หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
โครงการ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้โครงการ
(แปลง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 5975,505-3-80.4
   - เชียงใหม่2893,100-3-36
   - ลำพูน3082,405-0-44.4
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 2,64220,903-3-29
   - พะเยา8325,496-2-5
   - เชียงราย1,81015,407-1-24
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) 4,34129,986-3-85.41
   - ลำปาง3,18621,147-2-54.6
   - อุตรดิตถ์1,1558,839-1-30.81
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 1,41212,208-1-2
   - กำแพงเพชร1672,171-0-0
   - ตาก7896,447-2-52
   - สุโขทัย4563,589-2-50
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 6367,991-3-85
   - ปทุมธานี118-0-0
   - พระนครศรีอยุธยา424-0-0
   - อ่างทอง10110-0-0
   - ลพบุรี2073,280-0-0
   - สิงห์บุรี1181-2-94
   - ชัยนาท1171,274-0-0
   - สระบุรี2863,204-0-91
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 4,05343,522-3-75.3
   - บึงกาฬ6278,493-3-59
   - หนองบัวลำภู5735,640-0-16
   - อุดรธานี1,08011,812-0-33.3
   - เลย9678,334-2-84
   - หนองคาย8069,242-0-83
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 5,83044,824-0-33
   - ขอนแก่น1,81014,775-2-19
   - มหาสารคาม8626,587-2-78
   - ร้อยเอ็ด1,4198,873-0-70
   - กาฬสินธุ์9447,921-3-50
   - มุกดาหาร7956,665-3-16
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 1,76716,024-3-47
   - นครราชสีมา6947,421-1-8
   - บุรีรัมย์2311,765-0-0
   - สุรินทร์2872,709-0-89
   - ชัยภูมิ5554,129-1-50
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 1,01015,938-0-22.3
   - ชลบุรี822,229-2-60
   - ระยอง4085,435-2-54.2
   - จันทบุรี4026,647-0-0
   - ตราด1181,625-3-8.1
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 7198,137-2-48
   - สมุทรปราการ180-0-0
   - ราชบุรี2022,104-3-48
   - กาญจนบุรี2743,320-3-0
   - สุพรรณบุรี1602,139-0-0
   - นครปฐม82493-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 8878,807-2-26
   - สุราษฎร์ธานี5845,642-2-59
   - ระนอง51809-0-0
   - ชุมพร2522,355-3-67
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 1,09210,117-3-97.6
   - นครศรีธรรมราช6266,310-0-68.6
   - ตรัง1531,775-0-36
   - พัทลุง3132,032-2-93
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 6114,035-2-61
   - สงขลา5433,260-0-81
   - สตูล62752-0-0
   - ปัตตานี623-1-80
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 4601,581-2-62
   - แม่ฮ่องสอน4601,581-2-62
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 1,3958,741-0-23
   - แพร่6623,932-1-73
   - น่าน7334,808-2-50
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 3,51740,067-3-76.7
   - นครสวรรค์1,33615,696-0-61
   - อุทัยธานี1,15813,964-1-14.5
   - พิจิตร1,02310,407-2-1.2
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 1,86819,019-0-16.9
   - พิษณุโลก1,2388,541-0-80.9
   - เพชรบูรณ์63010,477-3-36
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 2,17917,499-0-90
   - สกลนคร1,28910,349-3-71
   - นครพนม8907,149-1-19
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 3,23826,509-1-85
   - ศรีสะเกษ9004,347-1-1
   - อุบลราชธานี1,11310,717-2-33
   - ยโสธร6115,196-1-20
   - อำนาจเจริญ6146,248-1-31
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 91910,104-1-35
   - ฉะเชิงเทรา1161,592-3-48
   - ปราจีนบุรี4614,862-3-39
   - นครนายก39327-2-48
   - สระแก้ว3033,321-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 4055,091-1-72
   - สมุทรสงคราม33682-1-37
   - เพชรบุรี2212,601-0-0
   - ประจวบคีรีขันธ์1511,808-0-35
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 2914,024-2-90
   - กระบี่1882,231-0-59
   - พังงา55945-0-0
   - ภูเก็ต48848-2-31
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 3122,819-1-20
   - ยะลา45339-0-0
   - นราธิวาส2672,480-1-20
รวม
40,181363,463-3-62.61
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :