หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามชนิดไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
โครงการ :
No.ชนิดไม้จำนวน
(แปลง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
1 ประดู่ป่า1343
2 ประดู่ป่า พะยูง1-
3 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา1-
4 [ยูคาลิปตัส11
5 lสัก12
6 กระกินยักษ์227
7 กระซิก130166
8 กระถิน1-
9 กระถินณรงค์112669
10 กระถินเทพา1,0868,266
11 กระถินเทพา 121960
12 กระถินยักษ์37337
13 กระถินลูกผสม6-
14 กระบก5-
15 กระพี้26
16 กระพี้เขาควาย26
17 กฤษณา2221,454
18 กฤษณา และยางพารา12
19 ก่อ11
20 กันเกรา2511,039
21 กัลปพฤกษ์613
22 ขนุน8-
23 ขี้เหล็ก884
24 ขี้เหล็ก แคนา สะเดา2-
25 ขี้เหล็ก สะเดา2-
26 ขี้เหล็ก,มะขาม,ไผ่รวก,สะเดา,ไผ่ซาง1-
27 ขี้เหล็กบ้าน1373
28 ขุนไม้16
29 คละชนิดไม้55185
30 คูณ211
31 คูน1-
32 เคี่ยม8130
33 เคี่ยมคะนอง32
34 แคนา276193
35 แคนา สะเดา2-
36 แคนา สะเดา 2-
37 แคป่า1-
38 จามจุรี1325
39 จำปา1-
40 จำปาป่า2591,850
41 จิก110
42 จิกนม39
43 เฉียงพร้านางแอ245
44 ชงโค2-
45 ชิงชัน285266
46 แดง1,1872,103
47 แดง ประดู่ป่า1-
48 แดง พะยูง2-
49 แดง,ประดู่ป่า62431
50 ต.ทอง,สัก31370
51 ตะกู23127
52 ตะเคียน77347
53 ตะเคียนทอง3,18514,739
54 ตะเคียนหิน2193
55 ตะเตียนทอง12
56 ตะแบก1-
57 ตะแบกนา2792
58 ตะแบกเลือด1-
59 ตะเีคียนทอง1-
60 ตาเสือ117
61 ตำเสา19-
62 ตีนเป็ด1-
63 เต็ง44
64 ทัง531
65 เทพทาโร854
66 นนทรี1-
67 นนทรีป่า62
68 นากบุด131
69 นางพญาเสือโครง11
70 ประดุ๋1-
71 ประดู่1-
72 ประดู่2,46916,922
73 ประดู๋2-
74 ประดู่ 1-
75 ประดู่ พะยูง5-
76 ประดู่ พะยูง ยางนา4-
77 ประดู่,แดง,พะยูง,มะค่าโมง1-
78 ประดู่,พะยูง,แดง2-
79 ประดู่,สัก30325
80 ประดู่บ้าน12046
81 ประดูป่า9108
82 ประดู่ป่า4,41612,755
83 ประดู่ป่า 851
84 ประดู่ป่า แดง1-
85 ประดู่ป่า พะยุง แดง8-
86 ประดู่ป่า พะยูง119-
87 ประดู่ป่า พะยูง ยางนา8-
88 ประดู่ป่า พะยูง สัก4-
89 ประดู่ป่า มะค่าโมง1-
90 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง4-
91 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง1-
92 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง สัก1-
93 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง สัก ยางนา1-
94 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง สัก3-
95 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง สัก ยางนา6-
96 ประดู่ป่า มะค่าโมง สัก ยางนา1-
97 ประดู่ป่า สัก1-
98 ประดู่ป่า,มะค่าโมง1197
99 ประดู่ป่า,สัก1081
100 ปีป19
101 ไผ่7-
102 ไผ่ซาง8183
103 ไผ่ทุกชนิด75211
104 ไผ่รวก95
105 ไผ่หวาน22
106 ฝรั่ง1-
107 ฝาง31
108 พยุง4-
109 พลวง17
110 พลับ1-
111 พะยอม7773,830
112 พะยุง841
113 พะยุง,ประดู่,มะค่า1-
114 พะยุง,ประดู่,สัก14
115 พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า412
116 พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า,สัก537
117 พะยูง7,62623,778
118 พะยูง แดง1-
119 พะยูง ประดู่6-
120 พะยูง ประดู่ป่า11-
121 พะยูง ยางนา3-
122 พะยูง ยางนา ประดู่ สัก1-
123 พะยูง ยางนา ประดู่1-
124 พะยูง ยางนา ประดู่ สัก3-
125 พะยูง ยางนา สัก3-
126 พะยูง สัก4-
127 พะยูง สัก ประดู่ มะค่าโมง9-
128 พะยูง สัก ประดู่ป่า53-
129 พะยูง สัก ประดู่ป่า มะค่าโมง1-
130 พะยูง สัก ยางนา1-
131 พะยูง,ชิงชัน38151
132 พะยูง,แดง,ประดู่,มะค่าโมง,ตะเคียนทอง1-
133 พะยูง,ประดู่24
134 พะยูง,ประดู่,แดง,ตะเคียนทอง1-
135 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง5-
136 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง,แดง3-
137 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง,แดง,ยางนา1-
138 พะยูง,ประดู่,มะค่า4-
139 พะยูง,ประดู่,สัก22
140 พะยูง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า48
141 พะยูง,ยางนา1-
142 พะยูง,สัก14
143 พะยููง17
144 พิลังกาสา1-
145 เพกา3674
146 มะกอกป่า1-
147 มะขาม378247
148 มะขามป้อม9565
149 มะขามเปรี้ยว21-
150 มะค่า26360
151 มะค่า,พะยูง,แดง,ประดู่1-
152 มะค่าดมง ประดู่ป่า1-
153 มะค่าแต้1149
154 มะค่าโมง2,5896,164
155 มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
156 มะค่าโมง ประดู่ป่า 1-
157 มะค่าโมง พะยูง สัก8-
158 มะค่าโมง พะยูง สัก ยางนา1-
159 มะพร้าว1-
160 มะม่่วงหิมพานต์1-
161 มะม่วงหิมพานต์11-
162 มะรุม9-
163 มะหาด41
164 มะฮอกกกานี1-
165 มะฮอกกานี2111,021
166 มะฮอกกานีใบใหญ่1,4617,032
167 มะฮฮกกานี10120
168 ไม้ประดู่9120
169 ยมหอม65151
170 ยมหิน52
171 ยอบ้าน1-
172 ยาง12128
173 ยางแดง4637
174 ยางนา4,85613,695
175 ยางนา พะยูง1-
176 ยางนา พะยูง ประดู่2-
177 ยางนา พะยูง สัก1-
178 ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
179 ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า พะยูง1-
180 ยางนา สัก พะยูง5-
181 ยางนา,ตะเคียน,กันเกรา,ชิงชัน,พะยอม,พะยูง,ประดู่,มะค่า1-
182 ยางนา,มะค่าโมง30389
183 ยางนา,สัก,ประดู่12
184 ยางพรารา11
185 ยางพารา80316,988
186 ยา่งพารา221
187 ยางพารา 235
188 ยุคาฯ สัก11
189 ยูคา13
190 ยูคา ขี้เหล็ก1-
191 ยูคา ขี้เหล็ก แคนา1-
192 ยูคา ขี้เหล็ก สะเดา1-
193 ยูคา แคนา4-
194 ยูคา สะเดา13-
195 ยูคา สะเดา 2-
196 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก6-
197 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา56-
198 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา 9-
199 ยูคา สะเดา แคนา2-
200 ยูคา สะเดา แคนา 1-
201 ยูคา สะเดา ชี้เหล็ก แคนา2-
202 ยูคา สะเดาขี้เหล็ก แคนา1-
203 ยูคาฯ5965,439
204 ยูคาฯ ขี้เหล็ก1-
205 ยูคาฯ แคนา สะเดา1-
206 ยูคาฯ สัก1023
207 ยูคาฯสัก11
208 ยูคาริปตัส345
209 ยูคาลิปตัส12,21888,390
210 ยูคาลิปตัส 36
211 ยููคาฯ ขี้เหล็ก แคนา สะเดา1-
212 รวม14
213 รวมพื่้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ226
214 รวมพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ47377
215 รวมพื้นทีทีเข้าร่วมโครงการฯ115
216 รัง7-
217 ราชพฤกษ์81
218 สนทะเล249
219 สนประดิพัท์ ยมหอม กฤษณา15
220 สนประดิพัทธ์161655
221 สมอเทศ118
222 สมอเทศ 1-
223 สมอไทย1-
224 สมอพิเภก1-
225 สะเดา1,1645,261
226 สะเดา ขี้เหล็ก แคนา10-
227 สะเดา ขี้เหล็ก แคนา 1-
228 สะเดา แคนนา1-
229 สะเดา แคนา2-
230 สะเดา แคนา ขี้เหล็ก19-
231 สะเดา,ขี่เหล็ก,ไผ่รวก,มะขาม,ไผ่ซาง12-
232 สะเดา,ขึ้เหล็ก,ไผ่รวก,มะขาม,ไผ่ซาง5-
233 สะเดา,ไผ่รวก,ไผ่ซาง1-
234 สะเดาเทียม4123,064
235 สะตอ1316
236 สัก18,063107,090
237 สัก 21114
238 สัก ประดู่ ยางนา7-
239 สัก ประดู่ ยางนา พะยูง1-
240 สัก พะยูง2-
241 สัก พะยูง แดง ประดู่ป่า ยางนา1-
242 สัก มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
243 สัก ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า แดง1-
244 สัก, ประดู่66568
245 สัก,แดง,ประดู่,พะยูง,ตะเคียนทอง1-
246 สัก,ตะเคียน,แดง,พะยูง,ประดู่2-
247 สัก,ประดู่1401,334
248 สัก,ประดู่,แดง96498
249 สัก,ประดู่ป่า46418
250 สัก,ประดู่ป่า,มะค่าโมง,ยางนา,ตะเคียนทอง79500
251 สัก,พะยุง1998
252 สัก,พะยุง,ประดู่,มะค่า1-
253 สัก,พะยุง,มะค่าโมง12
254 สัก,พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่14
255 สัก,พะยูง,ประดู่,แดง,ตะเคียนทอง1-
256 สัก,พะยูง,ประดู่,มะค่า3-
257 สัก,พะยูง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า15
258 สัก,มะค่าโมง,ประดู่ป่า11
259 สัก,ยางนา64989
260 สัก,ยูคาฯ1486
261 สาธร31
262 สำรอง950
263 เสม็ด674
264 เสม็ด,กันเกรา433
265 เสลา4-
266 หลุมพอ3002,662
267 หว้า3173
268 เหรียง58546
269 อบเชย15220
270 อินทนิน3-
271 อินทนิล2-
272 อินทนิลน้ำ369
273 อินทนิลบก30139
274 อืนทนิน1-
275 อื่นๆ1-
276 ูประดู่13
277 2351,461
 
รวม
68,560359989.4765
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :