หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามชนิดไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
โครงการ :
No.ชนิดไม้จำนวน
(แปลง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
1 ประดู่ป่า1343
2 ประดู่ป่า พะยูง1-
3 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา1-
4 [ยูคาลิปตัส11
5 lสัก12
6 กระกินยักษ์227
7 กระซิก8496
8 กระถิน1-
9 กระถินณรงค์111700
10 กระถินเทพา8916,923
11 กระถินเทพา 121960
12 กระถินยักษ์37337
13 กระถินลูกผสม6-
14 กระบก5-
15 กฤษณา1871,241
16 กฤษณา และยางพารา12
17 กันเกรา182805
18 กัลปพฤกษ์513
19 ขนุน6-
20 ขี้เหล็ก731
21 ขี้เหล็ก แคนา สะเดา2-
22 ขี้เหล็ก สะเดา2-
23 ขี้เหล็ก,มะขาม,ไผ่รวก,สะเดา,ไผ่ซาง1-
24 ขี้เหล็กบ้าน1373
25 คละชนิดไม้38-
26 คูณ19
27 คูน1-
28 เคี่ยมคะนอง22
29 แคนา243147
30 แคนา สะเดา2-
31 แคนา สะเดา 2-
32 แคป่า1-
33 จามจุรี1124
34 จำปา1-
35 จำปาป่า1911,259
36 จิกนม39
37 เฉียงพร้านางแอ245
38 ชงโค2-
39 ชิงชัน206263
40 แดง9131,871
41 แดง ประดู่ป่า1-
42 แดง พะยูง2-
43 แดง,ประดู่ป่า62431
44 ต.ทอง,สัก31370
45 ตะกู21122
46 ตะเคียน77347
47 ตะเคียนทอง2,0658,217
48 ตะเคียนหิน1992
49 ตะเตียนทอง12
50 ตะแบก1-
51 ตะแบกนา1412
52 ตะแบกเลือด1-
53 ตะเีคียนทอง1-
54 ตำเสา18-
55 เต็ง21
56 ทัง412
57 เทพทาโร854
58 นนทรี1-
59 นนทรีป่า52
60 ประดุ๋1-
61 ประดู่2,46816,921
62 ประดู๋2-
63 ประดู่ 1-
64 ประดู่ พะยูง5-
65 ประดู่ พะยูง ยางนา4-
66 ประดู่,แดง,พะยูง,มะค่าโมง1-
67 ประดู่,พะยูง,แดง2-
68 ประดู่,สัก30325
69 ประดู่บ้าน1313
70 ประดูป่า9108
71 ประดู่ป่า3,23410,424
72 ประดู่ป่า 851
73 ประดู่ป่า แดง1-
74 ประดู่ป่า พะยุง แดง8-
75 ประดู่ป่า พะยูง119-
76 ประดู่ป่า พะยูง ยางนา8-
77 ประดู่ป่า พะยูง สัก4-
78 ประดู่ป่า มะค่าโมง1-
79 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง4-
80 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง1-
81 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง สัก1-
82 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง สัก ยางนา1-
83 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง สัก3-
84 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง สัก ยางนา6-
85 ประดู่ป่า มะค่าโมง สัก ยางนา1-
86 ประดู่ป่า สัก1-
87 ประดู่ป่า,มะค่าโมง1197
88 ประดู่ป่า,สัก1081
89 ปีป19
90 ไผ่7-
91 ไผ่ทุกชนิด3854
92 ไผ่รวก95
93 ไผ่หวาน22
94 ฝาง2-
95 พยุง4-
96 พลับ1-
97 พะยอม4492,067
98 พะยุง841
99 พะยุง,ประดู่,มะค่า1-
100 พะยุง,ประดู่,สัก14
101 พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า412
102 พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า,สัก537
103 พะยูง4,77511,394
104 พะยูง แดง1-
105 พะยูง ประดู่6-
106 พะยูง ประดู่ป่า11-
107 พะยูง ยางนา3-
108 พะยูง ยางนา ประดู่ สัก1-
109 พะยูง ยางนา ประดู่1-
110 พะยูง ยางนา ประดู่ สัก3-
111 พะยูง ยางนา สัก3-
112 พะยูง สัก4-
113 พะยูง สัก ประดู่ มะค่าโมง9-
114 พะยูง สัก ประดู่ป่า53-
115 พะยูง สัก ประดู่ป่า มะค่าโมง1-
116 พะยูง สัก ยางนา1-
117 พะยูง,ชิงชัน38151
118 พะยูง,แดง,ประดู่,มะค่าโมง,ตะเคียนทอง1-
119 พะยูง,ประดู่24
120 พะยูง,ประดู่,แดง,ตะเคียนทอง1-
121 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง5-
122 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง,แดง3-
123 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง,แดง,ยางนา1-
124 พะยูง,ประดู่,มะค่า4-
125 พะยูง,ประดู่,สัก22
126 พะยูง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า48
127 พะยูง,ยางนา1-
128 พะยูง,สัก14
129 พะยููง17
130 พิลังกาสา1-
131 เพกา3574
132 มะกอกป่า1-
133 มะขาม35260
134 มะขามป้อม9065
135 มะขามเปรี้ยว21-
136 มะค่า26360
137 มะค่า,พะยูง,แดง,ประดู่1-
138 มะค่าดมง ประดู่ป่า1-
139 มะค่าแต้649
140 มะค่าโมง1,8805,550
141 มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
142 มะค่าโมง ประดู่ป่า 1-
143 มะค่าโมง พะยูง สัก8-
144 มะค่าโมง พะยูง สัก ยางนา1-
145 มะรุม9-
146 มะหาด3-
147 มะฮอกกกานี1-
148 มะฮอกกานี2011,021
149 มะฮอกกานีใบใหญ่6671,759
150 มะฮฮกกานี10120
151 ไม้ประดู่9120
152 ยมหอม60136
153 ยมหิน3-
154 ยอบ้าน1-
155 ยาง12128
156 ยางแดง4237
157 ยางนา3,1327,788
158 ยางนา พะยูง1-
159 ยางนา พะยูง ประดู่2-
160 ยางนา พะยูง สัก1-
161 ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
162 ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า พะยูง1-
163 ยางนา สัก พะยูง5-
164 ยางนา,ตะเคียน,กันเกรา,ชิงชัน,พะยอม,พะยูง,ประดู่,มะค่า1-
165 ยางนา,มะค่าโมง30389
166 ยางนา,สัก,ประดู่12
167 ยางพรารา11
168 ยางพารา69612,099
169 ยา่งพารา221
170 ยางพารา 235
171 ยุคาฯ สัก11
172 ยูคา13
173 ยูคา ขี้เหล็ก1-
174 ยูคา ขี้เหล็ก แคนา1-
175 ยูคา ขี้เหล็ก สะเดา1-
176 ยูคา แคนา4-
177 ยูคา สะเดา13-
178 ยูคา สะเดา 2-
179 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก6-
180 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา56-
181 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา 9-
182 ยูคา สะเดา แคนา2-
183 ยูคา สะเดา แคนา 1-
184 ยูคา สะเดา ชี้เหล็ก แคนา2-
185 ยูคา สะเดาขี้เหล็ก แคนา1-
186 ยูคาฯ5965,439
187 ยูคาฯ ขี้เหล็ก1-
188 ยูคาฯ แคนา สะเดา1-
189 ยูคาฯ สัก1023
190 ยูคาฯสัก11
191 ยูคาลิปตัส11,25971,075
192 ยูคาลิปตัส 36
193 ยููคาฯ ขี้เหล็ก แคนา สะเดา1-
194 รวม14
195 รวมพื่้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ226
196 รวมพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ36311
197 รวมพื้นทีทีเข้าร่วมโครงการฯ115
198 รัง7-
199 ราชพฤกษ์81
200 สนทะเล1-
201 สนประดิพัท์ ยมหอม กฤษณา15
202 สนประดิพัทธ์55218
203 สมอเทศ118
204 สมอเทศ 1-
205 สมอไทย1-
206 สมอพิเภก1-
207 สะเดา9514,405
208 สะเดา ขี้เหล็ก แคนา10-
209 สะเดา ขี้เหล็ก แคนา 1-
210 สะเดา แคนนา1-
211 สะเดา แคนา2-
212 สะเดา แคนา ขี้เหล็ก19-
213 สะเดา,ขี่เหล็ก,ไผ่รวก,มะขาม,ไผ่ซาง12-
214 สะเดา,ขึ้เหล็ก,ไผ่รวก,มะขาม,ไผ่ซาง5-
215 สะเดา,ไผ่รวก,ไผ่ซาง1-
216 สะเดาเทียม2831,991
217 สะตอ913
218 สัก14,89292,182
219 สัก 21114
220 สัก ประดู่ ยางนา7-
221 สัก ประดู่ ยางนา พะยูง1-
222 สัก พะยูง2-
223 สัก พะยูง แดง ประดู่ป่า ยางนา1-
224 สัก มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
225 สัก ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า แดง1-
226 สัก, ประดู่66568
227 สัก,แดง,ประดู่,พะยูง,ตะเคียนทอง1-
228 สัก,ตะเคียน,แดง,พะยูง,ประดู่2-
229 สัก,ประดู่1401,334
230 สัก,ประดู่,แดง96498
231 สัก,ประดู่ป่า46418
232 สัก,ประดู่ป่า,มะค่าโมง,ยางนา,ตะเคียนทอง79500
233 สัก,พะยุง1998
234 สัก,พะยุง,ประดู่,มะค่า1-
235 สัก,พะยุง,มะค่าโมง12
236 สัก,พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่14
237 สัก,พะยูง,ประดู่,แดง,ตะเคียนทอง1-
238 สัก,พะยูง,ประดู่,มะค่า3-
239 สัก,พะยูง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า15
240 สัก,มะค่าโมง,ประดู่ป่า11
241 สัก,ยางนา64989
242 สัก,ยูคาฯ1486
243 สาธร2-
244 สำรอง950
245 เสม็ด574
246 เสม็ด,กันเกรา433
247 เสลา2-
248 หลุมพอ149688
249 หว้า1473
250 เหรียง1020
251 อินทนิน3-
252 อินทนิล2-
253 อินทนิลน้ำ349
254 อินทนิลบก2254
255 อืนทนิน1-
256 ูประดู่13
257 7956
 
รวม
53,637277547.032
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :