หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
โครงการ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้โครงการ
(แปลง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 5975,505-3-80.4
   - เชียงใหม่2893,100-3-36
   - ลำพูน3082,405-0-44.4
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 2,47620,040-1-14
   - พะเยา7234,799-0-61
   - เชียงราย1,75315,241-0-53
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) 4,05828,243-2-93.41
   - ลำปาง3,09520,741-0-28.6
   - อุตรดิตถ์9637,502-2-64.81
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 1,27210,895-1-2
   - กำแพงเพชร1672,171-0-0
   - ตาก6865,537-2-52
   - สุโขทัย4193,186-2-50
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 6367,991-3-85
   - ปทุมธานี118-0-0
   - พระนครศรีอยุธยา424-0-0
   - อ่างทอง10110-0-0
   - ลพบุรี2073,280-0-0
   - สิงห์บุรี1181-2-94
   - ชัยนาท1171,274-0-0
   - สระบุรี2863,204-0-91
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 3,82541,659-2-62.3
   - บึงกาฬ5668,093-3-59
   - หนองบัวลำภู5135,119-1-83
   - อุดรธานี1,03311,334-0-33.3
   - เลย9077,870-0-4
   - หนองคาย8069,242-0-83
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 5,69643,792-1-12
   - ขอนแก่น1,80214,757-0-19
   - มหาสารคาม8626,587-2-78
   - ร้อยเอ็ด1,4198,873-0-70
   - กาฬสินธุ์8407,114-2-3
   - มุกดาหาร7736,459-3-42
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 1,68414,698-1-70
   - นครราชสีมา6877,263-0-31
   - บุรีรัมย์2311,765-0-0
   - สุรินทร์2151,570-3-89
   - ชัยภูมิ5514,099-1-50
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 99015,451-0-66.3
   - ชลบุรี621,742-3-4
   - ระยอง4085,435-2-54.2
   - จันทบุรี4026,647-0-0
   - ตราด1181,625-3-8.1
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 7198,137-2-48
   - สมุทรปราการ180-0-0
   - ราชบุรี2022,104-3-48
   - กาญจนบุรี2743,320-3-0
   - สุพรรณบุรี1602,139-0-0
   - นครปฐม82493-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 8427,908-2-15
   - สุราษฎร์ธานี5635,220-3-65
   - ระนอง40500-0-0
   - ชุมพร2392,187-2-50
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 1,0599,892-3-97.6
   - นครศรีธรรมราช6266,310-0-68.6
   - ตรัง1531,775-0-36
   - พัทลุง2801,807-2-93
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 6114,035-2-61
   - สงขลา5433,260-0-81
   - สตูล62752-0-0
   - ปัตตานี623-1-80
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 3591,379-2-62
   - แม่ฮ่องสอน3591,379-2-62
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 1,3958,741-0-23
   - แพร่6623,932-1-73
   - น่าน7334,808-2-50
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 3,34438,089-2-76.7
   - นครสวรรค์1,24914,821-1-61
   - อุทัยธานี1,10913,347-3-14.5
   - พิจิตร9869,920-2-1.2
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 1,81318,565-0-16.9
   - พิษณุโลก1,1838,087-0-80.9
   - เพชรบูรณ์63010,477-3-36
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 2,07516,498-0-90
   - สกลนคร1,28910,349-3-71
   - นครพนม7866,148-1-19
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 3,11925,595-1-85
   - ศรีสะเกษ8513,894-1-1
   - อุบลราชธานี1,11310,717-2-33
   - ยโสธร5414,735-1-20
   - อำนาจเจริญ6146,248-1-31
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 91910,104-1-35
   - ฉะเชิงเทรา1161,592-3-48
   - ปราจีนบุรี4614,862-3-39
   - นครนายก39327-2-48
   - สระแก้ว3033,321-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 3724,409-0-35
   - เพชรบุรี2212,601-0-0
   - ประจวบคีรีขันธ์1511,808-0-35
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 2823,802-1-61
   - กระบี่1792,008-3-30
   - พังงา55945-0-0
   - ภูเก็ต48848-2-31
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 3122,819-1-20
   - ยะลา45339-0-0
   - นราธิวาส2672,480-1-20
รวม
38,455348,257-3-11.61
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :