หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามชนิดไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
โครงการ :
No.ชนิดไม้จำนวน
(แปลง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
1 ประดู่ป่า1343
2 ประดู่ป่า พะยูง1-
3 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา1-
4 [ยูคาลิปตัส11
5 lสัก12
6 กระกินยักษ์227
7 กระซิก152199
8 กระถิน1-
9 กระถินณรงค์112669
10 กระถินเทพา1,0728,223
11 กระถินเทพา 121960
12 กระถินยักษ์44366
13 กระถินลูกผสม6-
14 กระบก5-
15 กระบาก,พะยอม,ยางนา11
16 กระพี้26
17 กระพี้เขาควาย1-
18 กฤษณา2401,510
19 กฤษณา และยางพารา12
20 ก่อ11
21 กันเกรา2951,108
22 กัลปพฤกษ์213
23 ขนุน62
24 ขี่หนอน11
25 ขี้หนอน11
26 ขี้เหล็ก7931
27 ขี้เหล็ก แคนา สะเดา2-
28 ขี้เหล็ก สะเดา2-
29 ขี้เหล็ก,มะขาม,ไผ่รวก,สะเดา,ไผ่ซาง1-
30 ขี้เหล็กบ้าน973
31 ขุนไม้16
32 คละชนิดไม้47686
33 คูณ211
34 คูน1-
35 เคี่ยม78588
36 เคี่ยมคะนอง32
37 แคทราย1-
38 แคนา212194
39 แคนา สะเดา2-
40 แคนา สะเดา 2-
41 แคป่า1-
42 จามจุรี1328
43 จำปา1-
44 จำปาป่า3011,759
45 จิก110
46 จิกนม39
47 เฉียงพร้านางแอ947
48 เฉียงพล้านางแอ1-
49 ชงโค1-
50 ชมพูพันธ์ุ์ทิพย์11
51 ชมพูพันธุ์ทิพย์11
52 ชันพู่82
53 ชิงชัน206262
54 แดง1,1532,172
55 แดง ประดู่ป่า1-
56 แดง พะยูง2-
57 แดง,ประดู่ป่า62431
58 ต.ทอง,สัก31370
59 ตะกู25129
60 ตะเคียน76347
61 ตะเคียนทอง3,67616,079
62 ตะเคียนหิน2398
63 ตะเตียนทอง12
64 ตะแบก21
65 ตะแบกนา1838
66 ตะแบกเลือด1-
67 ตะเีคียนทอง1-
68 ตาเสือ117
69 ตำเสา19-
70 เต็ง54
71 ทะลอก1-
72 ทัง431
73 เทพทาโร2360
74 นนทรีป่า84
75 นางพญาเสือโครง11
76 ประดุ๋1-
77 ประดู่2,42616,858
78 ประดู่1-
79 ประดู๋2-
80 ประดู่ 1-
81 ประดู่ พะยูง5-
82 ประดู่ พะยูง ยางนา4-
83 ประดู่,แดง,พะยูง,มะค่าโมง1-
84 ประดู่,พะยูง,แดง2-
85 ประดู่,สัก30325
86 ประดู่บ้าน11334
87 ประดูป่า9108
88 ประดู่ป่า5,40115,325
89 ประดู่ป่า 851
90 ประดู่ป่า แดง1-
91 ประดู่ป่า พะยุง แดง8-
92 ประดู่ป่า พะยูง119-
93 ประดู่ป่า พะยูง ยางนา8-
94 ประดู่ป่า พะยูง สัก4-
95 ประดู่ป่า มะค่าโมง1-
96 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง4-
97 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง1-
98 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง สัก1-
99 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง สัก ยางนา1-
100 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง สัก3-
101 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง สัก ยางนา6-
102 ประดู่ป่า มะค่าโมง สัก ยางนา1-
103 ประดู่ป่า สัก1-
104 ประดู่ป่า,มะค่าโมง1197
105 ประดู่ป่า,สัก1081
106 ปีป19
107 ไผ่7-
108 ไผ่ซาง8183
109 ไผ่ซางกม่น 1-
110 ไผ่่ซางหม่น1-
111 ไผ่ซา่งหม่น1-
112 ไผ่ซางหม่น46-
113 ไผ่ทุกชนิด59230
114 ไผ่รวก95
115 ไผ่หวาน22
116 ฝาง11
117 พญาไม้14105
118 พญาสัตบรรณ22
119 พยุง4-
120 พฤกษ์7-
121 พลวง17
122 พลับ1-
123 พะยอม8864,584
124 พะยุง841
125 พะยุง,ประดู่,มะค่า1-
126 พะยุง,ประดู่,สัก14
127 พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า412
128 พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า,สัก537
129 พะยูง8,87828,254
130 พะยูง แดง1-
131 พะยูง ประดู่6-
132 พะยูง ประดู่ป่า11-
133 พะยูง ยางนา3-
134 พะยูง ยางนา ประดู่ สัก1-
135 พะยูง ยางนา ประดู่1-
136 พะยูง ยางนา ประดู่ สัก3-
137 พะยูง ยางนา สัก3-
138 พะยูง สัก4-
139 พะยูง สัก ประดู่ มะค่าโมง9-
140 พะยูง สัก ประดู่ป่า53-
141 พะยูง สัก ประดู่ป่า มะค่าโมง1-
142 พะยูง สัก ยางนา1-
143 พะยูง,ชิงชัน38151
144 พะยูง,แดง,ประดู่,มะค่าโมง,ตะเคียนทอง1-
145 พะยูง,ประดู่24
146 พะยูง,ประดู่,แดง,ตะเคียนทอง1-
147 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง5-
148 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง,แดง3-
149 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง,แดง,ยางนา1-
150 พะยูง,ประดู่,มะค่า4-
151 พะยูง,ประดู่,สัก22
152 พะยูง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า48
153 พะยูง,ยางนา21
154 พะยูง,ยางนา,สัก11
155 พะยูง,สัก14
156 พะยููง17
157 พิลังกาสา1-
158 เพกา3575
159 มะกล่ำ1-
160 มะกอกป่า1-
161 มะขาม239247
162 มะขามป้อม11065
163 มะขามเปรี้ยว21-
164 มะค่า26360
165 มะค่า,พะยูง,แดง,ประดู่1-
166 มะค่าดมง ประดู่ป่า1-
167 มะค่าแต้1454
168 มะค่าโมง3,3227,328
169 มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
170 มะค่าโมง ประดู่ป่า 1-
171 มะค่าโมง พะยูง สัก8-
172 มะค่าโมง พะยูง สัก ยางนา1-
173 มะม่วง1-
174 มะม่่วงหิมพานต์1-
175 มะม่วงหิมพานต์11-
176 มะเม่า11
177 มะรุม9-
178 มะหาด51
179 มะฮอกกกานี1-
180 มะฮอกกานี2031,025
181 มะฮอกกานีใบใหญ่1,7657,964
182 มะฮฮกกานี10120
183 ไม้ประดู่9120
184 ไม้หอม422
185 ยมหอม64146
186 ยมหิน14-
187 ยอบ้าน1-
188 ยาง12128
189 ยาง,พะยูง,ตะเคียงทอง11
190 ยางแดง4937
191 ยางนา5,96016,070
192 ยางนา พะยูง1-
193 ยางนา พะยูง ประดู่2-
194 ยางนา พะยูง สัก1-
195 ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
196 ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า พะยูง1-
197 ยางนา สัก พะยูง5-
198 ยางนา,ตะเคียน11
199 ยางนา,ตะเคียน,กันเกรา,ชิงชัน,พะยอม,พะยูง,ประดู่,มะค่า1-
200 ยางนา,ตะเคียนทอง11
201 ยางนา,พะยูง,ตะเคียน11
202 ยางนา,มะค่าโมง30389
203 ยางนา,สัก,ประดู่12
204 ยางพรารา11
205 ยางพารา80316,988
206 ยา่งพารา221
207 ยางพารา 235
208 ยุคาฯ สัก11
209 ยูคา13
210 ยูคา ขี้เหล็ก1-
211 ยูคา ขี้เหล็ก แคนา1-
212 ยูคา ขี้เหล็ก สะเดา1-
213 ยูคา แคนา4-
214 ยูคา สะเดา13-
215 ยูคา สะเดา 2-
216 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก6-
217 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา56-
218 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา 9-
219 ยูคา สะเดา แคนา2-
220 ยูคา สะเดา แคนา 1-
221 ยูคา สะเดา ชี้เหล็ก แคนา2-
222 ยูคา สะเดาขี้เหล็ก แคนา1-
223 ยูคาฯ5965,439
224 ยูคาฯ ขี้เหล็ก1-
225 ยูคาฯ แคนา สะเดา1-
226 ยูคาฯ สัก1023
227 ยูคาฯสัก11
228 ยูคาริปตัส345
229 ยูคาลิปตัส12,805106,235
230 ยูคาลิปตัส 36
231 ยููคาฯ ขี้เหล็ก แคนา สะเดา1-
232 รวม24180
233 รวมพื่้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ226
234 รวมพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ47377
235 รวมพื้นทีทีเข้าร่วมโครงการฯ115
236 รัง8-
237 ราชพฤกษ์93
238 สนทะเล249
239 สนประดิพัท์ ยมหอม กฤษณา15
240 สนประดิพัทธ์154615
241 สมอเทศ108
242 สมอไทย1-
243 สมอพิเภก1-
244 สะเดา1,1125,358
245 สะเดา ขี้เหล็ก แคนา10-
246 สะเดา ขี้เหล็ก แคนา 1-
247 สะเดา แคนนา1-
248 สะเดา แคนา2-
249 สะเดา แคนา ขี้เหล็ก19-
250 สะเดา,ขี่เหล็ก,ไผ่รวก,มะขาม,ไผ่ซาง12-
251 สะเดา,ขึ้เหล็ก,ไผ่รวก,มะขาม,ไผ่ซาง5-
252 สะเดา,ไผ่รวก,ไผ่ซาง1-
253 สะเดาเทียม3973,113
254 สะตอ137
255 สัก19,295117,333
256 สัก 21114
257 สัก ประดู่ ยางนา7-
258 สัก ประดู่ ยางนา พะยูง1-
259 สัก พะยูง2-
260 สัก พะยูง แดง ประดู่ป่า ยางนา1-
261 สัก มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
262 สัก ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า แดง1-
263 สัก, ประดู่66568
264 สัก,แดง,ประดู่,พะยูง,ตะเคียนทอง1-
265 สัก,ตะเคียน,แดง,พะยูง,ประดู่2-
266 สัก,ประดู่1401,334
267 สัก,ประดู่,แดง96498
268 สัก,ประดู่ป่า46418
269 สัก,ประดู่ป่า,มะค่าโมง,ยางนา,ตะเคียนทอง79500
270 สัก,พะยุง1998
271 สัก,พะยุง,ประดู่,มะค่า1-
272 สัก,พะยุง,มะค่าโมง12
273 สัก,พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่14
274 สัก,พะยูง21
275 สัก,พะยูง,ประดู่,แดง,ตะเคียนทอง1-
276 สัก,พะยูง,ประดู่,มะค่า3-
277 สัก,พะยูง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า15
278 สัก,มะค่าโมง,ประดู่ป่า11
279 สัก,ยางนา67998
280 สัก,ยูคาฯ1486
281 สาธร86
282 สำรอง950
283 สีตัง22
284 เสม็ด15158
285 เสม็ด,กันเกรา433
286 เสลา4-
287 หลุมพอ3393,054
288 หว้า2875
289 เหรียง50541
290 อบเชย14209
291 อินทนิน3-
292 อินทนิล2-
293 อินทนิลน้ำ3512
294 อินทนิลบก2664
295 อืนทนิน1-
296 อื่นๆ1-
297 ูประดู่13
298 2971,461
 
รวม
75,323403495.5065
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :