หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามชนิดไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
โครงการ :
No.ชนิดไม้จำนวน
(แปลง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
1 ประดู่ป่า1343
2 ประดู่ป่า พะยูง1-
3 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา1-
4 [ยูคาลิปตัส11
5 lสัก12
6 กระกินยักษ์227
7 กระซิก151218
8 กระถิน1-
9 กระถินณรงค์112669
10 กระถินเทพา1,0968,291
11 กระถินเทพา 121960
12 กระถินยักษ์37337
13 กระถินลูกผสม6-
14 กระบก5-
15 กระพี้26
16 กระพี้เขาควาย36
17 กฤษณา2301,475
18 กฤษณา และยางพารา12
19 กอ1-
20 ก่อ11
21 กันเกรา2681,045
22 กัลปพฤกษ์613
23 ขนุน24-
24 ขี้เหล็ก914
25 ขี้เหล็ก แคนา สะเดา2-
26 ขี้เหล็ก สะเดา2-
27 ขี้เหล็ก,มะขาม,ไผ่รวก,สะเดา,ไผ่ซาง1-
28 ขี้เหล็กบ้าน1373
29 ขุนไม้16
30 คละชนิด55384
31 คละชนิดไม้67389
32 คอแห้ง1-
33 คูณ211
34 คูน1-
35 เคี่ยม8130
36 เคี่ยมคะนอง32
37 แคนา276193
38 แคนา สะเดา2-
39 แคนา สะเดา 2-
40 แคป่า1-
41 จามจุรี1325
42 จำปา1-
43 จำปาป่า2851,889
44 จิก110
45 จิกนม39
46 เฉียงพร้านางแอ245
47 เฉียงพล้านางแอ1-
48 ชงโค2-
49 ชันพู่7-
50 ชิงชัน286276
51 แดง1,3022,164
52 แดง ประดู่ป่า1-
53 แดง พะยูง2-
54 แดง,ประดู่ป่า62431
55 ต.ทอง,สัก31370
56 ตะกู24127
57 ตะเคียน77347
58 ตะเคียนทอง3,48915,343
59 ตะเคียนหิน2398
60 ตะเตียนทอง12
61 ตะแบก1-
62 ตะแบกนา2992
63 ตะแบกเลือด1-
64 ตะเีคียนทอง1-
65 ตาเสือ117
66 ตำเสา19-
67 ตีนเป็ด1-
68 เต็ง65
69 ทะลอก1-
70 ทัง531
71 เทพทาโร954
72 นนทรี1-
73 นนทรีป่า62
74 นากบุด131
75 นางพญาเสือโครง11
76 ประดุ๋1-
77 ประดู่2,47716,961
78 ประดู่1-
79 ประดู๋2-
80 ประดู่ 1-
81 ประดู่ พะยูง5-
82 ประดู่ พะยูง ยางนา4-
83 ประดู่,แดง,พะยูง,มะค่าโมง1-
84 ประดู่,พะยูง,แดง2-
85 ประดู่,สัก30325
86 ประดู่บ้าน12446
87 ประดูป่า9108
88 ประดู่ป่า4,89413,190
89 ประดู่ป่า 851
90 ประดู่ป่า แดง1-
91 ประดู่ป่า พะยุง แดง8-
92 ประดู่ป่า พะยูง119-
93 ประดู่ป่า พะยูง ยางนา8-
94 ประดู่ป่า พะยูง สัก4-
95 ประดู่ป่า มะค่าโมง1-
96 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง4-
97 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง1-
98 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง สัก1-
99 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง สัก ยางนา1-
100 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง สัก3-
101 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง สัก ยางนา6-
102 ประดู่ป่า มะค่าโมง สัก ยางนา1-
103 ประดู่ป่า สัก1-
104 ประดู่ป่า,มะค่าโมง1197
105 ประดู่ป่า,สัก1081
106 ปีป19
107 ไผ่8-
108 ไผ่ซาง8183
109 ไผ่ทุกชนิด78218
110 ไผ่รวก1296
111 ไผ่หวาน22
112 ฝรั่ง1-
113 ฝาง31
114 พยุง4-
115 พลวง17
116 พลับ1-
117 พะยอม8133,837
118 พะยุง841
119 พะยุง,ประดู่,มะค่า1-
120 พะยุง,ประดู่,สัก14
121 พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า412
122 พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า,สัก537
123 พะยูง8,64125,668
124 พะยูง แดง1-
125 พะยูง ประดู่6-
126 พะยูง ประดู่ป่า11-
127 พะยูง ยางนา3-
128 พะยูง ยางนา ประดู่ สัก1-
129 พะยูง ยางนา ประดู่1-
130 พะยูง ยางนา ประดู่ สัก3-
131 พะยูง ยางนา สัก3-
132 พะยูง สัก4-
133 พะยูง สัก ประดู่ มะค่าโมง9-
134 พะยูง สัก ประดู่ป่า53-
135 พะยูง สัก ประดู่ป่า มะค่าโมง1-
136 พะยูง สัก ยางนา1-
137 พะยูง,ชิงชัน38151
138 พะยูง,แดง,ประดู่,มะค่าโมง,ตะเคียนทอง1-
139 พะยูง,ประดู่24
140 พะยูง,ประดู่,แดง,ตะเคียนทอง1-
141 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง5-
142 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง,แดง3-
143 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง,แดง,ยางนา1-
144 พะยูง,ประดู่,มะค่า4-
145 พะยูง,ประดู่,สัก22
146 พะยูง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า48
147 พะยูง,ยางนา1-
148 พะยูง,สัก14
149 พะยููง17
150 พิลังกาสา1-
151 เพกา3775
152 มะกอกป่า1-
153 มะขาม378247
154 มะขามป้อม11965
155 มะขามเปรี้ยว21-
156 มะค่า26360
157 มะค่า,พะยูง,แดง,ประดู่1-
158 มะค่าดมง ประดู่ป่า1-
159 มะค่าแต้1149
160 มะค่าโมง2,8526,405
161 มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
162 มะค่าโมง ประดู่ป่า 1-
163 มะค่าโมง พะยูง สัก8-
164 มะค่าโมง พะยูง สัก ยางนา1-
165 มะพร้าว1-
166 มะม่วง1-
167 มะม่่วงหิมพานต์1-
168 มะม่วงหิมพานต์11-
169 มะรุม9-
170 มะหาด51
171 มะฮอกกกานี1-
172 มะฮอกกานี2111,021
173 มะฮอกกานีใบใหญ่1,5707,074
174 มะฮฮกกานี10120
175 ไม้ประดู่9120
176 ยมหอม65151
177 ยมหิน64
178 ยอบ้าน1-
179 ยาง12128
180 ยางแดง5239
181 ยางนา5,52715,050
182 ยางนา พะยูง1-
183 ยางนา พะยูง ประดู่2-
184 ยางนา พะยูง สัก1-
185 ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
186 ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า พะยูง1-
187 ยางนา สัก พะยูง5-
188 ยางนา,ตะเคียน,กันเกรา,ชิงชัน,พะยอม,พะยูง,ประดู่,มะค่า1-
189 ยางนา,มะค่าโมง30389
190 ยางนา,สัก,ประดู่12
191 ยางพรารา11
192 ยางพารา80316,988
193 ยา่งพารา221
194 ยางพารา 235
195 ยุคาฯ สัก11
196 ยูคา13
197 ยูคา ขี้เหล็ก1-
198 ยูคา ขี้เหล็ก แคนา1-
199 ยูคา ขี้เหล็ก สะเดา1-
200 ยูคา แคนา4-
201 ยูคา สะเดา13-
202 ยูคา สะเดา 2-
203 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก6-
204 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา56-
205 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา 9-
206 ยูคา สะเดา แคนา2-
207 ยูคา สะเดา แคนา 1-
208 ยูคา สะเดา ชี้เหล็ก แคนา2-
209 ยูคา สะเดาขี้เหล็ก แคนา1-
210 ยูคาฯ5965,439
211 ยูคาฯ ขี้เหล็ก1-
212 ยูคาฯ แคนา สะเดา1-
213 ยูคาฯ สัก1023
214 ยูคาฯสัก11
215 ยูคาริปตัส345
216 ยูคาลิปตัส12,743102,969
217 ยูคาลิปตัส 36
218 ยููคาฯ ขี้เหล็ก แคนา สะเดา1-
219 รวม53504
220 รวมพื่้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ226
221 รวมพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ47377
222 รวมพื้นทีทีเข้าร่วมโครงการฯ115
223 รัง7-
224 ราชพฤกษ์91
225 สนทะเล249
226 สนประดิพัท์ ยมหอม กฤษณา15
227 สนประดิพัทธ์173752
228 สมอเทศ118
229 สมอเทศ 1-
230 สมอไทย1-
231 สมอพิเภก1-
232 สะเดา1,1825,322
233 สะเดา ขี้เหล็ก แคนา10-
234 สะเดา ขี้เหล็ก แคนา 1-
235 สะเดา แคนนา1-
236 สะเดา แคนา2-
237 สะเดา แคนา ขี้เหล็ก19-
238 สะเดา,ขี่เหล็ก,ไผ่รวก,มะขาม,ไผ่ซาง12-
239 สะเดา,ขึ้เหล็ก,ไผ่รวก,มะขาม,ไผ่ซาง5-
240 สะเดา,ไผ่รวก,ไผ่ซาง1-
241 สะเดาเทียม4183,118
242 สะตอ1516
243 สัก19,038110,548
244 สัก 21114
245 สัก ประดู่ ยางนา7-
246 สัก ประดู่ ยางนา พะยูง1-
247 สัก พะยูง2-
248 สัก พะยูง แดง ประดู่ป่า ยางนา1-
249 สัก มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
250 สัก ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า แดง1-
251 สัก, ประดู่66568
252 สัก,แดง,ประดู่,พะยูง,ตะเคียนทอง1-
253 สัก,ตะเคียน,แดง,พะยูง,ประดู่2-
254 สัก,ประดู่1401,334
255 สัก,ประดู่,แดง96498
256 สัก,ประดู่ป่า46418
257 สัก,ประดู่ป่า,มะค่าโมง,ยางนา,ตะเคียนทอง79500
258 สัก,พะยุง1998
259 สัก,พะยุง,ประดู่,มะค่า1-
260 สัก,พะยุง,มะค่าโมง12
261 สัก,พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่14
262 สัก,พะยูง1-
263 สัก,พะยูง,ประดู่,แดง,ตะเคียนทอง1-
264 สัก,พะยูง,ประดู่,มะค่า3-
265 สัก,พะยูง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า15
266 สัก,มะค่าโมง,ประดู่ป่า11
267 สัก,ยางนา65996
268 สัก,ยูคาฯ1486
269 สาธร43
270 สำรอง950
271 สำโรง1-
272 เสม็ด674
273 เสม็ด,กันเกรา433
274 เสลา4-
275 หลุมพอ3092,662
276 หว้า3373
277 เหรียง58546
278 อบเชย15220
279 อินทนิน3-
280 อินทนิล2-
281 อินทนิลน้ำ369
282 อินทนิลบก31139
283 อืนทนิน1-
284 อื่นๆ1-
285 ีรวม110
286 ูประดู่13
287 2371,472
 
รวม
73,403384291.7065
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :