หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอท่าหลวง  

ข้อมูลทั่วไป

โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอท่าหลวง

ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.ซับจำปา อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
เนื้อที่ : 156 ไร่ 0 งาน 9 ตารางวา
ประเภทโครงการ : กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า : ป่าสงวนแห่งชาติป่าชัยบาดาล

ข้อมูลกิจกรรม

No.ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบเนื้อที่(ไร่)
12553 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายถนอมพงษ์ สังข์ธูป 156
22552 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายถนอมพงษ์ สังข์ธูป 156
32551 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายถนอมพงษ์ สังข์ธูป 156
42550 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายถนอมพงษ์ สังข์ธูป 156
52549 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายถนอมพงษ์ สังข์ธูป 156
62548 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) 156
72547 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) 156
82546 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) 156
92545 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) 156
102544 ปลูกป่า 156

ข้อมูลสภาพป่า

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :