หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามชนิดไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
โครงการ :
No.ชนิดไม้จำนวน
(แปลง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
1 ประดู่ป่า1343
2 ประดู่ป่า พะยูง1-
3 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา1-
4 [ยูคาลิปตัส11
5 lสัก12
6 กระกินยักษ์227
7 กระซิก110142
8 กระถิน1-
9 กระถินณรงค์111665
10 กระถินเทพา9567,546
11 กระถินเทพา 121960
12 กระถินยักษ์37337
13 กระถินลูกผสม6-
14 กระบก5-
15 กระพี้26
16 กระพี้เขาควาย26
17 กฤษณา1961,283
18 กฤษณา และยางพารา12
19 ก่อ11
20 กันเกรา204972
21 กัลปพฤกษ์513
22 ขนุน6-
23 ขี้เหล็ก764
24 ขี้เหล็ก แคนา สะเดา2-
25 ขี้เหล็ก สะเดา2-
26 ขี้เหล็ก,มะขาม,ไผ่รวก,สะเดา,ไผ่ซาง1-
27 ขี้เหล็กบ้าน1373
28 ขุนไม้16
29 คละชนิดไม้54173
30 คูณ19
31 คูน1-
32 เคี่ยม6107
33 เคี่ยมคะนอง32
34 แคนา265186
35 แคนา สะเดา2-
36 แคนา สะเดา 2-
37 แคป่า1-
38 จามจุรี1225
39 จำปา1-
40 จำปาป่า2131,545
41 จิก110
42 จิกนม39
43 เฉียงพร้านางแอ245
44 ชงโค2-
45 ชิงชัน262266
46 แดง1,0301,943
47 แดง ประดู่ป่า1-
48 แดง พะยูง2-
49 แดง,ประดู่ป่า62431
50 ต.ทอง,สัก31370
51 ตะกู22125
52 ตะเคียน77347
53 ตะเคียนทอง2,45511,099
54 ตะเคียนหิน2093
55 ตะเตียนทอง12
56 ตะแบก1-
57 ตะแบกนา2317
58 ตะแบกเลือด1-
59 ตะเีคียนทอง1-
60 ตาเสือ117
61 ตำเสา18-
62 เต็ง31
63 ทัง412
64 เทพทาโร854
65 นนทรี1-
66 นนทรีป่า62
67 นางพญาเสือโครง11
68 ประดุ๋1-
69 ประดู่2,46916,923
70 ประดู่1-
71 ประดู๋2-
72 ประดู่ 1-
73 ประดู่ พะยูง5-
74 ประดู่ พะยูง ยางนา4-
75 ประดู่,แดง,พะยูง,มะค่าโมง1-
76 ประดู่,พะยูง,แดง2-
77 ประดู่,สัก30325
78 ประดู่บ้าน10738
79 ประดูป่า9108
80 ประดู่ป่า3,82311,683
81 ประดู่ป่า 851
82 ประดู่ป่า แดง1-
83 ประดู่ป่า พะยุง แดง8-
84 ประดู่ป่า พะยูง119-
85 ประดู่ป่า พะยูง ยางนา8-
86 ประดู่ป่า พะยูง สัก4-
87 ประดู่ป่า มะค่าโมง1-
88 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง4-
89 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง1-
90 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง สัก1-
91 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง สัก ยางนา1-
92 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง สัก3-
93 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง สัก ยางนา6-
94 ประดู่ป่า มะค่าโมง สัก ยางนา1-
95 ประดู่ป่า สัก1-
96 ประดู่ป่า,มะค่าโมง1197
97 ประดู่ป่า,สัก1081
98 ปีป19
99 ไผ่7-
100 ไผ่ซาง8183
101 ไผ่ทุกชนิด4364
102 ไผ่รวก95
103 ไผ่หวาน22
104 ฝาง2-
105 พยุง4-
106 พลวง17
107 พลับ1-
108 พะยอม5442,942
109 พะยุง841
110 พะยุง,ประดู่,มะค่า1-
111 พะยุง,ประดู่,สัก14
112 พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า412
113 พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า,สัก537
114 พะยูง6,08618,947
115 พะยูง แดง1-
116 พะยูง ประดู่6-
117 พะยูง ประดู่ป่า11-
118 พะยูง ยางนา3-
119 พะยูง ยางนา ประดู่ สัก1-
120 พะยูง ยางนา ประดู่1-
121 พะยูง ยางนา ประดู่ สัก3-
122 พะยูง ยางนา สัก3-
123 พะยูง สัก4-
124 พะยูง สัก ประดู่ มะค่าโมง9-
125 พะยูง สัก ประดู่ป่า53-
126 พะยูง สัก ประดู่ป่า มะค่าโมง1-
127 พะยูง สัก ยางนา1-
128 พะยูง,ชิงชัน38151
129 พะยูง,แดง,ประดู่,มะค่าโมง,ตะเคียนทอง1-
130 พะยูง,ประดู่24
131 พะยูง,ประดู่,แดง,ตะเคียนทอง1-
132 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง5-
133 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง,แดง3-
134 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง,แดง,ยางนา1-
135 พะยูง,ประดู่,มะค่า4-
136 พะยูง,ประดู่,สัก22
137 พะยูง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า48
138 พะยูง,ยางนา1-
139 พะยูง,สัก14
140 พะยููง17
141 พิลังกาสา1-
142 เพกา3574
143 มะกอกป่า1-
144 มะขาม359241
145 มะขามป้อม9065
146 มะขามเปรี้ยว21-
147 มะค่า26360
148 มะค่า,พะยูง,แดง,ประดู่1-
149 มะค่าดมง ประดู่ป่า1-
150 มะค่าแต้949
151 มะค่าโมง2,2215,915
152 มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
153 มะค่าโมง ประดู่ป่า 1-
154 มะค่าโมง พะยูง สัก8-
155 มะค่าโมง พะยูง สัก ยางนา1-
156 มะรุม9-
157 มะหาด41
158 มะฮอกกกานี1-
159 มะฮอกกานี2011,021
160 มะฮอกกานีใบใหญ่9654,705
161 มะฮฮกกานี10120
162 ไม้ประดู่9120
163 ยมหอม62141
164 ยมหิน52
165 ยอบ้าน1-
166 ยาง12128
167 ยางแดง4437
168 ยางนา3,87610,428
169 ยางนา พะยูง1-
170 ยางนา พะยูง ประดู่2-
171 ยางนา พะยูง สัก1-
172 ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
173 ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า พะยูง1-
174 ยางนา สัก พะยูง5-
175 ยางนา,ตะเคียน,กันเกรา,ชิงชัน,พะยอม,พะยูง,ประดู่,มะค่า1-
176 ยางนา,มะค่าโมง30389
177 ยางนา,สัก,ประดู่12
178 ยางพรารา11
179 ยางพารา71112,374
180 ยา่งพารา221
181 ยางพารา 235
182 ยุคาฯ สัก11
183 ยูคา13
184 ยูคา ขี้เหล็ก1-
185 ยูคา ขี้เหล็ก แคนา1-
186 ยูคา ขี้เหล็ก สะเดา1-
187 ยูคา แคนา4-
188 ยูคา สะเดา13-
189 ยูคา สะเดา 2-
190 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก6-
191 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา56-
192 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา 9-
193 ยูคา สะเดา แคนา2-
194 ยูคา สะเดา แคนา 1-
195 ยูคา สะเดา ชี้เหล็ก แคนา2-
196 ยูคา สะเดาขี้เหล็ก แคนา1-
197 ยูคาฯ5965,439
198 ยูคาฯ ขี้เหล็ก1-
199 ยูคาฯ แคนา สะเดา1-
200 ยูคาฯ สัก1023
201 ยูคาฯสัก11
202 ยูคาลิปตัส11,73978,738
203 ยูคาลิปตัส 36
204 ยููคาฯ ขี้เหล็ก แคนา สะเดา1-
205 รวม14
206 รวมพื่้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ226
207 รวมพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ37313
208 รวมพื้นทีทีเข้าร่วมโครงการฯ115
209 รัง7-
210 ราชพฤกษ์81
211 สนทะเล249
212 สนประดิพัท์ ยมหอม กฤษณา15
213 สนประดิพัทธ์64380
214 สมอเทศ118
215 สมอเทศ 1-
216 สมอไทย1-
217 สมอพิเภก1-
218 สะเดา1,0574,928
219 สะเดา ขี้เหล็ก แคนา10-
220 สะเดา ขี้เหล็ก แคนา 1-
221 สะเดา แคนนา1-
222 สะเดา แคนา2-
223 สะเดา แคนา ขี้เหล็ก19-
224 สะเดา,ขี่เหล็ก,ไผ่รวก,มะขาม,ไผ่ซาง12-
225 สะเดา,ขึ้เหล็ก,ไผ่รวก,มะขาม,ไผ่ซาง5-
226 สะเดา,ไผ่รวก,ไผ่ซาง1-
227 สะเดาเทียม3432,667
228 สะตอ1316
229 สัก16,541100,647
230 สัก 21114
231 สัก ประดู่ ยางนา7-
232 สัก ประดู่ ยางนา พะยูง1-
233 สัก พะยูง2-
234 สัก พะยูง แดง ประดู่ป่า ยางนา1-
235 สัก มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
236 สัก ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า แดง1-
237 สัก, ประดู่66568
238 สัก,แดง,ประดู่,พะยูง,ตะเคียนทอง1-
239 สัก,ตะเคียน,แดง,พะยูง,ประดู่2-
240 สัก,ประดู่1401,334
241 สัก,ประดู่,แดง96498
242 สัก,ประดู่ป่า46418
243 สัก,ประดู่ป่า,มะค่าโมง,ยางนา,ตะเคียนทอง79500
244 สัก,พะยุง1998
245 สัก,พะยุง,ประดู่,มะค่า1-
246 สัก,พะยุง,มะค่าโมง12
247 สัก,พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่14
248 สัก,พะยูง,ประดู่,แดง,ตะเคียนทอง1-
249 สัก,พะยูง,ประดู่,มะค่า3-
250 สัก,พะยูง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า15
251 สัก,มะค่าโมง,ประดู่ป่า11
252 สัก,ยางนา64989
253 สัก,ยูคาฯ1486
254 สาธร31
255 สำรอง950
256 เสม็ด574
257 เสม็ด,กันเกรา433
258 เสลา2-
259 หลุมพอ2171,740
260 หว้า1673
261 เหรียง37367
262 อินทนิน3-
263 อินทนิล2-
264 อินทนิลน้ำ349
265 อินทนิลบก2662
266 อืนทนิน1-
267 อื่นๆ1-
268 ูประดู่13
269 151734
 
รวม
60,420317968.376
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :