หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามชนิดไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
โครงการ :
No.ชนิดไม้จำนวน
(แปลง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
1 ประดู่ป่า1343
2 ประดู่ป่า พะยูง1-
3 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา1-
4 [ยูคาลิปตัส11
5 lสัก12
6 กระกินยักษ์227
7 กระซิก103135
8 กระถิน1-
9 กระถินณรงค์111700
10 กระถินเทพา9417,498
11 กระถินเทพา 121960
12 กระถินยักษ์37337
13 กระถินลูกผสม6-
14 กระบก5-
15 กระพี้26
16 กฤษณา1891,241
17 กฤษณา และยางพารา12
18 กันเกรา186841
19 กัลปพฤกษ์513
20 ขนุน6-
21 ขี้เหล็ก731
22 ขี้เหล็ก แคนา สะเดา2-
23 ขี้เหล็ก สะเดา2-
24 ขี้เหล็ก,มะขาม,ไผ่รวก,สะเดา,ไผ่ซาง1-
25 ขี้เหล็กบ้าน1373
26 คละชนิดไม้38-
27 คูณ19
28 คูน1-
29 เคี่ยม494
30 เคี่ยมคะนอง32
31 แคนา251155
32 แคนา สะเดา2-
33 แคนา สะเดา 2-
34 แคป่า1-
35 จามจุรี1225
36 จำปา1-
37 จำปาป่า2091,527
38 จิกนม39
39 เฉียงพร้านางแอ245
40 ชงโค2-
41 ชิงชัน218235
42 แดง9671,894
43 แดง ประดู่ป่า1-
44 แดง พะยูง2-
45 แดง,ประดู่ป่า62431
46 ต.ทอง,สัก31370
47 ตะกู21122
48 ตะเคียน77347
49 ตะเคียนทอง2,31110,549
50 ตะเคียนหิน2093
51 ตะเตียนทอง12
52 ตะแบก1-
53 ตะแบกนา1913
54 ตะแบกเลือด1-
55 ตะเีคียนทอง1-
56 ตาเสือ117
57 ตำเสา18-
58 เต็ง31
59 ทัง412
60 เทพทาโร854
61 นนทรี1-
62 นนทรีป่า62
63 นางพญาเสือโครง11
64 ประดุ๋1-
65 ประดู่2,46916,923
66 ประดู่1-
67 ประดู๋2-
68 ประดู่ 1-
69 ประดู่ พะยูง5-
70 ประดู่ พะยูง ยางนา4-
71 ประดู่,แดง,พะยูง,มะค่าโมง1-
72 ประดู่,พะยูง,แดง2-
73 ประดู่,สัก30325
74 ประดู่บ้าน9628
75 ประดูป่า9108
76 ประดู่ป่า3,41310,615
77 ประดู่ป่า 851
78 ประดู่ป่า แดง1-
79 ประดู่ป่า พะยุง แดง8-
80 ประดู่ป่า พะยูง119-
81 ประดู่ป่า พะยูง ยางนา8-
82 ประดู่ป่า พะยูง สัก4-
83 ประดู่ป่า มะค่าโมง1-
84 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง4-
85 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง1-
86 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง สัก1-
87 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง สัก ยางนา1-
88 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง สัก3-
89 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง สัก ยางนา6-
90 ประดู่ป่า มะค่าโมง สัก ยางนา1-
91 ประดู่ป่า สัก1-
92 ประดู่ป่า,มะค่าโมง1197
93 ประดู่ป่า,สัก1081
94 ปีป19
95 ไผ่7-
96 ไผ่ซาง8183
97 ไผ่ทุกชนิด4054
98 ไผ่รวก95
99 ไผ่หวาน22
100 ฝาง2-
101 พยุง4-
102 พลับ1-
103 พะยอม5132,731
104 พะยุง841
105 พะยุง,ประดู่,มะค่า1-
106 พะยุง,ประดู่,สัก14
107 พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า412
108 พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า,สัก537
109 พะยูง5,39115,207
110 พะยูง แดง1-
111 พะยูง ประดู่6-
112 พะยูง ประดู่ป่า11-
113 พะยูง ยางนา3-
114 พะยูง ยางนา ประดู่ สัก1-
115 พะยูง ยางนา ประดู่1-
116 พะยูง ยางนา ประดู่ สัก3-
117 พะยูง ยางนา สัก3-
118 พะยูง สัก4-
119 พะยูง สัก ประดู่ มะค่าโมง9-
120 พะยูง สัก ประดู่ป่า53-
121 พะยูง สัก ประดู่ป่า มะค่าโมง1-
122 พะยูง สัก ยางนา1-
123 พะยูง,ชิงชัน38151
124 พะยูง,แดง,ประดู่,มะค่าโมง,ตะเคียนทอง1-
125 พะยูง,ประดู่24
126 พะยูง,ประดู่,แดง,ตะเคียนทอง1-
127 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง5-
128 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง,แดง3-
129 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง,แดง,ยางนา1-
130 พะยูง,ประดู่,มะค่า4-
131 พะยูง,ประดู่,สัก22
132 พะยูง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า48
133 พะยูง,ยางนา1-
134 พะยูง,สัก14
135 พะยููง17
136 พิลังกาสา1-
137 เพกา3574
138 มะกอกป่า1-
139 มะขาม359241
140 มะขามป้อม9065
141 มะขามเปรี้ยว21-
142 มะค่า26360
143 มะค่า,พะยูง,แดง,ประดู่1-
144 มะค่าดมง ประดู่ป่า1-
145 มะค่าแต้849
146 มะค่าโมง1,9925,660
147 มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
148 มะค่าโมง ประดู่ป่า 1-
149 มะค่าโมง พะยูง สัก8-
150 มะค่าโมง พะยูง สัก ยางนา1-
151 มะรุม9-
152 มะหาด41
153 มะฮอกกกานี1-
154 มะฮอกกานี2011,021
155 มะฮอกกานีใบใหญ่8484,197
156 มะฮฮกกานี10120
157 ไม้ประดู่9120
158 ยมหอม61141
159 ยมหิน52
160 ยอบ้าน1-
161 ยาง12128
162 ยางแดง4337
163 ยางนา3,5569,575
164 ยางนา พะยูง1-
165 ยางนา พะยูง ประดู่2-
166 ยางนา พะยูง สัก1-
167 ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
168 ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า พะยูง1-
169 ยางนา สัก พะยูง5-
170 ยางนา,ตะเคียน,กันเกรา,ชิงชัน,พะยอม,พะยูง,ประดู่,มะค่า1-
171 ยางนา,มะค่าโมง30389
172 ยางนา,สัก,ประดู่12
173 ยางพรารา11
174 ยางพารา71012,364
175 ยา่งพารา221
176 ยางพารา 235
177 ยุคาฯ สัก11
178 ยูคา13
179 ยูคา ขี้เหล็ก1-
180 ยูคา ขี้เหล็ก แคนา1-
181 ยูคา ขี้เหล็ก สะเดา1-
182 ยูคา แคนา4-
183 ยูคา สะเดา13-
184 ยูคา สะเดา 2-
185 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก6-
186 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา56-
187 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา 9-
188 ยูคา สะเดา แคนา2-
189 ยูคา สะเดา แคนา 1-
190 ยูคา สะเดา ชี้เหล็ก แคนา2-
191 ยูคา สะเดาขี้เหล็ก แคนา1-
192 ยูคาฯ5965,439
193 ยูคาฯ ขี้เหล็ก1-
194 ยูคาฯ แคนา สะเดา1-
195 ยูคาฯ สัก1023
196 ยูคาฯสัก11
197 ยูคาลิปตัส11,45872,127
198 ยูคาลิปตัส 36
199 ยููคาฯ ขี้เหล็ก แคนา สะเดา1-
200 รวม14
201 รวมพื่้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ226
202 รวมพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ36311
203 รวมพื้นทีทีเข้าร่วมโครงการฯ115
204 รัง7-
205 ราชพฤกษ์81
206 สนทะเล1-
207 สนประดิพัท์ ยมหอม กฤษณา15
208 สนประดิพัทธ์55218
209 สมอเทศ118
210 สมอเทศ 1-
211 สมอไทย1-
212 สมอพิเภก1-
213 สะเดา9864,433
214 สะเดา ขี้เหล็ก แคนา10-
215 สะเดา ขี้เหล็ก แคนา 1-
216 สะเดา แคนนา1-
217 สะเดา แคนา2-
218 สะเดา แคนา ขี้เหล็ก19-
219 สะเดา,ขี่เหล็ก,ไผ่รวก,มะขาม,ไผ่ซาง12-
220 สะเดา,ขึ้เหล็ก,ไผ่รวก,มะขาม,ไผ่ซาง5-
221 สะเดา,ไผ่รวก,ไผ่ซาง1-
222 สะเดาเทียม3312,546
223 สะตอ1015
224 สัก15,69396,618
225 สัก 21114
226 สัก ประดู่ ยางนา7-
227 สัก ประดู่ ยางนา พะยูง1-
228 สัก พะยูง2-
229 สัก พะยูง แดง ประดู่ป่า ยางนา1-
230 สัก มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
231 สัก ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า แดง1-
232 สัก, ประดู่66568
233 สัก,แดง,ประดู่,พะยูง,ตะเคียนทอง1-
234 สัก,ตะเคียน,แดง,พะยูง,ประดู่2-
235 สัก,ประดู่1401,334
236 สัก,ประดู่,แดง96498
237 สัก,ประดู่ป่า46418
238 สัก,ประดู่ป่า,มะค่าโมง,ยางนา,ตะเคียนทอง79500
239 สัก,พะยุง1998
240 สัก,พะยุง,ประดู่,มะค่า1-
241 สัก,พะยุง,มะค่าโมง12
242 สัก,พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่14
243 สัก,พะยูง,ประดู่,แดง,ตะเคียนทอง1-
244 สัก,พะยูง,ประดู่,มะค่า3-
245 สัก,พะยูง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า15
246 สัก,มะค่าโมง,ประดู่ป่า11
247 สัก,ยางนา64989
248 สัก,ยูคาฯ1486
249 สาธร31
250 สำรอง950
251 เสม็ด574
252 เสม็ด,กันเกรา433
253 เสลา2-
254 หลุมพอ2111,646
255 หว้า1673
256 เหรียง37367
257 อินทนิน3-
258 อินทนิล2-
259 อินทนิลน้ำ349
260 อินทนิลบก2458
261 อืนทนิน1-
262 อื่นๆ1-
263 ูประดู่13
264 148697
 
รวม
57,015298603.469
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :