หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
นายองอาจ ศรีหมอกเมา  

ข้อมูลสวนป่า

ที่ตั้งสวนป่า : ม.3 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
เนื้อที่ : 20 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
ปีที่สำรวจ : 2560      ปีที่ปลูก : 2560
เอกสารสิทธ์ : ส.ป.ก.4-01 ข้อมูลเอกสารสิทธิ์เดิม :
สถานะ : สวนป่า


ชนิดไม้ที่ปลูก
พันธุ์ไม้ความโตเฉลี่ย(เส้นรอบวง)
(เซนติเมตร)
ความสูงเฉลี่ย
(เมตร)
จำนวนไร่จำนวนต้น
หลุมพอ 20 200
กระถินเทพา 20 700
จำปาป่า 20 250
ตะเคียนทอง 20 1000
พะยอม 20 1700
พะยูง 20 250
ยางนา 20 500
มะฮอกกานีใบใหญ่ 20 300
สัก 20 100

ข้อมูลเจ้าของ

เจ้าของ : นายองอาจ ศรีหมอกเมา
เบอร์โทรศัพท์ : 0836352800
ที่อยู่ 93 ม.5 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
หมายเหตุ :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :