หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามชนิดไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
โครงการ :
No.ชนิดไม้จำนวน
(แปลง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
1 ประดู่ป่า1343
2 ประดู่ป่า พะยูง1-
3 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา1-
4 [ยูคาลิปตัส11
5 lสัก12
6 กระกินยักษ์227
7 กระซิก96109
8 กระถิน1-
9 กระถินณรงค์111700
10 กระถินเทพา9026,943
11 กระถินเทพา 121960
12 กระถินยักษ์37337
13 กระถินลูกผสม6-
14 กระบก5-
15 กฤษณา1881,241
16 กฤษณา และยางพารา12
17 กันเกรา183805
18 กัลปพฤกษ์513
19 ขนุน6-
20 ขี้เหล็ก731
21 ขี้เหล็ก แคนา สะเดา2-
22 ขี้เหล็ก สะเดา2-
23 ขี้เหล็ก,มะขาม,ไผ่รวก,สะเดา,ไผ่ซาง1-
24 ขี้เหล็กบ้าน1373
25 คละชนิดไม้38-
26 คูณ19
27 คูน1-
28 เคี่ยม494
29 เคี่ยมคะนอง32
30 แคนา243147
31 แคนา สะเดา2-
32 แคนา สะเดา 2-
33 แคป่า1-
34 จามจุรี1124
35 จำปา1-
36 จำปาป่า1931,261
37 จิกนม39
38 เฉียงพร้านางแอ245
39 ชงโค2-
40 ชิงชัน212235
41 แดง9381,874
42 แดง ประดู่ป่า1-
43 แดง พะยูง2-
44 แดง,ประดู่ป่า62431
45 ต.ทอง,สัก31370
46 ตะกู21122
47 ตะเคียน77347
48 ตะเคียนทอง2,1789,111
49 ตะเคียนหิน1992
50 ตะเตียนทอง12
51 ตะแบก1-
52 ตะแบกนา1812
53 ตะแบกเลือด1-
54 ตะเีคียนทอง1-
55 ตาเสือ117
56 ตำเสา18-
57 เต็ง31
58 ทัง412
59 เทพทาโร854
60 นนทรี1-
61 นนทรีป่า62
62 ประดุ๋1-
63 ประดู่2,46916,923
64 ประดู่1-
65 ประดู๋2-
66 ประดู่ 1-
67 ประดู่ พะยูง5-
68 ประดู่ พะยูง ยางนา4-
69 ประดู่,แดง,พะยูง,มะค่าโมง1-
70 ประดู่,พะยูง,แดง2-
71 ประดู่,สัก30325
72 ประดู่บ้าน2222
73 ประดูป่า9108
74 ประดู่ป่า3,27910,439
75 ประดู่ป่า 851
76 ประดู่ป่า แดง1-
77 ประดู่ป่า พะยุง แดง8-
78 ประดู่ป่า พะยูง119-
79 ประดู่ป่า พะยูง ยางนา8-
80 ประดู่ป่า พะยูง สัก4-
81 ประดู่ป่า มะค่าโมง1-
82 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง4-
83 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง1-
84 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง สัก1-
85 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง สัก ยางนา1-
86 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง สัก3-
87 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง สัก ยางนา6-
88 ประดู่ป่า มะค่าโมง สัก ยางนา1-
89 ประดู่ป่า สัก1-
90 ประดู่ป่า,มะค่าโมง1197
91 ประดู่ป่า,สัก1081
92 ปีป19
93 ไผ่7-
94 ไผ่ซาง8183
95 ไผ่ทุกชนิด4054
96 ไผ่รวก95
97 ไผ่หวาน22
98 ฝาง2-
99 พยุง4-
100 พลับ1-
101 พะยอม4822,517
102 พะยุง841
103 พะยุง,ประดู่,มะค่า1-
104 พะยุง,ประดู่,สัก14
105 พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า412
106 พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า,สัก537
107 พะยูง4,99912,468
108 พะยูง แดง1-
109 พะยูง ประดู่6-
110 พะยูง ประดู่ป่า11-
111 พะยูง ยางนา3-
112 พะยูง ยางนา ประดู่ สัก1-
113 พะยูง ยางนา ประดู่1-
114 พะยูง ยางนา ประดู่ สัก3-
115 พะยูง ยางนา สัก3-
116 พะยูง สัก4-
117 พะยูง สัก ประดู่ มะค่าโมง9-
118 พะยูง สัก ประดู่ป่า53-
119 พะยูง สัก ประดู่ป่า มะค่าโมง1-
120 พะยูง สัก ยางนา1-
121 พะยูง,ชิงชัน38151
122 พะยูง,แดง,ประดู่,มะค่าโมง,ตะเคียนทอง1-
123 พะยูง,ประดู่24
124 พะยูง,ประดู่,แดง,ตะเคียนทอง1-
125 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง5-
126 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง,แดง3-
127 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง,แดง,ยางนา1-
128 พะยูง,ประดู่,มะค่า4-
129 พะยูง,ประดู่,สัก22
130 พะยูง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า48
131 พะยูง,ยางนา1-
132 พะยูง,สัก14
133 พะยููง17
134 พิลังกาสา1-
135 เพกา3574
136 มะกอกป่า1-
137 มะขาม359241
138 มะขามป้อม9065
139 มะขามเปรี้ยว21-
140 มะค่า26360
141 มะค่า,พะยูง,แดง,ประดู่1-
142 มะค่าดมง ประดู่ป่า1-
143 มะค่าแต้849
144 มะค่าโมง1,9025,555
145 มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
146 มะค่าโมง ประดู่ป่า 1-
147 มะค่าโมง พะยูง สัก8-
148 มะค่าโมง พะยูง สัก ยางนา1-
149 มะรุม9-
150 มะหาด3-
151 มะฮอกกกานี1-
152 มะฮอกกานี2011,021
153 มะฮอกกานีใบใหญ่7092,301
154 มะฮฮกกานี10120
155 ไม้ประดู่9120
156 ยมหอม60136
157 ยมหิน52
158 ยอบ้าน1-
159 ยาง12128
160 ยางแดง4237
161 ยางนา3,2658,248
162 ยางนา พะยูง1-
163 ยางนา พะยูง ประดู่2-
164 ยางนา พะยูง สัก1-
165 ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
166 ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า พะยูง1-
167 ยางนา สัก พะยูง5-
168 ยางนา,ตะเคียน,กันเกรา,ชิงชัน,พะยอม,พะยูง,ประดู่,มะค่า1-
169 ยางนา,มะค่าโมง30389
170 ยางนา,สัก,ประดู่12
171 ยางพรารา11
172 ยางพารา70112,205
173 ยา่งพารา221
174 ยางพารา 235
175 ยุคาฯ สัก11
176 ยูคา13
177 ยูคา ขี้เหล็ก1-
178 ยูคา ขี้เหล็ก แคนา1-
179 ยูคา ขี้เหล็ก สะเดา1-
180 ยูคา แคนา4-
181 ยูคา สะเดา13-
182 ยูคา สะเดา 2-
183 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก6-
184 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา56-
185 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา 9-
186 ยูคา สะเดา แคนา2-
187 ยูคา สะเดา แคนา 1-
188 ยูคา สะเดา ชี้เหล็ก แคนา2-
189 ยูคา สะเดาขี้เหล็ก แคนา1-
190 ยูคาฯ5965,439
191 ยูคาฯ ขี้เหล็ก1-
192 ยูคาฯ แคนา สะเดา1-
193 ยูคาฯ สัก1023
194 ยูคาฯสัก11
195 ยูคาลิปตัส11,30271,113
196 ยูคาลิปตัส 36
197 ยููคาฯ ขี้เหล็ก แคนา สะเดา1-
198 รวม14
199 รวมพื่้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ226
200 รวมพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ36311
201 รวมพื้นทีทีเข้าร่วมโครงการฯ115
202 รัง7-
203 ราชพฤกษ์81
204 สนทะเล1-
205 สนประดิพัท์ ยมหอม กฤษณา15
206 สนประดิพัทธ์55218
207 สมอเทศ118
208 สมอเทศ 1-
209 สมอไทย1-
210 สมอพิเภก1-
211 สะเดา9644,405
212 สะเดา ขี้เหล็ก แคนา10-
213 สะเดา ขี้เหล็ก แคนา 1-
214 สะเดา แคนนา1-
215 สะเดา แคนา2-
216 สะเดา แคนา ขี้เหล็ก19-
217 สะเดา,ขี่เหล็ก,ไผ่รวก,มะขาม,ไผ่ซาง12-
218 สะเดา,ขึ้เหล็ก,ไผ่รวก,มะขาม,ไผ่ซาง5-
219 สะเดา,ไผ่รวก,ไผ่ซาง1-
220 สะเดาเทียม2982,115
221 สะตอ913
222 สัก15,29194,865
223 สัก 21114
224 สัก ประดู่ ยางนา7-
225 สัก ประดู่ ยางนา พะยูง1-
226 สัก พะยูง2-
227 สัก พะยูง แดง ประดู่ป่า ยางนา1-
228 สัก มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
229 สัก ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า แดง1-
230 สัก, ประดู่66568
231 สัก,แดง,ประดู่,พะยูง,ตะเคียนทอง1-
232 สัก,ตะเคียน,แดง,พะยูง,ประดู่2-
233 สัก,ประดู่1401,334
234 สัก,ประดู่,แดง96498
235 สัก,ประดู่ป่า46418
236 สัก,ประดู่ป่า,มะค่าโมง,ยางนา,ตะเคียนทอง79500
237 สัก,พะยุง1998
238 สัก,พะยุง,ประดู่,มะค่า1-
239 สัก,พะยุง,มะค่าโมง12
240 สัก,พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่14
241 สัก,พะยูง,ประดู่,แดง,ตะเคียนทอง1-
242 สัก,พะยูง,ประดู่,มะค่า3-
243 สัก,พะยูง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า15
244 สัก,มะค่าโมง,ประดู่ป่า11
245 สัก,ยางนา64989
246 สัก,ยูคาฯ1486
247 สาธร2-
248 สำรอง950
249 เสม็ด574
250 เสม็ด,กันเกรา433
251 เสลา2-
252 หลุมพอ1631,009
253 หว้า1673
254 เหรียง20164
255 อินทนิน3-
256 อินทนิล2-
257 อินทนิลน้ำ349
258 อินทนิลบก2254
259 อืนทนิน1-
260 อื่นๆ1-
261 ูประดู่13
262 12039
 
รวม
54,894284883.959
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :