หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
โครงการ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้โครงการ
(แปลง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 1,34511,694-0-40
   - เชียงใหม่8417,558-3-42.6
   - ลำพูน5044,135-0-97.4
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 3,48928,893-1-54.1
   - พะเยา1,1748,491-1-99.1
   - เชียงราย2,31520,401-3-55
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) 5,28136,589-1-34.55
   - ลำปาง3,74924,699-3-77
   - อุตรดิตถ์1,53211,889-1-57.55
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 2,26722,746-3-53
   - กำแพงเพชร5298,282-2-81
   - ตาก9707,666-2-52
   - สุโขทัย7686,797-2-20
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 98212,497-1-43
   - ปทุมธานี118-0-0
   - พระนครศรีอยุธยา545-0-0
   - อ่างทอง36244-0-0
   - ลพบุรี3605,833-1-94
   - สิงห์บุรี1599-1-98
   - ชัยนาท1802,257-0-60
   - สระบุรี3854,000-0-91
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 5,867224,011-2-82.63
   - บึงกาฬ81910,964-0-79
   - หนองบัวลำภู8228,375-1-54
   - อุดรธานี1,53520,253-1-81.63
   - เลย1,473169,655-1-58
   - หนองคาย1,21814,763-1-10
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 7,53059,542-1-32.1
   - ขอนแก่น2,12016,461-3-50
   - มหาสารคาม1,22110,007-2-33
   - ร้อยเอ็ด1,93314,841-0-93.1
   - กาฬสินธุ์1,24310,623-1-27
   - มุกดาหาร1,0137,608-1-29
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 3,59332,434-0-60
   - นครราชสีมา1,19613,580-2-53
   - บุรีรัมย์4694,163-0-71
   - สุรินทร์6955,008-1-20
   - ชัยภูมิ1,2339,682-0-16
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 1,57323,819-3-87.3
   - ชลบุรี1053,100-1-84
   - ระยอง7278,685-1-24.2
   - จันทบุรี4557,711-0-0
   - ตราด2864,323-0-79.1
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 1,08812,420-1-98
   - สมุทรปราการ180-0-0
   - ราชบุรี3343,481-2-48
   - กาญจนบุรี3695,281-0-10
   - สุพรรณบุรี2522,755-3-40
   - นครปฐม132822-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 1,31614,079-3-22
   - สุราษฎร์ธานี8098,481-0-64
   - ระนอง1211,958-0-0
   - ชุมพร3863,640-2-58
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 1,67514,783-1-75.5
   - นครศรีธรรมราช8257,961-1-29.5
   - ตรัง3723,788-0-36
   - พัทลุง4783,034-0-10
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 8406,543-0-70
   - สงขลา7375,347-2-21
   - สตูล901,098-3-66
   - ปัตตานี1396-2-83
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 5912,143-3-20
   - แม่ฮ่องสอน5912,143-3-20
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 1,62410,631-0-83
   - แพร่8205,103-3-64
   - น่าน8045,527-1-19
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 3,97946,912-3-15.7
   - นครสวรรค์1,60419,513-0-77
   - อุทัยธานี1,22114,836-1-14.5
   - พิจิตร1,15412,563-1-24.2
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 2,49827,615-2-30.2
   - พิษณุโลก1,76214,453-2-71.2
   - เพชรบูรณ์73613,161-3-59
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 4,18734,832-0-53
   - สกลนคร2,06118,105-1-82
   - นครพนม1,1139,118-1-42
   - มุกดาหาร1,0137,608-1-29
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 4,40038,258-3-51
   - ศรีสะเกษ1,2866,742-3-53
   - อุบลราชธานี1,26911,993-1-85
   - ยโสธร9118,229-1-61
   - อำนาจเจริญ93411,293-0-52
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 1,34316,447-0-79.1
   - ฉะเชิงเทรา2102,894-1-58
   - ปราจีนบุรี6497,605-0-73.1
   - นครนายก52435-2-48
   - สระแก้ว4325,512-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 6407,926-0-89
   - สมุทรสงคราม41882-2-37
   - เพชรบุรี4355,101-2-17
   - ประจวบคีรีขันธ์1641,942-0-35
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 4235,725-2-72.86
   - กระบี่2543,248-2-42
   - พังงา1081,244-0-0
   - ภูเก็ต611,233-0-30.86
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 5905,113-1-20
   - ยะลา112868-0-0
   - นราธิวาส4784,245-1-20
รวม
57,121695,662-3-66.04
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :