หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 33 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2562 บ้านสวนชาม
    สวนชาม (หมู่ 2) ต. อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาแดน ป่าเขาเสม็ด ป่าควนเสม็ดชุนและป่าควนเหรง จ.สงขลา
29-0-77
2562 ตำบลท่าประดู่
    ท่าประดูุ่ (หมู่ 1), ถังหมูเหนือ (หมู่ 2), พอบิตใต้ (หมู่ 4), ทุ่งขา (หมู่ 8) ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี จ.สงขลา
    ประเภทป่า :
450-0-42
2562 บ้านเกาะยาว
    ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
111-2-88
2562 ป่าชุมชนบ้านคลองยางแดง
    คลองยางแดง (หมู่ 4) ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
12-1-64
2562 บ้านทุ่งตำเสา
    ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
128-3-76
2562 ควนจง
    ควนจง (หมู่ 4) ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา
    ประเภทป่า :
25-2-44
2562 บ้านพรุเมา
    บ้านพรุเมา (หมู่ 3) ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา
    ประเภทป่า :
118-1-13
2562 บ้านวังเตะ
    ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาแดน ป่าควนเจดีย์ ป่าเขาพระยาไม้ ป่าควนกำแพง จ.สงขลา
285-3-80
2562 บ้านใหม่
    ใหม่ (หมู่ 4) ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขารังเกียจ ป่าเสาสัก ป่าเขาสูงและป่าควนแก้ว จ.สงขลา
17-2-69
2562 บ้านหัวปาบ
    หัวปาบ (หมู่ 5) ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา
    ประเภทป่า :
16-1-64
2558 ป่าชุมชนบ้านนิคมพัฒนา
    นิคมพัฒนา (หมู่ 7) ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน ป่าคลองปอม จ.สงขลา
546-2-45
2555 บ้านบ่อหว้า
    ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งบางนกออก จ.สงขลา
484-3-3
2552 ป่าชุมชนบ้านกลาง
    บ้านกลาง (หมู่ 6) ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
579-1-82
2551 ป่าชุมชนบ้านท่ามะปราง
    ท่ามะปราง (หมู่ 8) ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนทับช้าง จ.สงขลา
21-1-44
2551 ป่าชุมชนบ้านสำนักหว้า
    สำนักหว้า (หมู่ 3) ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนนายเส้น ป่าควนเหม็ดชุนป่าควนแม่เขานา ป่าควนลูกหมี และป่าควนปาหยัง จ.สงขลา
34-3-92
2551 ป่าชุมชนบ้านเขาสอยดาว
    เขาสอยดาว (หมู่ 10) ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พรุ ป่าเทือกเขาไฟไหม้ และป่าคลองกั่ว จ.สงขลา
24-3-78
2550 ป่าชุมชนบ้านคลองกอย
    คลองกอย (หมู่ 15) ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
58-1-68
2550 ป่าชุมชนบ้านท่าโต้
    ท่าโต้ (หมู่ 4) ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
258-2-26
2549 ป่าชุมชนบ้านคลองกั่ว
    คลองกั่ว (หมู่ 7) ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พรุ ป่าเทือกเขาไฟไหม้ และป่าคลองกั่ว จ.สงขลา
339-3-36
2549 ป่าชุมชนบ้านบนควน
    บนควน (หมู่ 6) ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนหินผุด และป่ายอดเขาแก้ว จ.สงขลา
220-1-87
2549 ป่าชุมชนบ้านปลายคลอง
    ปลายคลอง (หมู่ 6) ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาแดน ป่าเขาน้ำค้าง ป่าควนทางสยา ป่าควนเขาไหม้และป่าควนสิเหรง จ.สงขลา
22-0-24
2547 ป่าชุมชนบ้านใต้
    ใต้ (หมู่ 10) ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,550-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโต๊ะนนท์
    โต๊ะนนท์ (หมู่ 7) ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา
    ประเภทป่า :
18-2-96
2547 ป่าชุมชนบ้านท่าประปา
    ท่าประปา (หมู่ 7) ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งแพร จ.สงขลา
157-3-20
2547 ป่าชุมชนสี่แยกพัฒนา
    สี่แยกพัฒนา (หมู่ 11) ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านปากจ่า
    ปากจ่า (หมู่ 5) ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
272-1-57
2547 ป่าชุมชนบ้านนาลึก
    นาลึก (หมู่ 3) ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-0-27
2547 ป่าชุมชนบ้านตันหยงมุหลง
    ตันหยงมุหลง (หมู่ 1) ต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
60-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสวน
    สวน (หมู่ 8) ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งบางนกออก จ.สงขลา
593-1-80
2547 ป่าชุมชนบ้านท่าหยี
    ท่าหยี (หมู่ 6) ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,325-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งหลุมนก
    ทุ่งหลุมนก (หมู่ 11) ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
129-0-52
2544 ป่าชุมชนบ้านควนดาน
    ควนดาน (หมู่ 1) ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
273-0-45
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านจังโหลน
    จังหวัดโหลน (หมู่ 11) ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
185-2-72
 
รวม
8,410-0-51
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :