนองกระทุ่ม (หมู่ 3), บ้านหลุมเงิน (หมู่ 5), บ้านหลุมหิน (หมู่ 6), บ้านหนองกก (หมู่ 7), บ้านหนองหว้า (หมู่ 8), บ้านห้วยแก้ว (หมู่ 9), บ้านโนนแดง (หมู่ 1), บ้านหนองนกเขียน (หมู่ 10) ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6,718-1-78
2559 บ้านบุหัวช้าง
    บุหัวช้าง (หมู่ 9) ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
266-2-47
2558 ป่าชุมชนบ้านใหม่สามัคคี
    ใหม่สามัคคี (หมู่ 15) ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,151-3-20
2558 ป่าชุมชนบ้านแหลมทอง
    แหลมทอง (หมู่ 3) ต.แหลมทอง อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงอีจานใหญ่ จ.นครราชสีมา
108-1-97
2557 ป่าชุมชนโคกหนองกระทุ่ม
    สระขี้ตุ่น (หมู่ 6), สระสมบูรณ์ (หมู่ 13) ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,364-3-59
2557 ป่าชุมชนช้างตกตาย
    สายทองพัฒนา (หมู่ 1), วังยายทอง (หมู่ 4), เมืองทอง (หมู่ 5), มาบพลวง บ้านปี 43 ต่ออายุปี 57 ไม่มี (หมู่ 9), แสงทอง (หมู่ 10), คลองขามป้อม (หมู่ 6), วังม่วงสามัคคี (หมู่ 7) ต.วังยายทอง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,297-1-14
2557 ป่าุชมชนป่าหนองประดู่
    บ้านจั่น (หมู่ 3), บ้านจั่นสันติสุข (หมู่ 13) ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
559-2-96
2557 ป่าชุมชนบ้านดอยเจดีย์
    ดอยเจดีย์ (หมู่ 5) ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง จ.นครราชสีมา
877-2-59
2557 ป่าชุมชนบ้านโจด-หนองสะเดา
    โจด (หมู่ 4), หนองสะเดา (หมู่ 11) ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
237-2-11
2557 ป่าชุมชนโคกหนองรังกา
    มะค่า (หมู่ 7) ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,269-0-60
2557 ป่าชุมชนตำบลสุขเกษม
    โคกสะอาด (หมู่ 1), ปลายดาบ (หมู่ 2), หนองชุมแสง (หมู่ 3), พุปลาไหล (หมู่ 4), หนองโดน (หมู่ 5), บุพรมราช (หมู่ 6), ป่าโจด (หมู่ 7), หนองขอน (หมู่ 8), บุเจ็ก (หมู่ 9), สะพานตะเคียน (หมู่ 10), โรงงานน้ำตาล (หมู่ 11) ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,449-0-56
2557 ป่าชุมชนบ้านหนองนกกระเต็น
    หนองนกกระเต็น (หมู่ 16) ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง จ.นครราชสีมา
79-2-21
2557 ป่าชุมชนขามโสนมงคล
    โคกหนองโสน (หมู่ 2), ขาม (หมู่ 7), หินมงคล (หมู่ 8) ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเต็ง และป่าจักราช จ.นครราชสีมา
4,537-0-44
2555 ป่าชุมชนบ้านอุบลพัฒนา
    บ้านอุบลพัฒนา (หมู่ 14) ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง จ.นครราชสีมา
374-2-42
2542 ป่าชุมชนหนองชิงโค
    หนองชิงโค (หมู่ 11) ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง จ.นครราชสีมา, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
32-1-1
 
รวม
33,662-1-94
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :