หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
โครงการ :
No.ปีที่สำรวจจำนวน
(แปลง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
1 -11-
2 61110-0-0
3 25613-0-0
4 260114-3-33
5 2533111-1-25
6 2537213-2-0
7 2538217-3-73
8 254315-0-0
9 2544140-0-0
10 2547222-0-0
11 2548210-0-0
12 25501683,516-2-57.5
13 25512433,797-2-94
14 25522924,505-0-23
15 25533,07723,369-3-7
16 255411,72091,865-2-5.2
17 25551,54815,681-0-74
18 25561,76523,416-3-69
19 25571,14911,344-1-15
20 25581,96121,642-3-94
21 25595384,647-0-96.51
22 25608,72430,549-0-4.9
23 25612,28425,066-0-4
 
รวม
33,484259,549-3-75.11
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :