หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
โครงการ :
No.ปีที่สำรวจจำนวน
(แปลง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
1 2533111-1-25
2 2537213-2-0
3 2538217-3-73
4 254213-2-85
5 254315-0-0
6 2544140-0-0
7 2547222-0-0
8 2548210-0-0
9 25501683,516-2-57.5
10 25512433,797-2-94
11 25522924,505-0-23
12 25533,07723,369-3-7
13 255411,72091,865-2-5.2
14 25551,54815,681-0-74
15 25561,76623,420-3-69
16 25571,14911,344-1-15
17 25581,96121,642-3-94
18 25595404,732-0-96.51
19 25608,88773,823-1-5
20 25617,91677,903-3-11.4
21 25629027,737-0-28
 
รวม
40,181363,463-3-62.61
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :