หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
โครงการ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้โครงการ
(แปลง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 9638,253-1-60.4
   - เชียงใหม่5414,904-2-63
   - ลำพูน4223,348-2-97.4
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 3,16324,911-1-26.1
   - พะเยา1,0257,304-0-51.1
   - เชียงราย2,13817,607-0-75
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) 5,09935,278-2-1.25
   - ลำปาง3,61723,908-0-99.7
   - อุตรดิตถ์1,48211,370-1-1.55
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 2,11621,154-0-79
   - กำแพงเพชร5147,946-1-35
   - ตาก9267,376-2-52
   - สุโขทัย6765,831-0-92
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 87310,910-0-71
   - ปทุมธานี118-0-0
   - พระนครศรีอยุธยา545-0-0
   - อ่างทอง27202-0-0
   - ลพบุรี2954,715-1-82
   - สิงห์บุรี1599-1-98
   - ชัยนาท1662,077-0-0
   - สระบุรี3643,753-0-91
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 4,95454,024-3-75.33
   - บึงกาฬ76610,134-1-28
   - หนองบัวลำภู7267,222-3-93
   - อุดรธานี1,31614,623-3-35.33
   - เลย1,12910,143-2-69
   - หนองคาย1,01711,900-0-50
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 6,05248,266-3-34
   - ขอนแก่น2,05616,117-3-50
   - มหาสารคาม1,1469,169-1-15
   - ร้อยเอ็ด1,77213,571-3-62
   - กาฬสินธุ์1,0789,407-3-7
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 3,12927,327-1-28
   - นครราชสีมา1,05511,177-0-31
   - บุรีรัมย์4383,520-0-71
   - สุรินทร์5264,175-3-35
   - ชัยภูมิ1,1108,454-0-91
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 1,32121,074-2-91.3
   - ชลบุรี1053,100-1-84
   - ระยอง5777,502-1-24.2
   - จันทบุรี4547,711-0-0
   - ตราด1852,760-3-83.1
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 1,03211,918-1-98
   - สมุทรปราการ180-0-0
   - ราชบุรี3203,331-2-48
   - กาญจนบุรี3605,081-0-10
   - สุพรรณบุรี2192,603-3-40
   - นครปฐม132822-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 1,21212,618-3-22
   - สุราษฎร์ธานี7507,607-0-64
   - ระนอง941,621-0-0
   - ชุมพร3683,390-2-58
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 1,54013,553-1-14.6
   - นครศรีธรรมราช7457,210-0-68.6
   - ตรัง3303,431-0-36
   - พัทลุง4652,912-0-10
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 8046,067-2-85
   - สงขลา7094,940-3-50
   - สตูล831,035-1-7
   - ปัตตานี1291-2-28
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 5912,143-3-20
   - แม่ฮ่องสอน5912,143-3-20
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 1,62410,631-0-83
   - แพร่8205,103-3-64
   - น่าน8045,527-1-19
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 3,80644,471-2-24.7
   - นครสวรรค์1,43117,071-3-86
   - อุทัยธานี1,22114,836-1-14.5
   - พิจิตร1,15412,563-1-24.2
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 2,28724,477-3-15.4
   - พิษณุโลก1,55111,315-3-56.4
   - เพชรบูรณ์73613,161-3-59
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 3,78332,381-3-69
   - สกลนคร1,76115,786-1-82
   - นครพนม1,0319,212-2-78
   - มุกดาหาร9917,382-3-9
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 4,19036,710-3-77
   - ศรีสะเกษ1,1546,007-1-1
   - อุบลราชธานี1,26911,993-1-85
   - ยโสธร8707,813-0-60
   - อำนาจเจริญ89710,897-0-31
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 1,28415,738-0-48
   - ฉะเชิงเทรา2102,894-1-58
   - ปราจีนบุรี6067,213-0-42
   - นครนายก52435-2-48
   - สระแก้ว4165,195-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 6407,926-0-89
   - สมุทรสงคราม41882-2-37
   - เพชรบุรี4355,101-2-17
   - ประจวบคีรีขันธ์1641,942-0-35
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 4175,685-2-72.86
   - กระบี่2483,208-2-42
   - พังงา1081,244-0-0
   - ภูเก็ต611,233-0-30.86
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 4814,375-1-20
   - ยะลา92716-0-0
   - นราธิวาส3893,659-1-20
รวม
51,361479,902-1-4.94
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :