หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
โครงการ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้โครงการ
(แปลง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 3121,352-1-47
   - เชียงใหม่138813-2-0
   - ลำพูน174538-3-47
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 2,13415,127-0-67
   - พะเยา5281,989-1-49
   - เชียงราย1,60613,137-3-18
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) 3,69922,058-3-32.01
   - ลำปาง2,83517,003-1-58.2
   - อุตรดิตถ์8645,055-1-73.81
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 1,0706,374-1-64
   - กำแพงเพชร126771-2-0
   - ตาก6143,923-1-14
   - สุโขทัย3301,679-2-50
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 4524,483-0-0
   - ปทุมธานี1-
   - พระนครศรีอยุธยา314-0-0
   - อ่างทอง510-0-0
   - ลพบุรี1381,688-0-0
   - สิงห์บุรี312-0-0
   - ชัยนาท991,274-0-0
   - สระบุรี2031,485-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 3,11029,714-0-23.7
   - บึงกาฬ5016,047-1-0
   - หนองบัวลำภู4243,523-3-94
   - อุดรธานี8258,385-2-17.7
   - เลย8426,238-2-56
   - หนองคาย5185,518-2-56
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 4,26127,396-3-49
   - ขอนแก่น1,55611,345-0-38
   - มหาสารคาม6163,763-1-64
   - ร้อยเอ็ด1,0906,196-3-61
   - กาฬสินธุ์5062,830-3-91
   - มุกดาหาร4933,260-1-95
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 1,4057,480-3-7
   - นครราชสีมา5053,646-1-57
   - บุรีรัมย์202707-0-0
   - สุรินทร์154249-0-0
   - ชัยภูมิ5442,878-1-50
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 83511,443-1-85.2
   - ชลบุรี52917-3-4
   - ระยอง3283,744-2-16.2
   - จันทบุรี3815,887-0-0
   - ตราด74894-0-65
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 5463,987-1-53
   - สมุทรปราการ2280-0-0
   - ราชบุรี1791,191-2-53
   - กาญจนบุรี2011,490-3-0
   - สุพรรณบุรี1151,025-0-0
   - นครปฐม49-
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 7403,923-0-93
   - สุราษฎร์ธานี5163,038-0-43
   - ระนอง33-
   - ชุมพร191885-0-50
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 9005,352-0-95.6
   - นครศรีธรรมราช5423,935-0-59.6
   - ตรัง130791-0-36
   - พัทลุง228626-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 5632,456-2-47
   - สงขลา5071,810-2-47
   - สตูล52637-0-0
   - ปัตตานี49-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 359485-0-50
   - แม่ฮ่องสอน359485-0-50
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 1,1934,001-3-3
   - แพร่5992,372-1-73
   - น่าน5941,629-1-30
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 3,13234,005-3-31.7
   - นครสวรรค์1,17913,515-2-17
   - อุทัยธานี1,01811,857-3-77.5
   - พิจิตร9358,632-1-37.2
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 1,59212,586-0-79.9
   - พิษณุโลก1,0685,763-3-13.9
   - เพชรบูรณ์5246,822-1-66
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 2,00314,145-2-25
   - สกลนคร1,2367,830-2-8
   - นครพนม7676,315-0-17
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 2,18613,330-1-73
   - ศรีสะเกษ6242,223-1-80
   - อุบลราชธานี9487,285-3-93
   - ยโสธร2742,023-0-0
   - อำนาจเจริญ3401,798-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 6463,950-2-96
   - ฉะเชิงเทรา61518-0-48
   - ปราจีนบุรี3332,117-0-0
   - นครนายก2659-2-48
   - สระแก้ว2261,256-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 2881,774-0-0
   - เพชรบุรี139740-0-0
   - ประจวบคีรีขันธ์1491,034-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 2822,813-2-0
   - กระบี่1791,503-2-0
   - พังงา55694-0-0
   - ภูเก็ต48616-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 3061,727-1-20
   - ยะลา4558-0-0
   - นราธิวาส2611,669-1-20
รวม
32,014229,970-3-42.11
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :