หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
โครงการ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้โครงการ
(แปลง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 1811,362-1-47
   - เชียงใหม่81823-2-0
   - ลำพูน100538-3-47
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 1,82415,127-0-67
   - พะเยา3921,989-1-49
   - เชียงราย1,43213,137-3-18
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) 2,88520,632-3-34.01
   - ลำปาง2,34517,003-1-58.2
   - อุตรดิตถ์5403,629-1-75.81
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 7065,773-2-50
   - กำแพงเพชร40536-0-0
   - ตาก4743,656-0-0
   - สุโขทัย1921,581-2-50
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 3444,023-0-0
   - พระนครศรีอยุธยา214-0-0
   - อ่างทอง110-0-0
   - ลพบุรี931,688-0-0
   - สิงห์บุรี212-0-0
   - ชัยนาท96814-0-0
   - สระบุรี1501,485-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 2,48526,603-1-7.7
   - บึงกาฬ3954,878-0-0
   - หนองบัวลำภู3383,523-3-94
   - อุดรธานี6357,176-0-5.7
   - เลย7366,043-0-33
   - หนองคาย3814,982-0-75
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 3,59526,333-3-6
   - ขอนแก่น1,39210,672-2-35
   - มหาสารคาม5083,416-3-24
   - ร้อยเอ็ด9616,152-3-61
   - กาฬสินธุ์3872,830-3-91
   - มุกดาหาร3473,260-1-95
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 8987,432-3-7
   - นครราชสีมา3563,646-1-57
   - บุรีรัมย์151707-0-0
   - สุรินทร์40201-0-0
   - ชัยภูมิ3512,878-1-50
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 66111,443-1-85.2
   - ชลบุรี30917-3-4
   - ระยอง2423,744-2-16.2
   - จันทบุรี3315,887-0-0
   - ตราด58894-0-65
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 2223,358-3-53
   - สมุทรปราการ2280-0-0
   - ราชบุรี31573-0-53
   - กาญจนบุรี1301,480-3-0
   - สุพรรณบุรี591,025-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 3693,559-1-73
   - สุราษฎร์ธานี2812,731-1-23
   - ชุมพร88828-0-50
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 6015,352-0-95.6
   - นครศรีธรรมราช4093,935-0-59.6
   - ตรัง89791-0-36
   - พัทลุง103626-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 3332,187-1-32
   - สงขลา2881,585-1-32
   - สตูล45602-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 125485-0-50
   - แม่ฮ่องสอน125485-0-50
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 7054,001-3-3
   - แพร่4242,372-1-73
   - น่าน2811,629-1-30
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 2,57229,342-1-82.7
   - นครสวรรค์1,00011,808-2-17
   - อุทัยธานี80710,123-1-64.5
   - พิจิตร7657,410-2-1.2
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 1,19912,326-2-79.9
   - พิษณุโลก7225,504-1-13.9
   - เพชรบูรณ์4776,822-1-66
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 1,3959,803-1-25
   - สกลนคร9386,727-0-0
   - นครพนม4573,076-1-25
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 1,59312,735-3-93
   - ศรีสะเกษ4041,629-0-0
   - อุบลราชธานี7567,285-3-93
   - ยโสธร2052,023-0-0
   - อำนาจเจริญ2281,798-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 2983,950-2-96
   - ฉะเชิงเทรา54518-0-48
   - ปราจีนบุรี1592,117-0-0
   - นครนายก1559-2-48
   - สระแก้ว701,256-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 1181,774-0-0
   - เพชรบุรี67740-0-0
   - ประจวบคีรีขันธ์511,034-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 2382,813-2-0
   - กระบี่1621,503-2-0
   - พังงา37694-0-0
   - ภูเก็ต39616-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 2081,727-1-20
   - ยะลา1958-0-0
   - นราธิวาส1891,669-1-20
รวม
23,555212,151-0-7.11
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :