หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามชนิดไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
โครงการ :
No.ชนิดไม้จำนวน
(แปลง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
1 ประดู่ป่า1343
2 ประดู่ป่า พะยูง1-
3 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา1-
4 [ยูคาลิปตัส11
5 lสัก12
6 กระกินยักษ์227
7 กระซิก224242
8 กระถิน1-
9 กระถินณรงค์113669
10 กระถินเทพา1,1508,343
11 กระถินเทพา 121960
12 กระถินยักษ์44366
13 กระถินลูกผสม6-
14 กระบก6-
15 กระบาก2-
16 กระบาก,พะยอม,ยางนา11
17 กระพี้26
18 กระพี้เขาควาย36
19 กฤษณา2761,943
20 กฤษณา และยางพารา12
21 กอ1-
22 ก่อ11
23 กันเกรา3431,127
24 กัลปพฤกษ์713
25 ขนุน262
26 ขนุนป่า1-
27 ขี่หนอน11
28 ขี้หนอน11
29 ขี้เหล็ก10035
30 ขี้เหล็ก แคนา สะเดา2-
31 ขี้เหล็ก สะเดา2-
32 ขี้เหล็ก,มะขาม,ไผ่รวก,สะเดา,ไผ่ซาง1-
33 ขี้เหล็กบ้าน1373
34 ขุนไม้16
35 คละชนิด55384
36 คละชนิดไม้86686
37 คอแห้ง1-
38 คูณ211
39 คูน1-
40 เคี่ยม79588
41 เคี่ยมคะนอง32
42 แคทราย1-
43 แคนา296202
44 แคนา สะเดา2-
45 แคนา สะเดา 2-
46 แคป่า1-
47 จันหอม1-
48 จามจุรี1528
49 จำปา1-
50 จำปาทอง351
51 จำปาป่า3521,932
52 จำปี1-
53 จิก110
54 จิกนม39
55 เฉียงพร้านางแอ947
56 เฉียงพล้านางแอ1-
57 ชงโค2-
58 ชมพูพันธ์ุ์ทิพย์11
59 ชมพูพันธุ์ทิพย์11
60 ชันพู่102
61 ชิงชัน292280
62 แดง1,4752,448
63 แดง ประดู่ป่า1-
64 แดง พะยูง2-
65 แดง,ประดู่ป่า62431
66 ต.ทอง,สัก31370
67 ตะกู26129
68 ตะเคียน77347
69 ตะเคียนทอง4,31618,338
70 ตะเคียนหิน2498
71 ตะเตียนทอง12
72 ตะแบก31
73 ตะแบกนา36110
74 ตะแบกเลือด1-
75 ตะเีคียนทอง1-
76 ตาเสือ117
77 ตำเสา19-
78 ตีนเป็ด1-
79 เต็ง85
80 ทรงบาดาล1-
81 ทะลอก1-
82 ทัง531
83 เทพทาโร2660
84 เทียม1-
85 นนทรี1-
86 นนทรีป่า94
87 นากบุด131
88 นางพญาเสือโครง11
89 บุนนาค1-
90 ประดุ๋1-
91 ประดู่1-
92 ประดู่2,47716,961
93 ประดู๋2-
94 ประดู่ 1-
95 ประดู่ พะยูง5-
96 ประดู่ พะยูง ยางนา4-
97 ประดู่,แดง,พะยูง,มะค่าโมง1-
98 ประดู่,พะยูง,แดง2-
99 ประดู่,สัก30325
100 ประดู่แดง1-
101 ประดู่บ้าน12748
102 ประดูป่า9108
103 ประดู่ป่า6,36416,430
104 ประดู่ป่า 851
105 ประดู่ป่า แดง1-
106 ประดู่ป่า พะยุง แดง8-
107 ประดู่ป่า พะยูง119-
108 ประดู่ป่า พะยูง ยางนา8-
109 ประดู่ป่า พะยูง สัก4-
110 ประดู่ป่า มะค่าโมง1-
111 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง4-
112 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง1-
113 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง สัก1-
114 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง สัก ยางนา1-
115 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง สัก3-
116 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง สัก ยางนา6-
117 ประดู่ป่า มะค่าโมง สัก ยางนา1-
118 ประดู่ป่า สัก1-
119 ประดู่ป่า,มะค่าโมง1197
120 ประดู่ป่า,สัก1081
121 ปีป19
122 ไผ่9-
123 ไผ่ซาง8183
124 ไผ่ซางกม่น 1-
125 ไผ่่ซางหม่น1-
126 ไผ่ซา่งหม่น1-
127 ไผ่ซางหม่น43-
128 ไผ่ทุกชนิด86233
129 ไผ่รวก1296
130 ไผ่หวาน22
131 ฝรั่ง1-
132 ฝาง31
133 พญาไม้16105
134 พญาสัตบรรณ22
135 พนอง1-
136 พยุง4-
137 พระเจ้าห้าพระองค์2-
138 พฤกษ์13-
139 พลวง51117
140 พลับ1-
141 พะยอม1,0945,364
142 พะยุง841
143 พะยุง,ประดู่,มะค่า1-
144 พะยุง,ประดู่,สัก14
145 พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า412
146 พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า,สัก537
147 พะยูง11,02932,588
148 พะยูง แดง1-
149 พะยูง ประดู่6-
150 พะยูง ประดู่ป่า11-
151 พะยูง ยางนา3-
152 พะยูง ยางนา ประดู่ สัก1-
153 พะยูง ยางนา ประดู่1-
154 พะยูง ยางนา ประดู่ สัก3-
155 พะยูง ยางนา สัก3-
156 พะยูง สัก4-
157 พะยูง สัก ประดู่ มะค่าโมง9-
158 พะยูง สัก ประดู่ป่า53-
159 พะยูง สัก ประดู่ป่า มะค่าโมง1-
160 พะยูง สัก ยางนา1-
161 พะยูง,ชิงชัน38151
162 พะยูง,แดง,ประดู่,มะค่าโมง,ตะเคียนทอง1-
163 พะยูง,ประดู่24
164 พะยูง,ประดู่,แดง,ตะเคียนทอง1-
165 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง5-
166 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง,แดง3-
167 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง,แดง,ยางนา1-
168 พะยูง,ประดู่,มะค่า4-
169 พะยูง,ประดู่,สัก22
170 พะยูง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า48
171 พะยูง,ยางนา414
172 พะยูง,ยางนา,สัก11
173 พะยูง,สัก14
174 พะยููง17
175 พะวา1-
176 พิลังกาสา1-
177 เพกา3975
178 มะกล่ำ1-
179 มะกอกป่า2-
180 มะขาม386271
181 มะขามป้อม13265
182 มะขามเปรี้ยว21-
183 มะค่า26360
184 มะค่า,พะยูง,แดง,ประดู่1-
185 มะค่าดมง ประดู่ป่า1-
186 มะค่าแต้1854
187 มะค่าโมง3,8647,656
188 มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
189 มะค่าโมง ประดู่ป่า 1-
190 มะค่าโมง พะยูง สัก8-
191 มะค่าโมง พะยูง สัก ยางนา1-
192 มะค่าโมง,ประดู่,พะยูง,ตะเคียนทอง12
193 มะค่าโมง,สัก,ประดู่,ยางนา,พะยูง14118
194 มะซาง2-
195 มะเดื่อ1-
196 มะพร้าว1-
197 มะม่วง1-
198 มะม่วงหินมะพานต์82328
199 มะม่่วงหิมพานต์1-
200 มะม่วงหิมพานต์13-
201 มะเม่า11
202 มะรุม9-
203 มะหาด117
204 มะฮอกกกานี1-
205 มะฮอกกานี2131,025
206 มะฮอกกานีใบใหญ่2,1639,477
207 มะฮฮกกานี10120
208 ไม้แดง1-
209 ไม้ประดู่9120
210 ไม้ป่าไม้ยืนต้น78
211 ไม้ป่าและไม้ยืนต้น1-
212 ไม้หอม422
213 ยมหอม75376
214 ยมหิน176
215 ยอบ้าน1-
216 ยาง12128
217 ยาง,พะยูง,ตะเคียงทอง11
218 ยางแดง5339
219 ยางนา7,12717,820
220 ยางนา พะยูง1-
221 ยางนา พะยูง ประดู่2-
222 ยางนา พะยูง สัก1-
223 ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
224 ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า พะยูง1-
225 ยางนา สัก พะยูง5-
226 ยางนา,แดง,มะค่าโมง,ไผ่,กระบาก1-
227 ยางนา,ตะเคียน11
228 ยางนา,ตะเคียน,กันเกรา,ชิงชัน,พะยอม,พะยูง,ประดู่,มะค่า1-
229 ยางนา,ตะเคียนทอง21
230 ยางนา,พะยูง,ตะเคียน11
231 ยางนา,มะค่าโมง30389
232 ยางนา,สัก12190
233 ยางนา,สัก,ประดู่12
234 ยางนา,สัก,มะค่าโมง,ประดู่,พะยูง,ตะเคียนทอง110
235 ยางพรารา11
236 ยางพารา80316,988
237 ยา่งพารา221
238 ยางพารา 235
239 ยุคาฯ สัก11
240 ยูคา13
241 ยูคา ขี้เหล็ก1-
242 ยูคา ขี้เหล็ก แคนา1-
243 ยูคา ขี้เหล็ก สะเดา1-
244 ยูคา แคนา4-
245 ยูคา สะเดา13-
246 ยูคา สะเดา 2-
247 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก6-
248 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา56-
249 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา 9-
250 ยูคา สะเดา แคนา2-
251 ยูคา สะเดา แคนา 1-
252 ยูคา สะเดา ชี้เหล็ก แคนา2-
253 ยูคา สะเดาขี้เหล็ก แคนา1-
254 ยูคาฯ5965,439
255 ยูคาฯ ขี้เหล็ก1-
256 ยูคาฯ แคนา สะเดา1-
257 ยูคาฯ สัก1023
258 ยูคาฯสัก11
259 ยูคาริปตัส345
260 ยูคาลิปตัส13,593108,419
261 ยูคาลิปตัส 36
262 ยููคาฯ ขี้เหล็ก แคนา สะเดา1-
263 รวม52494
264 รวมพื่้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ226
265 รวมพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ47377
266 รวมพื้นทีทีเข้าร่วมโครงการฯ115
267 รัง8-
268 ราชพฤกษ์123
269 สนทะเล249
270 สนประดิพัท์ ยมหอม กฤษณา15
271 สนประดิพัทธ์174752
272 สมอเทศ128
273 สมอเทศ 1-
274 สมอไทย1-
275 สมอพิเภก2-
276 สะเดา1,2965,537
277 สะเดา ขี้เหล็ก แคนา10-
278 สะเดา ขี้เหล็ก แคนา 1-
279 สะเดา แคนนา1-
280 สะเดา แคนา2-
281 สะเดา แคนา ขี้เหล็ก19-
282 สะเดา,ขี่เหล็ก,ไผ่รวก,มะขาม,ไผ่ซาง12-
283 สะเดา,ขึ้เหล็ก,ไผ่รวก,มะขาม,ไผ่ซาง5-
284 สะเดา,ไผ่รวก,ไผ่ซาง1-
285 สะเดาเทียม4673,361
286 สะตอ1821
287 สัก23,784133,977
288 สัก 21114
289 สัก ประดู่ ยางนา7-
290 สัก ประดู่ ยางนา พะยูง1-
291 สัก พะยูง2-
292 สัก พะยูง แดง ประดู่ป่า ยางนา1-
293 สัก มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
294 สัก ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า แดง1-
295 สัก, ประดู่66568
296 สัก,แดง,ประดู่,พะยูง,ตะเคียนทอง1-
297 สัก,ตะเคียน,แดง,พะยูง,ประดู่2-
298 สัก,ประดู่1401,334
299 สัก,ประดู่,แดง96498
300 สัก,ประดู่ป่า46418
301 สัก,ประดู่ป่า,มะค่าโมง,ยางนา,ตะเคียนทอง79500
302 สัก,พะยุง1998
303 สัก,พะยุง,ประดู่,มะค่า1-
304 สัก,พะยุง,มะค่าโมง12
305 สัก,พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่14
306 สัก,พะยูง515
307 สัก,พะยูง,ประดู่,แดง,ตะเคียนทอง1-
308 สัก,พะยูง,ประดู่,มะค่า3-
309 สัก,พะยูง,ประดู่,มะค่าโมง,ยางนา,ตะเคียนทอง48
310 สัก,พะยูง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า15
311 สัก,พะยูง,ยางนา220
312 สัก,พะยูง,ยางนา,มะค่าโมง13
313 สัก,มะค่าโมง,ประดู่ป่า11
314 สัก,ยางนา68998
315 สัก,ยูคาฯ1486
316 สัตบรรณ1-
317 สาธร96
318 สำรอง1050
319 สำโรง1-
320 สีตัง22
321 สีเสียด2-
322 เสม็ด15158
323 เสม็ด,กันเกรา433
324 เสลา5-
325 หลุมพอ4783,619
326 หว้า3878
327 เหรียง58546
328 อบเชย16220
329 อินทนิน3-
330 อินทนิล2-
331 อินทนิลน้ำ4212
332 อินทนิลบก32139
333 อืนทนิน1-
334 อื่นๆ1-
335 ีรวม110
336 ูประดู่13
337 3211,482
 
รวม
88,676438917.0865
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :