หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
นายสมาน ปะนะรัตน์  

ข้อมูลสวนป่า

ที่ตั้งสวนป่า : ม.3 ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
เนื้อที่ : 4 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
ปีที่สำรวจ : 2560      ปีที่ปลูก : 2560
เอกสารสิทธ์ : น.ส.3 ข้อมูลเอกสารสิทธิ์เดิม :
สถานะ : สวนป่า


ชนิดไม้ที่ปลูก
พันธุ์ไม้ความโตเฉลี่ย(เส้นรอบวง)
(เซนติเมตร)
ความสูงเฉลี่ย
(เมตร)
จำนวนไร่จำนวนต้น
สัก 4 50
ตะเคียนทอง 4 150
พะยูง 4 100
ยางนา 4 50
หลุมพอ 4 100
กระถินเทพา 4 100
มะฮอกกานีใบใหญ่ 4 100
พะยอม 4 300
จำปาป่า 4 50

ข้อมูลเจ้าของ

เจ้าของ : นายสมาน ปะนะรัตน์
เบอร์โทรศัพท์ :
ที่อยู่ 109 ม.3 ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
หมายเหตุ :

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :