หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามชนิดไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
โครงการ :
No.ชนิดไม้จำนวน
(แปลง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
1 ประดู่ป่า1343
2 ประดู่ป่า พะยูง1-
3 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา1-
4 [ยูคาลิปตัส11
5 lสัก12
6 กระกินยักษ์227
7 กระซิก195256
8 กระถิน1-
9 กระถินณรงค์112669
10 กระถินเทพา1,1128,329
11 กระถินเทพา 121960
12 กระถินยักษ์44366
13 กระถินลูกผสม6-
14 กระบก6-
15 กระบาก1-
16 กระพี้26
17 กระพี้เขาควาย36
18 กฤษณา2471,532
19 กฤษณา และยางพารา12
20 กอ1-
21 ก่อ11
22 กันเกรา3121,119
23 กัลปพฤกษ์613
24 ขนุน38105
25 ขี้เหล็ก9818
26 ขี้เหล็ก แคนา สะเดา2-
27 ขี้เหล็ก สะเดา2-
28 ขี้เหล็ก,มะขาม,ไผ่รวก,สะเดา,ไผ่ซาง1-
29 ขี้เหล็กบ้าน1373
30 ขุนไม้16
31 คละชนิด55384
32 คละชนิดไม้85686
33 คอแห้ง1-
34 คูณ211
35 คูน1-
36 เคี่ยม67588
37 เคี่ยมคะนอง32
38 แคนา291202
39 แคนา สะเดา2-
40 แคนา สะเดา 2-
41 แคป่า1-
42 จามจุรี1428
43 จำปา1-
44 จำปาป่า3201,929
45 จิก110
46 จิกนม39
47 เฉียงพร้านางแอ745
48 เฉียงพล้านางแอ1-
49 ชงโค2-
50 ชันพู่7-
51 ชิงชัน289278
52 แดง1,4102,289
53 แดง ประดู่ป่า1-
54 แดง พะยูง2-
55 แดง,ประดู่ป่า62431
56 ต.ทอง,สัก31370
57 ตะกู25129
58 ตะเคียน77347
59 ตะเคียนทอง3,96017,057
60 ตะเคียนหิน2498
61 ตะเตียนทอง12
62 ตะแบก1-
63 ตะแบกนา3192
64 ตะแบกเลือด1-
65 ตะเีคียนทอง1-
66 ตาเสือ117
67 ตำเสา19-
68 ตีนเป็ด1-
69 เต็ง65
70 ทะลอก1-
71 ทัง531
72 เทพทาโร2360
73 นนทรี1-
74 นนทรีป่า62
75 นากบุด131
76 นางพญาเสือโครง11
77 ประดุ๋1-
78 ประดู่2,47716,961
79 ประดู่1-
80 ประดู๋2-
81 ประดู่ 1-
82 ประดู่ พะยูง5-
83 ประดู่ พะยูง ยางนา4-
84 ประดู่,แดง,พะยูง,มะค่าโมง1-
85 ประดู่,พะยูง,แดง2-
86 ประดู่,สัก30325
87 ประดู่บ้าน12446
88 ประดูป่า9108
89 ประดู่ป่า5,53714,695
90 ประดู่ป่า 851
91 ประดู่ป่า แดง1-
92 ประดู่ป่า พะยุง แดง8-
93 ประดู่ป่า พะยูง119-
94 ประดู่ป่า พะยูง ยางนา8-
95 ประดู่ป่า พะยูง สัก4-
96 ประดู่ป่า มะค่าโมง1-
97 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง4-
98 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง1-
99 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง สัก1-
100 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง สัก ยางนา1-
101 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง สัก3-
102 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง สัก ยางนา6-
103 ประดู่ป่า มะค่าโมง สัก ยางนา1-
104 ประดู่ป่า สัก1-
105 ประดู่ป่า,มะค่าโมง1197
106 ประดู่ป่า,สัก1081
107 ปีป19
108 ไผ่8-
109 ไผ่ซาง8183
110 ไผ่ทุกชนิด79218
111 ไผ่รวก1296
112 ไผ่หวาน22
113 ฝรั่ง1-
114 ฝาง31
115 พยุง4-
116 พลวง17
117 พลับ1-
118 พะยอม9904,647
119 พะยุง841
120 พะยุง,ประดู่,มะค่า1-
121 พะยุง,ประดู่,สัก14
122 พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า412
123 พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า,สัก537
124 พะยูง9,83029,428
125 พะยูง แดง1-
126 พะยูง ประดู่6-
127 พะยูง ประดู่ป่า11-
128 พะยูง ยางนา3-
129 พะยูง ยางนา ประดู่ สัก1-
130 พะยูง ยางนา ประดู่1-
131 พะยูง ยางนา ประดู่ สัก3-
132 พะยูง ยางนา สัก3-
133 พะยูง สัก4-
134 พะยูง สัก ประดู่ มะค่าโมง9-
135 พะยูง สัก ประดู่ป่า53-
136 พะยูง สัก ประดู่ป่า มะค่าโมง1-
137 พะยูง สัก ยางนา1-
138 พะยูง,ชิงชัน38151
139 พะยูง,แดง,ประดู่,มะค่าโมง,ตะเคียนทอง1-
140 พะยูง,ประดู่24
141 พะยูง,ประดู่,แดง,ตะเคียนทอง1-
142 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง5-
143 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง,แดง3-
144 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง,แดง,ยางนา1-
145 พะยูง,ประดู่,มะค่า4-
146 พะยูง,ประดู่,สัก22
147 พะยูง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า48
148 พะยูง,ยางนา1-
149 พะยูง,สัก14
150 พะยููง17
151 พิลังกาสา1-
152 เพกา3975
153 มะกอกป่า1-
154 มะขาม378247
155 มะขามป้อม11965
156 มะขามเปรี้ยว21-
157 มะค่า26360
158 มะค่า,พะยูง,แดง,ประดู่1-
159 มะค่าดมง ประดู่ป่า1-
160 มะค่าแต้1249
161 มะค่าโมง3,2567,044
162 มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
163 มะค่าโมง ประดู่ป่า 1-
164 มะค่าโมง พะยูง สัก8-
165 มะค่าโมง พะยูง สัก ยางนา1-
166 มะพร้าว1-
167 มะม่วง1-
168 มะม่่วงหิมพานต์1-
169 มะม่วงหิมพานต์11-
170 มะเม่า11
171 มะรุม9-
172 มะหาด67
173 มะฮอกกกานี1-
174 มะฮอกกานี2121,022
175 มะฮอกกานีใบใหญ่1,8508,525
176 มะฮฮกกานี10120
177 ไม้ประดู่9120
178 ยมหอม65151
179 ยมหิน64
180 ยอบ้าน1-
181 ยาง12128
182 ยางแดง5339
183 ยางนา6,11216,372
184 ยางนา พะยูง1-
185 ยางนา พะยูง ประดู่2-
186 ยางนา พะยูง สัก1-
187 ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
188 ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า พะยูง1-
189 ยางนา สัก พะยูง5-
190 ยางนา,ตะเคียน,กันเกรา,ชิงชัน,พะยอม,พะยูง,ประดู่,มะค่า1-
191 ยางนา,มะค่าโมง30389
192 ยางนา,สัก,ประดู่12
193 ยางพรารา11
194 ยางพารา80316,988
195 ยา่งพารา221
196 ยางพารา 235
197 ยุคาฯ สัก11
198 ยูคา13
199 ยูคา ขี้เหล็ก1-
200 ยูคา ขี้เหล็ก แคนา1-
201 ยูคา ขี้เหล็ก สะเดา1-
202 ยูคา แคนา4-
203 ยูคา สะเดา13-
204 ยูคา สะเดา 2-
205 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก6-
206 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา56-
207 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา 9-
208 ยูคา สะเดา แคนา2-
209 ยูคา สะเดา แคนา 1-
210 ยูคา สะเดา ชี้เหล็ก แคนา2-
211 ยูคา สะเดาขี้เหล็ก แคนา1-
212 ยูคาฯ5965,439
213 ยูคาฯ ขี้เหล็ก1-
214 ยูคาฯ แคนา สะเดา1-
215 ยูคาฯ สัก1023
216 ยูคาฯสัก11
217 ยูคาริปตัส345
218 ยูคาลิปตัส13,018104,458
219 ยูคาลิปตัส 36
220 ยููคาฯ ขี้เหล็ก แคนา สะเดา1-
221 รวม53504
222 รวมพื่้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ226
223 รวมพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ47377
224 รวมพื้นทีทีเข้าร่วมโครงการฯ115
225 รัง7-
226 ราชพฤกษ์101
227 สนทะเล249
228 สนประดิพัท์ ยมหอม กฤษณา15
229 สนประดิพัทธ์174752
230 สมอเทศ118
231 สมอเทศ 1-
232 สมอไทย1-
233 สมอพิเภก1-
234 สะเดา1,2485,492
235 สะเดา ขี้เหล็ก แคนา10-
236 สะเดา ขี้เหล็ก แคนา 1-
237 สะเดา แคนนา1-
238 สะเดา แคนา2-
239 สะเดา แคนา ขี้เหล็ก19-
240 สะเดา,ขี่เหล็ก,ไผ่รวก,มะขาม,ไผ่ซาง12-
241 สะเดา,ขึ้เหล็ก,ไผ่รวก,มะขาม,ไผ่ซาง5-
242 สะเดา,ไผ่รวก,ไผ่ซาง1-
243 สะเดาเทียม4453,218
244 สะตอ1821
245 สัก20,213118,422
246 สัก 21114
247 สัก ประดู่ ยางนา7-
248 สัก ประดู่ ยางนา พะยูง1-
249 สัก พะยูง2-
250 สัก พะยูง แดง ประดู่ป่า ยางนา1-
251 สัก มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
252 สัก ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า แดง1-
253 สัก, ประดู่66568
254 สัก,แดง,ประดู่,พะยูง,ตะเคียนทอง1-
255 สัก,ตะเคียน,แดง,พะยูง,ประดู่2-
256 สัก,ประดู่1401,334
257 สัก,ประดู่,แดง96498
258 สัก,ประดู่ป่า46418
259 สัก,ประดู่ป่า,มะค่าโมง,ยางนา,ตะเคียนทอง79500
260 สัก,พะยุง1998
261 สัก,พะยุง,ประดู่,มะค่า1-
262 สัก,พะยุง,มะค่าโมง12
263 สัก,พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่14
264 สัก,พะยูง1-
265 สัก,พะยูง,ประดู่,แดง,ตะเคียนทอง1-
266 สัก,พะยูง,ประดู่,มะค่า3-
267 สัก,พะยูง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า15
268 สัก,มะค่าโมง,ประดู่ป่า11
269 สัก,ยางนา65996
270 สัก,ยูคาฯ1486
271 สาธร43
272 สำรอง950
273 สำโรง1-
274 เสม็ด15158
275 เสม็ด,กันเกรา433
276 เสลา4-
277 หลุมพอ4063,129
278 หว้า3373
279 เหรียง58546
280 อบเชย15220
281 อินทนิน3-
282 อินทนิล2-
283 อินทนิลน้ำ369
284 อินทนิลบก31139
285 อืนทนิน1-
286 อื่นๆ1-
287 ีรวม110
288 ูประดู่13
289 3171,472
 
รวม
79,307406985.4265
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :