หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
โครงการ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้โครงการ
(แปลง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 3442,858-3-18
   - เชียงใหม่1691,858-2-58
   - ลำพูน1751,000-0-60
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 2,36318,296-2-95
   - พะเยา7234,299-0-61
   - เชียงราย1,64013,997-2-34
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) 3,74424,750-1-25.01
   - ลำปาง2,85418,436-0-93.2
   - อุตรดิตถ์8906,314-0-31.81
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 1,2269,267-3-52
   - กำแพงเพชร1431,428-2-0
   - ตาก6795,195-3-2
   - สุโขทัย4042,643-2-50
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 4525,502-0-0
   - ปทุมธานี118-0-0
   - พระนครศรีอยุธยา316-0-0
   - อ่างทอง574-0-0
   - ลพบุรี1382,297-0-0
   - สิงห์บุรี312-0-0
   - ชัยนาท991,274-0-0
   - สระบุรี2031,811-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 3,11030,514-0-23.7
   - บึงกาฬ5016,074-1-0
   - หนองบัวลำภู4243,723-3-94
   - อุดรธานี8258,744-2-17.7
   - เลย8426,252-2-56
   - หนองคาย5185,718-2-56
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 4,76434,325-1-55
   - ขอนแก่น1,60812,315-3-89
   - มหาสารคาม7835,688-1-9
   - ร้อยเอ็ด1,0906,296-3-61
   - กาฬสินธุ์7456,038-2-71
   - มุกดาหาร5383,985-2-25
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 1,4058,080-3-7
   - นครราชสีมา5053,846-1-57
   - บุรีรัมย์202807-0-0
   - สุรินทร์154349-0-0
   - ชัยภูมิ5443,078-1-50
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 83511,743-1-85.2
   - ชลบุรี52992-3-4
   - ระยอง3283,819-2-16.2
   - จันทบุรี3815,962-0-0
   - ตราด74969-0-65
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 6415,200-2-53
   - สมุทรปราการ180-0-0
   - ราชบุรี1951,514-3-53
   - กาญจนบุรี2442,090-3-0
   - สุพรรณบุรี1271,315-0-0
   - นครปฐม74200-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 8184,873-0-93
   - สุราษฎร์ธานี5553,288-0-43
   - ระนอง40150-0-0
   - ชุมพร2231,435-0-50
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 9315,932-2-22.6
   - นครศรีธรรมราช5424,075-0-59.6
   - ตรัง130871-0-36
   - พัทลุง259986-1-27
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 5792,676-2-57
   - สงขลา5232,030-2-57
   - สตูล52637-0-0
   - ปัตตานี49-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 359679-2-62
   - แม่ฮ่องสอน359679-2-62
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 1,1935,201-3-3
   - แพร่5993,032-1-73
   - น่าน5942,169-1-30
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 3,25135,544-2-34.7
   - นครสวรรค์1,22213,952-2-17
   - อุทัยธานี1,07212,297-2-14.5
   - พิจิตร9579,294-2-3.2
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 1,65714,442-3-79.9
   - พิษณุโลก1,1337,020-2-13.9
   - เพชรบูรณ์5247,422-1-66
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 2,02514,802-0-65
   - สกลนคร1,2377,980-2-8
   - นครพนม7886,821-2-57
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 2,23513,973-3-28
   - ศรีสะเกษ6242,223-1-80
   - อุบลราชธานี9767,618-1-48
   - ยโสธร2952,234-0-0
   - อำนาจเจริญ3401,898-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 6554,040-2-96
   - ฉะเชิงเทรา61518-0-48
   - ปราจีนบุรี3422,207-0-0
   - นครนายก2659-2-48
   - สระแก้ว2261,256-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 3092,201-0-0
   - เพชรบุรี1591,102-0-0
   - ประจวบคีรีขันธ์1501,099-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 2822,813-2-0
   - กระบี่1791,503-2-0
   - พังงา55694-0-0
   - ภูเก็ต48616-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 3061,827-1-20
   - ยะลา4558-0-0
   - นราธิวาส2611,769-1-20
รวม
33,484259,549-3-75.11
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :