หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 74 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2558 ป่าชุมชนบ้านนิคมพัฒนา
    นิคมพัฒนา (หมู่ 7) ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน ป่าคลองปอม จ.สงขลา
546-2-45
2555 บ้านบ่อหว้า
    ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งบางนกออก จ.สงขลา
484-3-3
2555 ป่าชุมชนบ้านหนองอ้น
    บ้านหนองอ้น (หมู่ 4) ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
16-1-38
2554 บ้านช่องเขา
    ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
395-1-0
2554 บ้านห้วยหาดสวนหลวง
    ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
612-2-4
2554 ป่าชุมชนบ้านหัวถนน
    ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
18-2-64
2552 ป่าชุมชนบ้านต้นไทร
    ต.ปลักหนู อ.นาทวี จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
47-2-35
2552 ป่าชุมชนบ้านกลาง
    บ้านกลาง (หมู่ 6) ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
579-1-82
2552 ป่าชุมชนบ้านคลองยางแดง
    คลองยางแดง (หมู่ 4) ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-0-60
2552 ป่าชุมชนบ้านห้วยโอน
    บ้านห้วยโอน (หมู่ 9) ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
289-0-57
2551 ป่าชุมชนบ้านเขาสอยดาว
    เขาสอยดาว (หมู่ 10) ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,723-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านเขาพระ
    เขาพระ (หมู่ 11) ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,680-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านสำนักหว้า
    สำนักหว้า (หมู่ 3) ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,906-3-0
2551 ป่าชุมชนบ้านท่ามะปราง
    ท่ามะปราง (หมู่ 8) ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
745-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านสำนักยอ
    สำนักยอ (หมู่ 7) ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
825-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านคลองกอย
    คลองกอย (หมู่ 15) ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
984-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านท่าโต้
    ท่าโต้ (หมู่ 4) ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
834-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านทุ่งงิ้ว
    ทุ่งงิ้ว (หมู่ 7) ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,680-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านคลองกั่ว
    คลองกั่ว (หมู่ 7) ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,190-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านปลายคลอง
    ปลายคลอง (หมู่ 6) ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,348-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านคลองเขาล้อน
    คลองเขาล้อน (หมู่ 8) ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,080-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านวังพา
    วังพา (หมู่ 9) ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,280-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านบนควน
    บนควน (หมู่ 6) ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,460-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านคลองนุ้ย
    คลองนุ้ย (หมู่ 5) ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,000-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านตันหยงมุหลง
    ตันหยงมุหลง (หมู่ 1) ต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
60-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเกาะยาง
    เกาะยาง (หมู่ 7) ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสวนโอน
    สวนโอน (หมู่ 6) ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านทุ่งหม้อแตก
    ทุ่งหม้อแตก (หมู่ 8) ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
512-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโต๊ะนนท์
    โต๊ะนนท์ (หมู่ 7) ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแหลมสน
    แหลมสน (หมู่ 2) ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
64-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านท่าหยี
    ท่าหยี (หมู่ 6) ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,325-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านท่าประปา
    ท่าประปา (หมู่ 7) ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,250-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสวน
    สวน (หมู่ 8) ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,275-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านใต้
    ใต้ (หมู่ 10) ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,550-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านปากจ่า
    ปากจ่า (หมู่ 5) ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
272-1-57
2547 ป่าชุมชนสี่แยกพัฒนา
    สี่แยกพัฒนา (หมู่ 11) ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโคกเนียนตก
    โคกเนียนตก (หมู่ 4) ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านนาลึก
    นาลึก (หมู่ 3) ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-3-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโคกพระ
    โคกพระ (หมู่ 1) ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
75-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านคูวา
    คูวา (หมู่ 4) ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านทุ่งไพล
    ทุ่งไพล (หมู่ 1) ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านไร่-นา
    ไร่-นา (หมู่ 3) ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโรง
    โรง (หมู่ 5) ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
76-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโรง
    โรง (หมู่ 4) ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
161-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเชิงแส
    เชิงแส (หมู่ 4) ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
47-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านทุ่งบัว
    ทุ่งบัว (หมู่ 1) ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคลองโหน
    คลองโหน (หมู่ 3) ต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
53-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านม่วงงาม
    ม่วงงาม (หมู่ 4) ต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
56-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านทุ่งบัว
    ทุ่งบัว (หมู่ 1) ต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
46-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเฉียงพง
    เฉียงพง (หมู่ 2) ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
125-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านกาหรำ
    กาหรำ (หมู่ 2) ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
62-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเชิงแส
    เชิงแส (หมู่ 3) ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
47-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านพังขาม
    พังขาม (หมู่ 4) ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านกลาง
    กลาง (หมู่ 3) ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
47-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเกาะใหญ่
    เกาะใหญ่ (หมู่ 5) ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านมหาการ
    มหาการ (หมู่ 1) ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านคอกช้าง
    คอกช้าง (หมู่ 5) ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
18-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านช่องเขา
    ช่องเขา (หมู่ 9) ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
485-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งหลุมนก
    ทุ่งหลุมนก (หมู่ 11) ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
250-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านยางเกาะ
    ยางเกาะ (หมู่ 9) ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
33-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านควนดาน
    ควนดาน (หมู่ 1) ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
532-3-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านจังโหลน
    จังหวัดโหลน (หมู่ 11) ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
163-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งคมบาง
    ทุ่งคมบาง (หมู่ 9) ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านท่าเมรุ
    ท่าเมรุ (หมู่ 5) ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโคกพยอม
    โคกพยอม (หมู่ 5) ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหน้าเมือง
    บ้านหน้าเมือง (หมู่ 3) ต.พังยาง อ.ระโนด จ.สงขลา
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
18-3-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านสามี
    บ้านสามี (หมู่ 1) ต.พังยาง อ.ระโนด จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-2-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านพังยาง
    บ้านพังยาง (หมู่ 2) ต.พังยาง อ.ระโนด จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-2-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านยางเอน
    บ้านยางเอน (หมู่ 2) ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-2-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านพร้าว
    บ้านพร้าว (หมู่ 4) ต.ทำนบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านอ่าวทึง
    บ้านอ่าวทึง (หมู่ 4) ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหัวถิน
    บ้านหัวถิน (หมู่ 4) ต.พังยาง อ.ระโนด จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านคลองท่าแตง
    บ้านคลองท่าแตง (หมู่ 5) ต.ทำนบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-3-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหัวลำภู
    บ้านหัวลำภู (หมู่ 1) ต.ป่าขาด อ.สิงหนคร จ.สงขลา
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
28-0-0
 
รวม
36,569-2-45
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :