หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
โครงการ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้โครงการ
(แปลง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 8277,254-2-52.4
   - เชียงใหม่4344,103-2-16
   - ลำพูน3933,151-0-36.4
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 2,92022,717-3-78
   - พะเยา9326,354-0-90
   - เชียงราย1,98816,363-2-88
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) 4,84933,851-2-42.15
   - ลำปาง3,54723,437-3-71.6
   - อุตรดิตถ์1,30210,413-2-70.55
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 1,63814,837-0-2
   - กำแพงเพชร3154,330-0-0
   - ตาก7896,447-2-52
   - สุโขทัย5344,059-1-50
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 7419,598-0-8
   - ปทุมธานี118-0-0
   - พระนครศรีอยุธยา545-0-0
   - อ่างทอง14130-0-0
   - ลพบุรี2504,015-1-19
   - สิงห์บุรี1599-1-98
   - ชัยนาท1662,077-0-0
   - สระบุรี2903,213-0-91
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 4,51748,452-1-88.33
   - บึงกาฬ6809,317-1-28
   - หนองบัวลำภู6776,783-3-93
   - อุดรธานี1,20612,971-3-74.33
   - เลย1,0679,299-1-62
   - หนองคาย88710,079-3-31
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 6,36650,894-2-41
   - ขอนแก่น1,93015,725-2-50
   - มหาสารคาม1,0107,668-3-43
   - ร้อยเอ็ด1,55312,339-1-89
   - กาฬสินธุ์9748,105-3-50
   - มุกดาหาร8997,054-3-9
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 1,87517,029-1-93
   - นครราชสีมา7437,951-1-8
   - บุรีรัมย์2311,765-0-0
   - สุรินทร์3373,118-3-35
   - ชัยภูมิ5644,194-1-50
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 1,09817,445-1-10.3
   - ชลบุรี912,489-0-78
   - ระยอง4526,016-1-24.2
   - จันทบุรี4377,314-0-0
   - ตราด1181,625-3-8.1
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 92110,345-3-11
   - สมุทรปราการ180-0-0
   - ราชบุรี2752,702-2-48
   - กาญจนบุรี2943,947-2-82
   - สุพรรณบุรี2192,793-1-81
   - นครปฐม132822-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 9069,165-3-6
   - สุราษฎร์ธานี5985,883-3-39
   - ระนอง51809-0-0
   - ชุมพร2572,472-3-67
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 1,20310,984-3-97.6
   - นครศรีธรรมราช6606,592-0-68.6
   - ตรัง1842,058-0-36
   - พัทลุง3592,334-2-93
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 7104,814-3-5
   - สงขลา6273,871-2-3
   - สตูล73900-3-22
   - ปัตตานี1042-1-80
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 4601,581-2-62
   - แม่ฮ่องสอน4601,581-2-62
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 1,5409,983-1-40
   - แพร่7774,950-0-21
   - น่าน7635,033-1-19
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 3,56140,454-3-76.7
   - นครสวรรค์1,33715,699-0-61
   - อุทัยธานี1,16514,074-1-14.5
   - พิจิตร1,05910,681-2-1.2
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 2,03222,081-0-16.9
   - พิษณุโลก1,3229,618-0-80.9
   - เพชรบูรณ์71012,462-3-36
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 2,40219,450-2-33
   - สกลนคร1,49012,194-1-14
   - นครพนม9127,256-1-19
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 3,56829,601-1-43
   - ศรีสะเกษ9724,844-0-66
   - อุบลราชธานี1,11410,722-2-33
   - ยโสธร7156,027-3-20
   - อำนาจเจริญ7678,006-3-24
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 1,19014,572-2-74
   - ฉะเชิงเทรา1802,660-1-58
   - ปราจีนบุรี5436,264-2-68
   - นครนายก51434-2-48
   - สระแก้ว4165,213-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 4305,595-2-72
   - สมุทรสงคราม41882-2-37
   - เพชรบุรี2292,814-0-0
   - ประจวบคีรีขันธ์1601,899-0-35
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 2934,032-2-90
   - กระบี่1902,239-0-59
   - พังงา55945-0-0
   - ภูเก็ต48848-2-31
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 3463,181-1-20
   - ยะลา59464-0-0
   - นราธิวาส2872,717-1-20
รวม
44,393407,927-2-62.38
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :