หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
โครงการ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้โครงการ
(แปลง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 7256,596-0-11.4
   - เชียงใหม่3613,659-1-52
   - ลำพูน3642,936-2-59.4
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 2,85722,080-1-6
   - พะเยา8695,716-2-18
   - เชียงราย1,98816,363-2-88
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) 4,47631,220-3-53.65
   - ลำปาง3,23321,444-3-45.1
   - อุตรดิตถ์1,2439,776-0-8.55
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 1,61814,738-0-2
   - กำแพงเพชร3154,330-0-0
   - ตาก7896,447-2-52
   - สุโขทัย5143,960-1-50
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 7259,428-2-58
   - ปทุมธานี118-0-0
   - พระนครศรีอยุธยา424-0-0
   - อ่างทอง14130-0-0
   - ลพบุรี2413,883-1-19
   - สิงห์บุรี1392-0-48
   - ชัยนาท1662,077-0-0
   - สระบุรี2863,204-0-91
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 4,06043,587-2-54.3
   - บึงกาฬ6278,493-3-59
   - หนองบัวลำภู5795,699-0-16
   - อุดรธานี1,08111,817-3-12.3
   - เลย9678,334-2-84
   - หนองคาย8069,242-0-83
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 6,20447,072-0-16
   - ขอนแก่น1,84414,941-1-21
   - มหาสารคาม1,0077,642-3-43
   - ร้อยเอ็ด1,4789,336-0-93
   - กาฬสินธุ์9778,097-3-50
   - มุกดาหาร8987,053-3-9
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 1,82516,619-3-47
   - นครราชสีมา7437,951-1-8
   - บุรีรัมย์2311,765-0-0
   - สุรินทร์2872,709-0-89
   - ชัยภูมิ5644,194-1-50
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 1,04416,349-2-92.3
   - ชลบุรี822,229-2-60
   - ระยอง4415,877-1-24.2
   - จันทบุรี4036,617-0-0
   - ตราด1181,625-3-8.1
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 7978,763-1-48
   - สมุทรปราการ180-0-0
   - ราชบุรี2742,700-2-48
   - กาญจนบุรี2743,320-3-0
   - สุพรรณบุรี1652,160-0-0
   - นครปฐม83502-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 8978,987-2-26
   - สุราษฎร์ธานี5895,705-2-59
   - ระนอง51809-0-0
   - ชุมพร2572,472-3-67
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 1,10110,170-3-97.6
   - นครศรีธรรมราช6266,310-0-68.6
   - ตรัง1541,775-0-36
   - พัทลุง3212,085-2-93
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 6684,525-3-5
   - สงขลา5853,582-2-3
   - สตูล73900-3-22
   - ปัตตานี1042-1-80
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 4601,581-2-62
   - แม่ฮ่องสอน4601,581-2-62
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 1,4949,570-1-76
   - แพร่7414,657-0-21
   - น่าน7534,913-1-55
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 3,55040,330-3-76.7
   - นครสวรรค์1,33515,693-0-61
   - อุทัยธานี1,15813,964-1-14.5
   - พิจิตร1,05710,673-2-1.2
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 1,92919,596-0-16.9
   - พิษณุโลก1,2999,118-0-80.9
   - เพชรบูรณ์63010,477-3-36
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 2,38819,358-2-33
   - สกลนคร1,49012,194-1-14
   - นครพนม8987,164-1-19
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 3,34227,540-3-95
   - ศรีสะเกษ9724,844-0-66
   - อุบลราชธานี1,11310,717-2-33
   - ยโสธร6205,255-1-20
   - อำนาจเจริญ6376,723-3-76
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 95410,460-1-35
   - ฉะเชิงเทรา1161,592-3-48
   - ปราจีนบุรี4624,870-3-39
   - นครนายก39327-2-48
   - สระแก้ว3373,669-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 4305,595-2-72
   - สมุทรสงคราม41882-2-37
   - เพชรบุรี2292,814-0-0
   - ประจวบคีรีขันธ์1601,899-0-35
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 2934,032-2-90
   - กระบี่1902,239-0-59
   - พังงา55945-0-0
   - ภูเก็ต48848-2-31
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 3463,181-1-20
   - ยะลา59464-0-0
   - นราธิวาส2872,717-1-20
รวม
42,183381,389-1-93.85
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :