หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
โครงการ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้โครงการ
(แปลง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 9638,253-1-60.4
   - เชียงใหม่5414,904-2-63
   - ลำพูน4223,348-2-97.4
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 3,44628,009-1-3.1
   - พะเยา1,1748,491-1-99.1
   - เชียงราย2,27219,517-3-4
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) 5,19135,845-0-54.25
   - ลำปาง3,70924,474-3-52.7
   - อุตรดิตถ์1,48211,370-1-1.55
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 2,26722,746-3-53
   - กำแพงเพชร5298,282-2-81
   - ตาก9707,666-2-52
   - สุโขทัย7686,797-2-20
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 93811,660-0-71
   - ปทุมธานี118-0-0
   - พระนครศรีอยุธยา545-0-0
   - อ่างทอง33225-0-0
   - ลพบุรี3295,132-1-82
   - สิงห์บุรี1599-1-98
   - ชัยนาท1702,140-0-0
   - สระบุรี3854,000-0-91
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 5,579181,854-3-90.73
   - บึงกาฬ78810,200-1-36
   - หนองบัวลำภู8028,060-2-31
   - อุดรธานี1,46218,242-2-55.73
   - เลย1,385131,571-3-69
   - หนองคาย1,14213,779-1-99
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 6,32650,238-3-57
   - ขอนแก่น2,10316,367-3-50
   - มหาสารคาม1,22110,007-2-33
   - ร้อยเอ็ด1,81213,944-2-81
   - กาฬสินธุ์1,1909,918-2-93
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 3,54231,981-0-60
   - นครราชสีมา1,16513,327-2-53
   - บุรีรัมย์4604,063-0-71
   - สุรินทร์6844,908-1-20
   - ชัยภูมิ1,2339,682-0-16
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 1,55323,438-3-59.3
   - ชลบุรี1053,100-1-84
   - ระยอง7278,685-1-24.2
   - จันทบุรี4557,711-0-0
   - ตราด2663,942-0-51.1
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 1,08812,420-1-98
   - สมุทรปราการ180-0-0
   - ราชบุรี3343,481-2-48
   - กาญจนบุรี3695,281-0-10
   - สุพรรณบุรี2522,755-3-40
   - นครปฐม132822-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 1,31614,079-3-22
   - สุราษฎร์ธานี8098,481-0-64
   - ระนอง1211,958-0-0
   - ชุมพร3863,640-2-58
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 1,59514,032-1-14.6
   - นครศรีธรรมราช7457,210-0-68.6
   - ตรัง3723,788-0-36
   - พัทลุง4783,034-0-10
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 8316,408-0-78
   - สงขลา7295,217-2-84
   - สตูล901,098-3-66
   - ปัตตานี1291-2-28
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 5912,143-3-20
   - แม่ฮ่องสอน5912,143-3-20
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 1,62410,631-0-83
   - แพร่8205,103-3-64
   - น่าน8045,527-1-19
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 3,83144,982-2-24.7
   - นครสวรรค์1,45617,582-3-86
   - อุทัยธานี1,22114,836-1-14.5
   - พิจิตร1,15412,563-1-24.2
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 2,49827,615-2-30.2
   - พิษณุโลก1,76214,453-2-71.2
   - เพชรบูรณ์73613,161-3-59
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 4,04833,534-1-99
   - สกลนคร2,01517,702-3-70
   - นครพนม1,0638,821-1-42
   - มุกดาหาร9707,010-0-87
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 4,31337,397-0-15
   - ศรีสะเกษ1,2476,537-1-52
   - อุบลราชธานี1,25711,793-0-30
   - ยโสธร8958,021-1-96
   - อำนาจเจริญ91411,045-0-37
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 1,34316,447-0-79.1
   - ฉะเชิงเทรา2102,894-1-58
   - ปราจีนบุรี6497,605-0-73.1
   - นครนายก52435-2-48
   - สระแก้ว4325,512-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 6407,926-0-89
   - สมุทรสงคราม41882-2-37
   - เพชรบุรี4355,101-2-17
   - ประจวบคีรีขันธ์1641,942-0-35
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 4235,725-2-72.86
   - กระบี่2543,248-2-42
   - พังงา1081,244-0-0
   - ภูเก็ต611,233-0-30.86
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 5905,113-1-20
   - ยะลา112868-0-0
   - นราธิวาส4784,245-1-20
รวม
54,536632,486-2-54.24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :