หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
โครงการ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้โครงการ
(แปลง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) 4643,324-0-85.7
   - ลำปาง3211,888-0-87.7
   - อุตรดิตถ์1431,435-3-98
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 26187-2-9
   - กำแพงเพชร654-0-0
   - ตาก967-2-9
   - สุโขทัย1166-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 1148-0-0
   - ชัยนาท1148-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 2595,045-0-0
   - บึงกาฬ631,539-3-26
   - หนองบัวลำภู11206-2-53
   - อุดรธานี1392,566-2-17
   - เลย12195-2-23
   - หนองคาย34536-1-81
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 325-3-44
   - มหาสารคาม110-3-44
   - ร้อยเอ็ด215-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 114-0-0
   - สุรินทร์114-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 45441-2-0
   - ราชบุรี44441-2-0
   - กาญจนบุรี1-
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 221-1-20
   - สุราษฎร์ธานี221-1-20
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 1165-3-15
   - สงขลา1165-3-15
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 2643,399-0-0
   - นครสวรรค์811,117-0-0
   - อุทัยธานี1071,333-0-0
   - พิจิตร76949-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 3372,104-3-66
   - พิษณุโลก3071,204-2-0
   - เพชรบูรณ์30900-1-66
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 46595-0-88
   - สกลนคร537-0-25
   - นครพนม41558-0-63
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 1-
   - กระบี่1-
รวม
1,46015,372-1-27.7
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :