หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามชนิดไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
โครงการ :
No.ชนิดไม้จำนวน
(แปลง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
1 ประดู่ป่า1343
2 ประดู่ป่า พะยูง1-
3 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา1-
4 [ยูคาลิปตัส11
5 lสัก12
6 กระกินยักษ์227
7 กระซิก132207
8 กระถิน1-
9 กระถินณรงค์113672
10 กระถินเทพา1,0098,089
11 กระถินเทพา 121960
12 กระถินยักษ์37337
13 กระถินลูกผสม6-
14 กระบก5-
15 กระพี้26
16 กระพี้เขาควาย26
17 กฤษณา2211,443
18 กฤษณา และยางพารา12
19 ก่อ11
20 กันเกรา2501,037
21 กัลปพฤกษ์613
22 ขนุน8-
23 ขี้เหล็ก854
24 ขี้เหล็ก แคนา สะเดา2-
25 ขี้เหล็ก สะเดา2-
26 ขี้เหล็ก,มะขาม,ไผ่รวก,สะเดา,ไผ่ซาง1-
27 ขี้เหล็กบ้าน1373
28 ขุนไม้16
29 คละชนิดไม้55185
30 คูณ211
31 คูน1-
32 เคี่ยม7107
33 เคี่ยมคะนอง32
34 แคนา276193
35 แคนา สะเดา2-
36 แคนา สะเดา 2-
37 แคป่า1-
38 จามจุรี1325
39 จำปา1-
40 จำปาป่า2521,702
41 จิก110
42 จิกนม39
43 เฉียงพร้านางแอ245
44 ชงโค2-
45 ชิงชัน285266
46 แดง1,1572,075
47 แดง ประดู่ป่า1-
48 แดง พะยูง2-
49 แดง,ประดู่ป่า62431
50 ต.ทอง,สัก31370
51 ตะกู23127
52 ตะเคียน77347
53 ตะเคียนทอง3,05513,251
54 ตะเคียนหิน2193
55 ตะเตียนทอง12
56 ตะแบก1-
57 ตะแบกนา2421
58 ตะแบกเลือด1-
59 ตะเีคียนทอง1-
60 ตาเสือ117
61 ตำเสา18-
62 ตีนเป็ด1-
63 เต็ง44
64 ทัง412
65 เทพทาโร854
66 นนทรี1-
67 นนทรีป่า62
68 นางพญาเสือโครง11
69 ประดุ๋1-
70 ประดู่2,47016,924
71 ประดู่1-
72 ประดู๋2-
73 ประดู่ 1-
74 ประดู่ พะยูง5-
75 ประดู่ พะยูง ยางนา4-
76 ประดู่,แดง,พะยูง,มะค่าโมง1-
77 ประดู่,พะยูง,แดง2-
78 ประดู่,สัก30325
79 ประดู่บ้าน11546
80 ประดูป่า9108
81 ประดู่ป่า4,35612,734
82 ประดู่ป่า 851
83 ประดู่ป่า แดง1-
84 ประดู่ป่า พะยุง แดง8-
85 ประดู่ป่า พะยูง119-
86 ประดู่ป่า พะยูง ยางนา8-
87 ประดู่ป่า พะยูง สัก4-
88 ประดู่ป่า มะค่าโมง1-
89 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง4-
90 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง1-
91 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง สัก1-
92 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง สัก ยางนา1-
93 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง สัก3-
94 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง สัก ยางนา6-
95 ประดู่ป่า มะค่าโมง สัก ยางนา1-
96 ประดู่ป่า สัก1-
97 ประดู่ป่า,มะค่าโมง1197
98 ประดู่ป่า,สัก1081
99 ปีป19
100 ไผ่7-
101 ไผ่ซาง8183
102 ไผ่ทุกชนิด5492
103 ไผ่รวก95
104 ไผ่หวาน22
105 ฝรั่ง1-
106 ฝาง31
107 พยุง4-
108 พลวง17
109 พลับ1-
110 พะยอม7303,697
111 พะยุง841
112 พะยุง,ประดู่,มะค่า1-
113 พะยุง,ประดู่,สัก14
114 พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า412
115 พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า,สัก537
116 พะยูง7,49323,459
117 พะยูง แดง1-
118 พะยูง ประดู่6-
119 พะยูง ประดู่ป่า11-
120 พะยูง ยางนา3-
121 พะยูง ยางนา ประดู่ สัก1-
122 พะยูง ยางนา ประดู่1-
123 พะยูง ยางนา ประดู่ สัก3-
124 พะยูง ยางนา สัก3-
125 พะยูง สัก4-
126 พะยูง สัก ประดู่ มะค่าโมง9-
127 พะยูง สัก ประดู่ป่า53-
128 พะยูง สัก ประดู่ป่า มะค่าโมง1-
129 พะยูง สัก ยางนา1-
130 พะยูง,ชิงชัน38151
131 พะยูง,แดง,ประดู่,มะค่าโมง,ตะเคียนทอง1-
132 พะยูง,ประดู่24
133 พะยูง,ประดู่,แดง,ตะเคียนทอง1-
134 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง5-
135 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง,แดง3-
136 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง,แดง,ยางนา1-
137 พะยูง,ประดู่,มะค่า4-
138 พะยูง,ประดู่,สัก22
139 พะยูง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า48
140 พะยูง,ยางนา1-
141 พะยูง,สัก14
142 พะยููง17
143 พิลังกาสา1-
144 เพกา3674
145 มะกอกป่า1-
146 มะขาม363247
147 มะขามป้อม9465
148 มะขามเปรี้ยว21-
149 มะค่า26360
150 มะค่า,พะยูง,แดง,ประดู่1-
151 มะค่าดมง ประดู่ป่า1-
152 มะค่าแต้1149
153 มะค่าโมง2,5486,164
154 มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
155 มะค่าโมง ประดู่ป่า 1-
156 มะค่าโมง พะยูง สัก8-
157 มะค่าโมง พะยูง สัก ยางนา1-
158 มะพร้าว1-
159 มะรุม9-
160 มะหาด41
161 มะฮอกกกานี1-
162 มะฮอกกานี2111,021
163 มะฮอกกานีใบใหญ่1,3586,415
164 มะฮฮกกานี10120
165 ไม้ประดู่9120
166 ยมหอม65151
167 ยมหิน52
168 ยอบ้าน1-
169 ยาง12128
170 ยางแดง4637
171 ยางนา4,76913,348
172 ยางนา พะยูง1-
173 ยางนา พะยูง ประดู่2-
174 ยางนา พะยูง สัก1-
175 ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
176 ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า พะยูง1-
177 ยางนา สัก พะยูง5-
178 ยางนา,ตะเคียน,กันเกรา,ชิงชัน,พะยอม,พะยูง,ประดู่,มะค่า1-
179 ยางนา,มะค่าโมง30389
180 ยางนา,สัก,ประดู่12
181 ยางพรารา11
182 ยางพารา80316,988
183 ยา่งพารา221
184 ยางพารา 235
185 ยุคาฯ สัก11
186 ยูคา13
187 ยูคา ขี้เหล็ก1-
188 ยูคา ขี้เหล็ก แคนา1-
189 ยูคา ขี้เหล็ก สะเดา1-
190 ยูคา แคนา4-
191 ยูคา สะเดา13-
192 ยูคา สะเดา 2-
193 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก6-
194 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา56-
195 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา 9-
196 ยูคา สะเดา แคนา2-
197 ยูคา สะเดา แคนา 1-
198 ยูคา สะเดา ชี้เหล็ก แคนา2-
199 ยูคา สะเดาขี้เหล็ก แคนา1-
200 ยูคาฯ5965,439
201 ยูคาฯ ขี้เหล็ก1-
202 ยูคาฯ แคนา สะเดา1-
203 ยูคาฯ สัก1023
204 ยูคาฯสัก11
205 ยูคาริปตัส345
206 ยูคาลิปตัส11,96885,955
207 ยูคาลิปตัส 36
208 ยููคาฯ ขี้เหล็ก แคนา สะเดา1-
209 รวม14
210 รวมพื่้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ226
211 รวมพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ48387
212 รวมพื้นทีทีเข้าร่วมโครงการฯ115
213 รัง7-
214 ราชพฤกษ์81
215 สนทะเล249
216 สนประดิพัท์ ยมหอม กฤษณา15
217 สนประดิพัทธ์65429
218 สมอเทศ118
219 สมอเทศ 1-
220 สมอไทย1-
221 สมอพิเภก1-
222 สะเดา1,1435,140
223 สะเดา ขี้เหล็ก แคนา10-
224 สะเดา ขี้เหล็ก แคนา 1-
225 สะเดา แคนนา1-
226 สะเดา แคนา2-
227 สะเดา แคนา ขี้เหล็ก19-
228 สะเดา,ขี่เหล็ก,ไผ่รวก,มะขาม,ไผ่ซาง12-
229 สะเดา,ขึ้เหล็ก,ไผ่รวก,มะขาม,ไผ่ซาง5-
230 สะเดา,ไผ่รวก,ไผ่ซาง1-
231 สะเดาเทียม3822,911
232 สะตอ1316
233 สัก17,964106,265
234 สัก 21114
235 สัก ประดู่ ยางนา7-
236 สัก ประดู่ ยางนา พะยูง1-
237 สัก พะยูง2-
238 สัก พะยูง แดง ประดู่ป่า ยางนา1-
239 สัก มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
240 สัก ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า แดง1-
241 สัก, ประดู่66568
242 สัก,แดง,ประดู่,พะยูง,ตะเคียนทอง1-
243 สัก,ตะเคียน,แดง,พะยูง,ประดู่2-
244 สัก,ประดู่1401,334
245 สัก,ประดู่,แดง96498
246 สัก,ประดู่ป่า46418
247 สัก,ประดู่ป่า,มะค่าโมง,ยางนา,ตะเคียนทอง79500
248 สัก,พะยุง1998
249 สัก,พะยุง,ประดู่,มะค่า1-
250 สัก,พะยุง,มะค่าโมง12
251 สัก,พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่14
252 สัก,พะยูง,ประดู่,แดง,ตะเคียนทอง1-
253 สัก,พะยูง,ประดู่,มะค่า3-
254 สัก,พะยูง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า15
255 สัก,มะค่าโมง,ประดู่ป่า11
256 สัก,ยางนา64989
257 สัก,ยูคาฯ1486
258 สาธร31
259 สำรอง950
260 เสม็ด674
261 เสม็ด,กันเกรา433
262 เสลา4-
263 หลุมพอ2922,587
264 หว้า2973
265 เหรียง57541
266 อบเชย13200
267 อินทนิน3-
268 อินทนิล2-
269 อินทนิลน้ำ369
270 อินทนิลบก2868
271 อืนทนิน1-
272 อื่นๆ1-
273 ูประดู่13
274 2341,461
 
รวม
67,272352558.2465
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :