หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
โครงการ :
No.ปีที่สำรวจจำนวน
(แปลง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
1 61235-0-0
2 561129-0-0
3 2533111-1-25
4 2537213-2-0
5 2538217-3-73
6 254213-2-85
7 254315-0-0
8 2544140-0-0
9 2547222-0-0
10 2548210-0-0
11 25501683,516-2-57.5
12 25512433,797-2-94
13 25522924,505-0-23
14 25533,07723,369-3-7
15 255411,72091,865-2-5.2
16 25551,54815,681-0-74
17 25561,76623,420-3-69
18 25571,14911,344-1-15
19 25581,96121,642-3-94
20 25595404,732-0-96.51
21 25606,52248,929-3-99
22 25616,20159,981-2-62
23 25622892,173-0-51
 
รวม
35,491315,148-2-30.21
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :