หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
โครงการ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้โครงการ
(แปลง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 9458,107-1-53.4
   - เชียงใหม่5234,758-2-56
   - ลำพูน4223,348-2-97.4
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 3,16324,911-1-26.1
   - พะเยา1,0257,304-0-51.1
   - เชียงราย2,13817,607-0-75
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) 5,09935,278-2-1.25
   - ลำปาง3,61723,908-0-99.7
   - อุตรดิตถ์1,48211,370-1-1.55
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 2,06620,289-2-40
   - กำแพงเพชร4647,081-2-96
   - ตาก9267,376-2-52
   - สุโขทัย6765,831-0-92
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 87310,910-0-71
   - ปทุมธานี118-0-0
   - พระนครศรีอยุธยา545-0-0
   - อ่างทอง27202-0-0
   - ลพบุรี2954,715-1-82
   - สิงห์บุรี1599-1-98
   - ชัยนาท1662,077-0-0
   - สระบุรี3643,753-0-91
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 4,88253,352-3-75.33
   - บึงกาฬ75410,050-1-28
   - หนองบัวลำภู6926,930-3-93
   - อุดรธานี1,31614,623-3-35.33
   - เลย1,1039,847-2-69
   - หนองคาย1,01711,900-0-50
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 6,05248,266-3-34
   - ขอนแก่น2,05616,117-3-50
   - มหาสารคาม1,1469,169-1-15
   - ร้อยเอ็ด1,77213,571-3-62
   - กาฬสินธุ์1,0789,407-3-7
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 2,85725,221-1-93
   - นครราชสีมา1,05511,177-0-31
   - บุรีรัมย์4303,443-1-91
   - สุรินทร์4463,674-3-35
   - ชัยภูมิ9266,926-0-36
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 1,28320,645-2-91.3
   - ชลบุรี1053,100-1-84
   - ระยอง5397,073-1-24.2
   - จันทบุรี4547,711-0-0
   - ตราด1852,760-3-83.1
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 1,03211,918-1-98
   - สมุทรปราการ180-0-0
   - ราชบุรี3203,331-2-48
   - กาญจนบุรี3605,081-0-10
   - สุพรรณบุรี2192,603-3-40
   - นครปฐม132822-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 1,09111,618-0-31
   - สุราษฎร์ธานี6947,107-0-64
   - ระนอง841,421-0-0
   - ชุมพร3133,089-3-67
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 1,46112,815-1-14.6
   - นครศรีธรรมราช7457,210-0-68.6
   - ตรัง2752,808-0-36
   - พัทลุง4412,797-0-10
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 7795,742-3-5
   - สงขลา6954,753-2-3
   - สตูล74946-3-22
   - ปัตตานี1042-1-80
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 5912,143-3-20
   - แม่ฮ่องสอน5912,143-3-20
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 1,62410,631-0-83
   - แพร่8205,103-3-64
   - น่าน8045,527-1-19
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 3,69842,863-2-99.7
   - นครสวรรค์1,37916,226-0-61
   - อุทัยธานี1,16514,074-1-14.5
   - พิจิตร1,15412,563-1-24.2
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 2,25923,770-3-74.4
   - พิษณุโลก1,54911,308-0-38.4
   - เพชรบูรณ์71012,462-3-36
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 3,78332,381-3-69
   - สกลนคร1,76115,786-1-82
   - นครพนม1,0319,212-2-78
   - มุกดาหาร9917,382-3-9
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 4,07435,204-0-90
   - ศรีสะเกษ1,1275,609-2-1
   - อุบลราชธานี1,26911,993-1-85
   - ยโสธร7816,704-0-73
   - อำนาจเจริญ89710,897-0-31
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 1,28415,738-0-48
   - ฉะเชิงเทรา2102,894-1-58
   - ปราจีนบุรี6067,213-0-42
   - นครนายก52435-2-48
   - สระแก้ว4165,195-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 6407,926-0-89
   - สมุทรสงคราม41882-2-37
   - เพชรบุรี4355,101-2-17
   - ประจวบคีรีขันธ์1641,942-0-35
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 3625,226-2-72.86
   - กระบี่2282,879-2-42
   - พังงา731,114-0-0
   - ภูเก็ต611,233-0-30.86
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 4814,375-1-20
   - ยะลา92716-0-0
   - นราธิวาส3893,659-1-20
รวม
50,379469,340-2-99.94
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :