หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
โครงการ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้โครงการ
(แปลง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 8277,254-2-52.4
   - เชียงใหม่4344,103-2-16
   - ลำพูน3933,151-0-36.4
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 2,92822,766-3-78
   - พะเยา9326,354-0-90
   - เชียงราย1,99616,412-2-88
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) 5,01135,019-0-80.15
   - ลำปาง3,54623,439-0-82.6
   - อุตรดิตถ์1,46511,579-3-97.55
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 1,63814,837-0-2
   - กำแพงเพชร3154,330-0-0
   - ตาก7896,447-2-52
   - สุโขทัย5344,059-1-50
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 80810,303-0-8
   - ปทุมธานี118-0-0
   - พระนครศรีอยุธยา545-0-0
   - อ่างทอง15133-0-0
   - ลพบุรี2754,469-1-19
   - สิงห์บุรี1599-1-98
   - ชัยนาท1662,077-0-0
   - สระบุรี3313,461-0-91
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 4,55249,001-2-50.33
   - บึงกาฬ6809,317-1-28
   - หนองบัวลำภู6776,783-3-93
   - อุดรธานี1,22813,252-0-39.33
   - เลย1,0809,568-1-59
   - หนองคาย88710,079-3-31
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 5,46743,839-3-32
   - ขอนแก่น1,93015,725-2-50
   - มหาสารคาม1,0107,668-3-43
   - ร้อยเอ็ด1,55312,339-1-89
   - กาฬสินธุ์9748,105-3-50
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 2,47321,901-0-58
   - นครราชสีมา94010,146-3-35
   - บุรีรัมย์3382,573-3-56
   - สุรินทร์3873,261-3-35
   - ชัยภูมิ8085,918-2-32
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 1,15218,550-2-16.3
   - ชลบุรี1053,100-1-84
   - ระยอง4946,510-1-24.2
   - จันทบุรี4357,314-0-0
   - ตราด1181,625-3-8.1
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 96710,794-1-98
   - สมุทรปราการ180-0-0
   - ราชบุรี2752,702-2-48
   - กาญจนบุรี3404,586-0-10
   - สุพรรณบุรี2192,603-3-40
   - นครปฐม132822-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 1,09111,617-1-95
   - สุราษฎร์ธานี6937,098-2-28
   - ระนอง851,429-0-0
   - ชุมพร3133,089-3-67
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 1,33812,013-3-97.6
   - นครศรีธรรมราช7457,210-0-68.6
   - ตรัง2142,340-0-36
   - พัทลุง3792,463-2-93
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 7104,814-3-5
   - สงขลา6273,871-2-3
   - สตูล73900-3-22
   - ปัตตานี1042-1-80
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 4721,636-3-20
   - แม่ฮ่องสอน4721,636-3-20
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 1,5409,983-1-40
   - แพร่7774,950-0-21
   - น่าน7635,033-1-19
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 3,56140,454-3-76.7
   - นครสวรรค์1,33715,699-0-61
   - อุทัยธานี1,16514,074-1-14.5
   - พิจิตร1,05910,681-2-1.2
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 2,03222,081-0-16.9
   - พิษณุโลก1,3229,618-0-80.9
   - เพชรบูรณ์71012,462-3-36
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 3,35927,646-0-72
   - สกลนคร1,54713,319-3-16
   - นครพนม9137,271-2-47
   - มุกดาหาร8997,054-3-9
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 3,72330,872-0-95
   - ศรีสะเกษ9724,844-0-66
   - อุบลราชธานี1,26911,993-1-85
   - ยโสธร7156,027-3-20
   - อำนาจเจริญ7678,006-3-24
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 1,19414,661-2-74
   - ฉะเชิงเทรา1832,748-1-58
   - ปราจีนบุรี5436,264-2-68
   - นครนายก52435-2-48
   - สระแก้ว4165,213-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 5856,927-0-27
   - สมุทรสงคราม41882-2-37
   - เพชรบุรี3824,117-1-55
   - ประจวบคีรีขันธ์1621,927-0-35
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 3445,057-2-72.86
   - กระบี่2282,879-2-42
   - พังงา55945-0-0
   - ภูเก็ต611,233-0-30.86
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 3813,581-1-20
   - ยะลา66614-0-0
   - นราธิวาส3152,967-1-20
รวม
46,153425,616-3-87.24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :