หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามชนิดไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
โครงการ :
No.ชนิดไม้จำนวน
(แปลง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
1 ประดู่ป่า1343
2 ประดู่ป่า พะยูง1-
3 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา1-
4 [ยูคาลิปตัส11
5 lสัก12
6 กระกินยักษ์227
7 กระซิก7384
8 กระถิน1-
9 กระถินณรงค์111700
10 กระถินเทพา8686,785
11 กระถินเทพา 121960
12 กระถินยักษ์37337
13 กระถินลูกผสม6-
14 กระบก5-
15 กฤษณา167991
16 กฤษณา และยางพารา12
17 กันเกรา137513
18 กัลปพฤกษ์3-
19 ขนุน6-
20 ขี้เหล็ก551
21 ขี้เหล็ก แคนา สะเดา2-
22 ขี้เหล็ก สะเดา2-
23 ขี้เหล็ก,มะขาม,ไผ่รวก,สะเดา,ไผ่ซาง1-
24 ขี้เหล็กบ้าน10-
25 คละชนิดไม้38-
26 คูน1-
27 เคี่ยมคะนอง11
28 แคนา217102
29 แคนา สะเดา2-
30 แคนา สะเดา 2-
31 แคป่า1-
32 จามจุรี104
33 จำปา1-
34 จำปาป่า1511,009
35 จิกนม15
36 ชงโค2-
37 ชิงชัน185167
38 แดง7171,630
39 แดง ประดู่ป่า1-
40 แดง พะยูง2-
41 แดง,ประดู่ป่า62431
42 ต.ทอง,สัก31370
43 ตะกู20117
44 ตะเคียน77347
45 ตะเคียนทอง1,7427,298
46 ตะเคียนหิน2-
47 ตะเตียนทอง12
48 ตะแบก1-
49 ตะแบกนา123
50 ตะแบกเลือด1-
51 ตะเีคียนทอง1-
52 ตำเสา18-
53 เต็ง21
54 ทัง412
55 เทพทาโร854
56 นนทรี1-
57 นนทรีป่า31
58 ประดุ๋1-
59 ประดู่2,43916,872
60 ประดู๋2-
61 ประดู่ 1-
62 ประดู่ พะยูง5-
63 ประดู่ พะยูง ยางนา4-
64 ประดู่,แดง,พะยูง,มะค่าโมง1-
65 ประดู่,พะยูง,แดง2-
66 ประดู่,สัก30325
67 ประดู่บ้าน116
68 ประดูป่า9108
69 ประดู่ป่า2,7559,568
70 ประดู่ป่า 851
71 ประดู่ป่า แดง1-
72 ประดู่ป่า พะยุง แดง8-
73 ประดู่ป่า พะยูง119-
74 ประดู่ป่า พะยูง ยางนา8-
75 ประดู่ป่า พะยูง สัก4-
76 ประดู่ป่า มะค่าโมง1-
77 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง4-
78 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง1-
79 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง สัก1-
80 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง สัก ยางนา1-
81 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง สัก3-
82 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง สัก ยางนา6-
83 ประดู่ป่า มะค่าโมง สัก ยางนา1-
84 ประดู่ป่า สัก1-
85 ประดู่ป่า,มะค่าโมง1197
86 ประดู่ป่า,สัก1081
87 ไผ่7-
88 ไผ่ทุกชนิด3340
89 ไผ่รวก95
90 ไผ่หวาน22
91 ฝาง1-
92 พยุง4-
93 พลับ1-
94 พะยอม3391,693
95 พะยุง841
96 พะยุง,ประดู่,มะค่า1-
97 พะยุง,ประดู่,สัก14
98 พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า412
99 พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า,สัก537
100 พะยูง3,8879,018
101 พะยูง แดง1-
102 พะยูง ประดู่6-
103 พะยูง ประดู่ป่า11-
104 พะยูง ยางนา3-
105 พะยูง ยางนา ประดู่ สัก1-
106 พะยูง ยางนา ประดู่1-
107 พะยูง ยางนา ประดู่ สัก3-
108 พะยูง ยางนา สัก3-
109 พะยูง สัก4-
110 พะยูง สัก ประดู่ มะค่าโมง9-
111 พะยูง สัก ประดู่ป่า53-
112 พะยูง สัก ประดู่ป่า มะค่าโมง1-
113 พะยูง สัก ยางนา1-
114 พะยูง,ชิงชัน38151
115 พะยูง,แดง,ประดู่,มะค่าโมง,ตะเคียนทอง1-
116 พะยูง,ประดู่24
117 พะยูง,ประดู่,แดง,ตะเคียนทอง1-
118 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง5-
119 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง,แดง3-
120 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง,แดง,ยางนา1-
121 พะยูง,ประดู่,มะค่า4-
122 พะยูง,ประดู่,สัก22
123 พะยูง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า48
124 พะยูง,ยางนา1-
125 พะยูง,สัก14
126 พะยููง17
127 พิลังกาสา1-
128 เพกา321
129 มะกอกป่า1-
130 มะขาม34753
131 มะขามป้อม8636
132 มะขามเปรี้ยว21-
133 มะค่า26360
134 มะค่า,พะยูง,แดง,ประดู่1-
135 มะค่าดมง ประดู่ป่า1-
136 มะค่าแต้2-
137 มะค่าโมง1,6615,112
138 มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
139 มะค่าโมง ประดู่ป่า 1-
140 มะค่าโมง พะยูง สัก8-
141 มะค่าโมง พะยูง สัก ยางนา1-
142 มะรุม9-
143 มะหาด3-
144 มะฮอกกกานี1-
145 มะฮอกกานี1951,021
146 มะฮอกกานีใบใหญ่4661,154
147 มะฮฮกกานี10120
148 ไม้ประดู่9120
149 ยมหอม61141
150 ยมหิน3-
151 ยอบ้าน1-
152 ยาง12128
153 ยางแดง4136
154 ยางนา2,3995,651
155 ยางนา พะยูง1-
156 ยางนา พะยูง ประดู่2-
157 ยางนา พะยูง สัก1-
158 ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
159 ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า พะยูง1-
160 ยางนา สัก พะยูง5-
161 ยางนา,ตะเคียน,กันเกรา,ชิงชัน,พะยอม,พะยูง,ประดู่,มะค่า1-
162 ยางนา,มะค่าโมง30389
163 ยางนา,สัก,ประดู่12
164 ยางพรารา11
165 ยางพารา67111,625
166 ยา่งพารา221
167 ยางพารา 235
168 ยุคาฯ สัก11
169 ยูคา13
170 ยูคา ขี้เหล็ก1-
171 ยูคา ขี้เหล็ก แคนา1-
172 ยูคา ขี้เหล็ก สะเดา1-
173 ยูคา แคนา4-
174 ยูคา สะเดา13-
175 ยูคา สะเดา 2-
176 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก6-
177 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา56-
178 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา 9-
179 ยูคา สะเดา แคนา2-
180 ยูคา สะเดา แคนา 1-
181 ยูคา สะเดา ชี้เหล็ก แคนา2-
182 ยูคา สะเดาขี้เหล็ก แคนา1-
183 ยูคาฯ5965,439
184 ยูคาฯ ขี้เหล็ก1-
185 ยูคาฯ แคนา สะเดา1-
186 ยูคาฯ สัก1023
187 ยูคาฯสัก11
188 ยูคาลิปตัส10,98169,200
189 ยูคาลิปตัส 36
190 ยููคาฯ ขี้เหล็ก แคนา สะเดา1-
191 รวม14
192 รวมพื่้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ226
193 รวมพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ36311
194 รวมพื้นทีทีเข้าร่วมโครงการฯ115
195 รัง6-
196 ราชพฤกษ์81
197 สนทะเล1-
198 สนประดิพัท์ ยมหอม กฤษณา15
199 สนประดิพัทธ์44151
200 สมอเทศ10-
201 สมอเทศ 1-
202 สมอไทย1-
203 สมอพิเภก1-
204 สะเดา8024,075
205 สะเดา ขี้เหล็ก แคนา10-
206 สะเดา ขี้เหล็ก แคนา 1-
207 สะเดา แคนนา1-
208 สะเดา แคนา2-
209 สะเดา แคนา ขี้เหล็ก19-
210 สะเดา,ขี่เหล็ก,ไผ่รวก,มะขาม,ไผ่ซาง12-
211 สะเดา,ขึ้เหล็ก,ไผ่รวก,มะขาม,ไผ่ซาง5-
212 สะเดา,ไผ่รวก,ไผ่ซาง1-
213 สะเดาเทียม2631,780
214 สะตอ813
215 สัก13,93788,328
216 สัก 21114
217 สัก ประดู่ ยางนา7-
218 สัก ประดู่ ยางนา พะยูง1-
219 สัก พะยูง2-
220 สัก พะยูง แดง ประดู่ป่า ยางนา1-
221 สัก มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
222 สัก ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า แดง1-
223 สัก, ประดู่66568
224 สัก,แดง,ประดู่,พะยูง,ตะเคียนทอง1-
225 สัก,ตะเคียน,แดง,พะยูง,ประดู่2-
226 สัก,ประดู่1401,334
227 สัก,ประดู่,แดง96498
228 สัก,ประดู่ป่า46418
229 สัก,ประดู่ป่า,มะค่าโมง,ยางนา,ตะเคียนทอง79500
230 สัก,พะยุง1998
231 สัก,พะยุง,ประดู่,มะค่า1-
232 สัก,พะยุง,มะค่าโมง12
233 สัก,พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่14
234 สัก,พะยูง,ประดู่,แดง,ตะเคียนทอง1-
235 สัก,พะยูง,ประดู่,มะค่า3-
236 สัก,พะยูง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า15
237 สัก,มะค่าโมง,ประดู่ป่า11
238 สัก,ยางนา64989
239 สัก,ยูคาฯ1486
240 สาธร2-
241 สำรอง950
242 เสม็ด474
243 เสม็ด,กันเกรา433
244 เสลา2-
245 หลุมพอ129613
246 หว้า11-
247 เหรียง1020
248 อินทนิน3-
249 อินทนิล1-
250 อินทนิลน้ำ32-
251 อินทนิลบก171
252 อืนทนิน1-
253 ูประดู่13
254 756
 
รวม
48,645260986.760
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :