หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการปลูกป่าชดเชยป่าสงวนแห่งชาติป่าชัยบาดาล  

ข้อมูลทั่วไป

โครงการปลูกป่าชดเชยป่าสงวนแห่งชาติป่าชัยบาดาล

ปีที่เริ่มโครงการ : 2549
ที่ตั้ง : ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
เนื้อที่ : 200 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทโครงการ : โครงการปลูกป่าทดแทนด้วยเงินนอกงบประมาณ
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยบาดาล

ข้อมูลกิจกรรม

No.ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบเนื้อที่(ไร่)
12555 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายถนอมพงษ์ สังข์ธูป 300
22555 จัดทำแนวกันไฟ นายถนอมพงษ์ สังข์ธูป  
32555 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายถนอมพงษ์ สังข์ธูป 400
42551 ปลูกป่า นายถนอมพงษ์ สังข์ธูป 200
52550 ปลูกป่า นายถนอมพงษ์ สังข์ธูป 200
62549 ปลูกป่า นายถนอมพงษ์ สังข์ธูป 300

ข้อมูลสภาพป่า

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :