หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
โครงการ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้โครงการ
(แปลง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 3974,087-3-10.4
   - เชียงใหม่1692,463-0-87
   - ลำพูน2281,624-2-23.4
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 2,47620,040-1-14
   - พะเยา7234,799-0-61
   - เชียงราย1,75315,241-0-53
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) 3,91727,199-1-14.91
   - ลำปาง3,00920,267-0-87.1
   - อุตรดิตถ์9086,932-0-27.81
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 1,25910,799-1-52
   - กำแพงเพชร1612,078-0-0
   - ตาก6795,545-3-2
   - สุโขทัย4193,175-2-50
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 4686,026-0-0
   - ปทุมธานี118-0-0
   - พระนครศรีอยุธยา316-0-0
   - อ่างทอง893-0-0
   - ลพบุรี1442,470-0-0
   - สิงห์บุรี349-0-0
   - ชัยนาท1001,277-0-0
   - สระบุรี2092,103-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 3,61039,628-2-23.3
   - บึงกาฬ5287,447-3-59
   - หนองบัวลำภู4734,732-1-44
   - อุดรธานี92610,485-0-33.3
   - เลย9077,870-0-4
   - หนองคาย7769,093-0-83
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 5,02239,990-3-48
   - ขอนแก่น1,62113,287-2-58
   - มหาสารคาม7836,128-2-78
   - ร้อยเอ็ด1,1807,521-0-67
   - กาฬสินธุ์7466,904-2-3
   - มุกดาหาร6926,148-3-42
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 1,41811,538-3-7
   - นครราชสีมา5075,068-1-57
   - บุรีรัมย์2021,507-0-0
   - สุรินทร์158864-0-0
   - ชัยภูมิ5514,099-1-50
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 99015,451-0-66.3
   - ชลบุรี621,742-3-4
   - ระยอง4085,435-2-54.2
   - จันทบุรี4026,647-0-0
   - ตราด1181,625-3-8.1
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 6787,359-2-56
   - สมุทรปราการ180-0-0
   - ราชบุรี2022,018-3-56
   - กาญจนบุรี2723,015-3-0
   - สุพรรณบุรี1271,790-0-0
   - นครปฐม76455-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 8187,599-0-15
   - สุราษฎร์ธานี5555,113-3-65
   - ระนอง40500-0-0
   - ชุมพร2231,985-0-50
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 9338,787-3-88.6
   - นครศรีธรรมราช5445,670-0-59.6
   - ตรัง1301,471-0-36
   - พัทลุง2591,646-2-93
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 5793,762-2-61
   - สงขลา5233,094-0-81
   - สตูล52652-0-0
   - ปัตตานี416-1-80
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 3591,379-2-62
   - แม่ฮ่องสอน3591,379-2-62
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 1,3958,741-0-23
   - แพร่6623,932-1-73
   - น่าน7334,808-2-50
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 3,31737,721-2-32.7
   - นครสวรรค์1,22014,443-2-17
   - อุทัยธานี1,10913,346-2-14.5
   - พิจิตร9889,931-2-1.2
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 1,72617,357-3-46.9
   - พิษณุโลก1,1327,465-1-80.9
   - เพชรบูรณ์5949,892-1-66
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 2,07416,494-0-90
   - สกลนคร1,28910,349-3-71
   - นครพนม7856,144-1-19
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 2,75120,730-2-71
   - ศรีสะเกษ8513,894-1-1
   - อุบลราชธานี9899,369-1-48
   - ยโสธร5164,387-0-85
   - อำนาจเจริญ3953,079-3-37
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 6836,999-2-96
   - ฉะเชิงเทรา76718-0-48
   - ปราจีนบุรี3553,601-0-0
   - นครนายก26190-2-48
   - สระแก้ว2262,490-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 3103,815-0-35
   - เพชรบุรี1592,007-0-0
   - ประจวบคีรีขันธ์1511,808-0-35
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 2823,802-1-61
   - กระบี่1792,008-3-30
   - พังงา55945-0-0
   - ภูเก็ต48848-2-31
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 3062,714-1-20
   - ยะลา45339-0-0
   - นราธิวาส2612,375-1-20
รวม
35,768322,027-3-94.11
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :