หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามชนิดไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
โครงการ :
No.ชนิดไม้จำนวน
(แปลง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
1 ประดู่ป่า1343
2 ประดู่ป่า พะยูง1-
3 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา1-
4 [ยูคาลิปตัส11
5 lสัก12
6 กระกินยักษ์227
7 กระซิก182224
8 กระถินณรงค์112669
9 กระถินเทพา1,0197,991
10 กระถินเทพา 121960
11 กระถินยักษ์44366
12 กระถินลูกผสม6-
13 กระบก1-
14 กระบาก2-
15 กระพี้26
16 กระพี้เขาควาย36
17 กฤษณา2471,534
18 กฤษณา และยางพารา12
19 กอ1-
20 ก่อ11
21 กันเกรา3011,107
22 กัลปพฤกษ์313
23 ขนุน161
24 ขนุนป่า1-
25 ขี้หนอน11
26 ขี้เหล็ก6035
27 ขี้เหล็ก แคนา สะเดา2-
28 ขี้เหล็ก สะเดา2-
29 ขี้เหล็ก,มะขาม,ไผ่รวก,สะเดา,ไผ่ซาง1-
30 ขี้เหล็กบ้าน973
31 ขุนไม้16
32 คละชนิด55384
33 คละชนิดไม้46665
34 คอแห้ง1-
35 คูณ211
36 คูน1-
37 เคี่ยม68588
38 เคี่ยมคะนอง22
39 แคนา165202
40 แคนา สะเดา2-
41 แคนา สะเดา 2-
42 แคป่า1-
43 จันหอม1-
44 จามจุรี1328
45 จำปา1-
46 จำปาป่า2841,780
47 จำปี1-
48 จิก110
49 จิกนม39
50 เฉียงพร้านางแอ741
51 เฉียงพล้านางแอ1-
52 ชมพูพันธุ์ทิพย์11
53 ชันพู่9-
54 ชิงชัน176280
55 แดง1,2382,317
56 แดง ประดู่ป่า1-
57 แดง พะยูง2-
58 แดง,ประดู่ป่า62431
59 ต.ทอง,สัก31370
60 ตะกู26129
61 ตะเคียน56347
62 ตะเคียนทอง3,72815,911
63 ตะเคียนหิน2498
64 ตะเตียนทอง12
65 ตะแบก31
66 ตะแบกนา28109
67 ตะแบกเลือด1-
68 ตะเีคียนทอง1-
69 ตาเสือ117
70 ตำเสา19-
71 ตีนเป็ด1-
72 เต็ง65
73 ทรงบาดาล1-
74 ทะลอก1-
75 ทัง431
76 เทพทาโร2560
77 นนทรีป่า94
78 นากบุด131
79 นางพญาเสือโครง11
80 บุนนาค1-
81 ประดู่2,34316,943
82 ประดู่1-
83 ประดู่ 1-
84 ประดู่ พะยูง5-
85 ประดู่ พะยูง ยางนา4-
86 ประดู่,แดง,พะยูง,มะค่าโมง1-
87 ประดู่,พะยูง,แดง2-
88 ประดู่,สัก30325
89 ประดู่บ้าน12346
90 ประดูป่า9108
91 ประดู่ป่า5,67315,516
92 ประดู่ป่า 851
93 ประดู่ป่า แดง1-
94 ประดู่ป่า พะยุง แดง8-
95 ประดู่ป่า พะยูง119-
96 ประดู่ป่า พะยูง ยางนา8-
97 ประดู่ป่า พะยูง สัก4-
98 ประดู่ป่า มะค่าโมง1-
99 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง4-
100 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง1-
101 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง สัก1-
102 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง สัก ยางนา1-
103 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง สัก3-
104 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง สัก ยางนา6-
105 ประดู่ป่า มะค่าโมง สัก ยางนา1-
106 ประดู่ป่า สัก1-
107 ประดู่ป่า,มะค่าโมง1197
108 ประดู่ป่า,สัก1081
109 ปีป19
110 ไผ่8-
111 ไผ่ซาง8183
112 ไผ่ซางกม่น 1-
113 ไผ่่ซางหม่น1-
114 ไผ่ซา่งหม่น1-
115 ไผ่ซางหม่น42-
116 ไผ่ทุกชนิด48216
117 ไผ่รวก1296
118 ไผ่หวาน22
119 ฝรั่ง1-
120 ฝาง21
121 พญาไม้16105
122 พญาสัตบรรณ11
123 พนอง1-
124 พยุง4-
125 พระเจ้าห้าพระองค์2-
126 พฤกษ์12-
127 พลวง17
128 พลับ1-
129 พะยอม8964,482
130 พะยุง841
131 พะยุง,ประดู่,มะค่า1-
132 พะยุง,ประดู่,สัก14
133 พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า412
134 พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า,สัก537
135 พะยูง9,13629,482
136 พะยูง แดง1-
137 พะยูง ประดู่6-
138 พะยูง ประดู่ป่า11-
139 พะยูง ยางนา3-
140 พะยูง ยางนา ประดู่ สัก1-
141 พะยูง ยางนา ประดู่1-
142 พะยูง ยางนา ประดู่ สัก3-
143 พะยูง ยางนา สัก3-
144 พะยูง สัก4-
145 พะยูง สัก ประดู่ มะค่าโมง9-
146 พะยูง สัก ประดู่ป่า53-
147 พะยูง สัก ประดู่ป่า มะค่าโมง1-
148 พะยูง สัก ยางนา1-
149 พะยูง,ชิงชัน38151
150 พะยูง,แดง,ประดู่,มะค่าโมง,ตะเคียนทอง1-
151 พะยูง,ประดู่24
152 พะยูง,ประดู่,แดง,ตะเคียนทอง1-
153 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง5-
154 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง,แดง3-
155 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง,แดง,ยางนา1-
156 พะยูง,ประดู่,มะค่า4-
157 พะยูง,ประดู่,สัก22
158 พะยูง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า48
159 พะยูง,ยางนา1-
160 พะยูง,สัก14
161 พะยููง17
162 พิลังกาสา1-
163 เพกา1875
164 มะกล่ำ1-
165 มะขาม137247
166 มะขามป้อม10165
167 มะขามเปรี้ยว3-
168 มะค่า26360
169 มะค่า,พะยูง,แดง,ประดู่1-
170 มะค่าดมง ประดู่ป่า1-
171 มะค่าแต้1653
172 มะค่าโมง3,2917,474
173 มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
174 มะค่าโมง ประดู่ป่า 1-
175 มะค่าโมง พะยูง สัก8-
176 มะค่าโมง พะยูง สัก ยางนา1-
177 มะซาง2-
178 มะเดื่อ1-
179 มะพร้าว1-
180 มะม่วง1-
181 มะม่่วงหิมพานต์1-
182 มะม่วงหิมพานต์11-
183 มะเม่า11
184 มะรุม9-
185 มะหาด77
186 มะฮอกกกานี1-
187 มะฮอกกานี1971,025
188 มะฮอกกานีใบใหญ่1,6637,110
189 มะฮฮกกานี10120
190 ไม้ประดู่9120
191 ไม้หอม211
192 ยมหอม41151
193 ยมหิน154
194 ยาง12128
195 ยางแดง1939
196 ยางนา6,04515,794
197 ยางนา พะยูง1-
198 ยางนา พะยูง ประดู่2-
199 ยางนา พะยูง สัก1-
200 ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
201 ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า พะยูง1-
202 ยางนา สัก พะยูง5-
203 ยางนา,ตะเคียน,กันเกรา,ชิงชัน,พะยอม,พะยูง,ประดู่,มะค่า1-
204 ยางนา,มะค่าโมง30389
205 ยางนา,สัก,ประดู่12
206 ยางพรารา11
207 ยางพารา79316,727
208 ยา่งพารา221
209 ยางพารา 235
210 ยุคาฯ สัก11
211 ยูคา13
212 ยูคา ขี้เหล็ก1-
213 ยูคา ขี้เหล็ก แคนา1-
214 ยูคา ขี้เหล็ก สะเดา1-
215 ยูคา แคนา4-
216 ยูคา สะเดา13-
217 ยูคา สะเดา 2-
218 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก6-
219 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา56-
220 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา 9-
221 ยูคา สะเดา แคนา2-
222 ยูคา สะเดา แคนา 1-
223 ยูคา สะเดา ชี้เหล็ก แคนา2-
224 ยูคา สะเดาขี้เหล็ก แคนา1-
225 ยูคาฯ5965,439
226 ยูคาฯ ขี้เหล็ก1-
227 ยูคาฯ แคนา สะเดา1-
228 ยูคาฯ สัก1023
229 ยูคาฯสัก11
230 ยูคาริปตัส345
231 ยูคาลิปตัส12,263104,747
232 ยูคาลิปตัส 36
233 ยููคาฯ ขี้เหล็ก แคนา สะเดา1-
234 รวม53504
235 รวมพื่้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ226
236 รวมพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ47377
237 รวมพื้นทีทีเข้าร่วมโครงการฯ115
238 รัง1-
239 ราชพฤกษ์42
240 สนทะเล249
241 สนประดิพัท์ ยมหอม กฤษณา15
242 สนประดิพัทธ์160720
243 สมอเทศ88
244 สมอพิเภก1-
245 สะเดา1,1885,494
246 สะเดา ขี้เหล็ก แคนา10-
247 สะเดา ขี้เหล็ก แคนา 1-
248 สะเดา แคนนา1-
249 สะเดา แคนา2-
250 สะเดา แคนา ขี้เหล็ก19-
251 สะเดา,ขี่เหล็ก,ไผ่รวก,มะขาม,ไผ่ซาง12-
252 สะเดา,ขึ้เหล็ก,ไผ่รวก,มะขาม,ไผ่ซาง5-
253 สะเดา,ไผ่รวก,ไผ่ซาง1-
254 สะเดาเทียม3843,000
255 สะตอ1521
256 สัก19,032119,907
257 สัก 21114
258 สัก ประดู่ ยางนา7-
259 สัก ประดู่ ยางนา พะยูง1-
260 สัก พะยูง2-
261 สัก พะยูง แดง ประดู่ป่า ยางนา1-
262 สัก มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
263 สัก ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า แดง1-
264 สัก, ประดู่66568
265 สัก,แดง,ประดู่,พะยูง,ตะเคียนทอง1-
266 สัก,ตะเคียน,แดง,พะยูง,ประดู่2-
267 สัก,ประดู่1401,334
268 สัก,ประดู่,แดง96498
269 สัก,ประดู่ป่า46418
270 สัก,ประดู่ป่า,มะค่าโมง,ยางนา,ตะเคียนทอง79500
271 สัก,พะยุง1998
272 สัก,พะยุง,ประดู่,มะค่า1-
273 สัก,พะยุง,มะค่าโมง12
274 สัก,พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่14
275 สัก,พะยูง1-
276 สัก,พะยูง,ประดู่,แดง,ตะเคียนทอง1-
277 สัก,พะยูง,ประดู่,มะค่า3-
278 สัก,พะยูง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า15
279 สัก,มะค่าโมง,ประดู่ป่า11
280 สัก,ยางนา65996
281 สัก,ยูคาฯ1486
282 สัตบรรณ1-
283 สาธร55
284 สำรอง1050
285 สำโรง1-
286 สีตัง11
287 สีเสียด2-
288 เสม็ด15158
289 เสม็ด,กันเกรา433
290 เสลา5-
291 หลุมพอ3082,835
292 หว้า3274
293 เหรียง32372
294 อบเชย16220
295 อินทนิล2-
296 อินทนิลน้ำ3612
297 อินทนิลบก31139
298 ีรวม110
299 ูประดู่13
300 252346
 
รวม
74,783404182.5765
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :