หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
นางลออรัตน์ เทพวงษ์  

ข้อมูลสวนป่า

ที่ตั้งสวนป่า : ม.10 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
เนื้อที่ : 21 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
ปีที่สำรวจ : 2560      ปีที่ปลูก : 2560
เอกสารสิทธ์ : ส.ป.ก.4-01 ข้อมูลเอกสารสิทธิ์เดิม :
สถานะ : สวนป่า


ชนิดไม้ที่ปลูก
พันธุ์ไม้ความโตเฉลี่ย(เส้นรอบวง)
(เซนติเมตร)
ความสูงเฉลี่ย
(เมตร)
จำนวนไร่จำนวนต้น
มะฮอกกานีใบใหญ่ 21 300
กระถินเทพา 21 700
พะยอม 21 1800
พะยูง 21 250
ยางนา 21 550
สัก 21 200
หลุมพอ 21 200
จำปาป่า 21 250
ตะเคียนทอง 21 1000

ข้อมูลเจ้าของ

เจ้าของ : นางลออรัตน์ เทพวงษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0899722710
ที่อยู่ 10/03 ม.10 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
หมายเหตุ :

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :