หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 79 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ต้นน้ำลำธาร จังหวัดลพบุรี แปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม ป่าลำนารายณ์ แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม ป่าลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
200
2546 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าเขาพระยาเดินธง แปลงปี 1/2546)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
500
2551 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าเขาอู่โศก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
350
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
300
2549 โครงการปลูกสร้างสวนป่าเขาตะแคง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
300
2551 โครงการฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
200
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดลพบุรี แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าชัยบาดาล
   ที่ตั้ง : ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
300
2549 โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าซับลังกา(แปลงปี 49)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดลพบุรี แปลงที่ 4
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
200
2546 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าเขาพระยาเดินธง แปลงปี 2/2546)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
500
2551 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
600
2551 โครงการปลูกป่าชดเชยป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยบาดาล แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยบาดาล
   ที่ตั้ง : ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดลพบุรี แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ แปลงที่ 1 (ปี 2553)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดลพบุรี แปลงที่ 8
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
200
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ แปลงที่ 2 (ปี 2552)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
300
2543 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยบาดาล
   ที่ตั้ง : ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
400
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอท่าหลวง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าชัยบาดาล
   ที่ตั้ง : ต.ซับจำปา อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
156
2544 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าวังเพลิง-ม่วงค่อม-ลำนารายณ์) แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
290
2544 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าวังเพลิง-ม่วงค่อม-ลำนารายณ์) แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังเพลิง-ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
290
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ม่วงค่อมและลำนารายณ์ ปี 2552 แปลงที่ 7
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังเพลิง-ม่วงค่อม-ลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
300
2548 โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าซับลังกา (แปลงปี 48)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าซับลังกา
   ที่ตั้ง : ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
300
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดลพบุรี แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยบาดาล
   ที่ตั้ง : ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
300
2549 โครงการปลูกป่าชดเชยป่าสงวนแห่งชาติป่าชัยบาดาล
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยบาดาล
   ที่ตั้ง : ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
200
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดลพบุรี แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าซับลังกา
   ที่ตั้ง : ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
300
2548 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าเขาพระยาเดินธง แปลงปี 2548)
   พื้นที่ : ป่าไม้ตาม พรบ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ป่าเขาพระยาเดินธง
   ที่ตั้ง : ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
500
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดลพบุรี แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าวังเพลิง ม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดลพบุรี แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าวังเพลิง-ป่าม่วงค่อม
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
200
2543 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น(ป่าวังเพลิง-ป่าม่วงค่อม-ป่าลำนารายณ์ แปลงที่ 4) จังหวัดลพบุรี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
250
2543 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น(ป่าวังเพลิง-ป่าม่วงค่อม-ป่าลำนารายณ์ (แปลงที่ 1) จังหวัดลพบุรี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
298
2553 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น ป่าวังเพลิง-ป่าม่วงค่อม-ป่าลำนารายณ์ แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
300
2548 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าวังเพลิง-ป่าม่วงค่อม-ป่าลำนารายณ์ แปลงปี 2548)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
500
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดลพบุรี แปลงที่ 8
   พื้นที่ : ป่าชัยบาดาล
   ที่ตั้ง : ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
300
2546 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าวังเพลิง-ป่าม่วงค่อม-ป่าลำนารายณ์ แปลงปี 1/2546)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ลพบุรี
-
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดลพบุรี แปลงที่ 7
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
200
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดลพบุรี แปลงที่ 7
   พื้นที่ : ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรฐกิจและพื้นที่ต้นน้ำลำธาร จังหวัดลพบุรี แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังเพลิงม่วงค่อม ลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
200
2548 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าวังเพลิง-ม่วงค่อม-ลำนารายณ์ แปลงปี 48)
   พื้นที่ : ป่าวังเพลิง-ม่วงค่อม-ลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
290
2547 โครงการปลูกป่าบ้านเขาเตียน (วันต้นไม้ประจำปีของชาติ)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
80
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ แปลงที่ 3 (ปี 2552)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม ป่าลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
300
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาแย้-เขาผักหวาน แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยบาดาล
   ที่ตั้ง : ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
200
2553 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอสระโบสถ์ แปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
270
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดลพบุรี แปลงที่ 3
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
200
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ ปี 2552 แปลงที่ 4
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดลพบุรี แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าวังเพลิง ม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
300
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาซับแกงไก่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาซับแกงไก่
   ที่ตั้ง : ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดลพบุรี แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง-ม่วงค่อม-ลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ม่วงค่อมและลำนารายณ์ ปี 2552 แปลงที่ 6
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ ปี 2552 แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม ป่าลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ลพบุรี
300
2542 หน่วยปลูกป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ 6 (ปลูกป่าประชาอาสา)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
331
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ แปลงที่ 2 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
200
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า ตาม พ.ร.บ ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ป่าเขาพระยาเดินธง 3
   พื้นที่ : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช 2484
   ที่ตั้ง : ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
150
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดลพบุรี
   พื้นที่ : วัดโคกเจริญ
   ที่ตั้ง : ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
2
2548 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอสระโบสถ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม ป่าลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
270
2556 ลพบุรีแปลง ที่1
   พื้นที่ : ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต.นิยมชัย,บ้านใหม่สามัคคี อ.สระโบสถ์,ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
2,500
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ ที่ 8 จังหวัดลพบุรี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ แปลงที่ 1 (ปี 2552)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าเขาไม้รวก ปี2552
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
300
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม ป่าลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
300
2548 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าวังเพลิง-ป่าม่วงค่อม-ป่าลำนารายณ์ แปลงปี 2548)
   พื้นที่ : ป่าเตรียมการป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพระยาเดินธง
   ที่ตั้ง : ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
500
2551 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลำสมพุง แปลงที่1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
600
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง-ม่วงค่อม-ลำนารายณ์ แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง-ม่วงค่อม-ลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต.ลำสมพุง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
600
2552 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม ป่าลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
500
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ป่าเขาพระยาเดินธง ที่ 1 จังหวัดลพบุรี
   พื้นที่ : ป่าเขาพระยาเดินธง
   ที่ตั้ง : ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
260
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดลพบุรี แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนายรายณ์
   ที่ตั้ง : ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
300
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พรบ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ป่าเขาสวอง) ที่ 2 จังหวัดลพบุรี
   พื้นที่ : ป่าเขาสวอง
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
200
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดลพบุรี แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
300
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พรบ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ป่าเขาสวอง) ที่ 1 จังหวัดลพบุรี
   พื้นที่ : ป่าเขาสวอง
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
300
2551 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลพบุรี
   พื้นที่ : ป่าชัยบาดาล
   ที่ตั้ง : ต.ซับจำปา อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
300
2547 โครงการปลูกป่าเขาเพนียด (วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 47)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
50
2545 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอชัยบาดาล
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
60
2545 หน่วยปลูกป่าสักชลสิทธิ์ที่ 7 (ปลูกป่าประชาอาสา)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
30
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่า แปลงที่ 2 จ.ลพบุรี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
14
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดลพบุรี แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
300
2542 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อ.สระโบสถ์ แปลงที่ 2 จ.ลพบุรี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
14
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2485 ป่าเขาพระยาเดินธง จังหวัดลพบุรี
   พื้นที่ : ป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484
   ที่ตั้ง : ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1,000
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2485 ป่าเขาพระยาเดินธง จังหวัดลพบุรี
   พื้นที่ : ป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484
   ที่ตั้ง : ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
50
 
รวม
24,205
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :