หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
โครงการ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้โครงการ
(แปลง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 5024,300-2-46
   - เชียงใหม่2652,389-1-80
   - ลำพูน2371,911-0-66
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 2,41018,913-3-3
   - พะเยา7194,369-0-79
   - เชียงราย1,69114,544-2-24
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) 3,91527,296-3-67.41
   - ลำปาง2,87519,495-2-65.6
   - อุตรดิตถ์1,0407,801-1-1.81
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 1,0999,072-3-26
   - กำแพงเพชร1301,521-0-0
   - ตาก6374,940-0-76
   - สุโขทัย3322,611-2-50
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 5436,595-3-85
   - พระนครศรีอยุธยา316-0-0
   - อ่างทอง779-0-0
   - ลพบุรี1742,664-0-0
   - สิงห์บุรี938-2-94
   - ชัยนาท1171,274-0-0
   - สระบุรี2332,524-0-91
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 3,77139,208-1-33.3
   - บึงกาฬ5456,993-0-66
   - หนองบัวลำภู5655,570-0-16
   - อุดรธานี1,00810,647-3-13.3
   - เลย9247,934-2-84
   - หนองคาย7298,062-2-54
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 5,53442,111-3-82
   - ขอนแก่น1,78614,412-2-60
   - มหาสารคาม8436,433-0-5
   - ร้อยเอ็ด1,3398,276-0-70
   - กาฬสินธุ์8467,112-1-5
   - มุกดาหาร7205,877-3-42
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 1,49813,230-2-70
   - นครราชสีมา5455,724-0-31
   - บุรีรัมย์2021,365-0-0
   - สุรินทร์2562,342-0-89
   - ชัยภูมิ4953,799-1-50
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 85513,718-3-44.3
   - ชลบุรี641,679-2-60
   - ระยอง3584,887-2-54.2
   - จันทบุรี3656,081-0-0
   - ตราด681,070-2-30.1
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 5086,138-0-48
   - สมุทรปราการ180-0-0
   - ราชบุรี1321,494-1-48
   - กาญจนบุรี2132,670-3-0
   - สุพรรณบุรี1351,799-0-0
   - นครปฐม2794-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 7076,765-1-6
   - สุราษฎร์ธานี4884,721-1-39
   - ระนอง32409-0-0
   - ชุมพร1871,634-3-67
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 9097,890-2-6.6
   - นครศรีธรรมราช5485,231-3-46.6
   - ตรัง1161,175-0-36
   - พัทลุง2451,483-2-24
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 4732,754-2-47
   - สงขลา4202,106-2-47
   - สตูล50639-0-0
   - ปัตตานี39-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 2881,181-2-62
   - แม่ฮ่องสอน2881,181-2-62
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 1,2057,497-0-23
   - แพร่5363,061-1-73
   - น่าน6694,435-2-50
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 3,13134,890-3-76.7
   - นครสวรรค์1,16913,901-0-61
   - อุทัยธานี1,04512,081-1-14.5
   - พิจิตร9178,908-2-1.2
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 1,69316,509-0-16.9
   - พิษณุโลก1,0867,131-0-80.9
   - เพชรบูรณ์6079,377-3-36
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 1,96515,256-2-8
   - สกลนคร1,2409,779-3-71
   - นครพนม7255,476-2-37
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 2,91223,800-2-87
   - ศรีสะเกษ7563,500-1-1
   - อุบลราชธานี1,08010,193-2-33
   - ยโสธร5184,435-1-20
   - อำนาจเจริญ5585,671-2-33
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 7198,203-1-35
   - ฉะเชิงเทรา981,422-3-48
   - ปราจีนบุรี3173,531-3-39
   - นครนายก39327-2-48
   - สระแก้ว2652,921-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 3404,161-1-72
   - สมุทรสงคราม33682-1-37
   - เพชรบุรี1912,101-0-0
   - ประจวบคีรีขันธ์1161,378-0-35
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 2653,422-0-65
   - กระบี่1821,966-0-59
   - พังงา43804-0-0
   - ภูเก็ต40652-0-6
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 2492,227-1-20
   - ยะลา29213-0-0
   - นราธิวาส2202,014-1-20
รวม
35,491315,148-2-30.21
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :